Instrukcja użytkownika LB-762

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 4

2018-01-12

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
2. Obsługa regulatora
2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacze
2.1.2. Kontrolki LED
2.2. Pilot zdalnego sterowania
2.2.1. Tryb programowania
2.2.2. Funkcje przycisków
2.2.3. Czas nieaktywności
2.2.4. Menu
3. Sygnalizacja błędów
3.1. Panel czołowy
3.2. Diody sygnalizacyjne na płytce głównej
3.3. Kody błędów

Spis rysunków

2.1. Panel czołowy regulatora LB-762
2.2. Pilot zdalnego sterowania