Rozdział 11. SNMP

Spis treści

11.1. Zmienne MIB
11.2. Zmienne prywatne
11.3. Plik MIB
11.4. Przykładowe drzewo zmiennych

Moduł LB-856 obsługuje wybrany podzbiór funkcji protokołu SNMP w wersji 1 (SNMPv1). Zaimplementowane funkcje obejmują:

11.1. Zmienne MIB

Moduł LB-856 udostępnia podzbiór standardowych zmiennych MIB wg RFC 1213, które pozwalają na podstawową identyfikację urządzenia:

  • SNMPv2-MIB::sysDescr

  • SNMPv2-MIB::sysObjectID

  • SNMPv2-MIB::sysUpTime

  • SNMPv2-MIB::sysContact

  • SNMPv2-MIB::sysName

  • SNMPv2-MIB::sysLocation

  • SNMPv2-MIB::sysServices

  • IF-MIB::ifNumber

  • IF-MIB::ifTable

11.2. Zmienne prywatne

Prywatne zmienne udostępniane są w gałęzi drzewa o prefiksie

iso.org.dod.internet.private.enterprise.LABEL.LB856

numerycznie:

1.3.6.1.4.1.22925.856

Każdy identyfikator zmiennej określony w poniższej tabeli wymaga poprzedzenia powyższym prefiksem.

Zmienne reprezentujące informacje o wejściach i wynikach pomiarów zgrupowane są w tablice. Tablice są indeksowane w następujący sposób:

IN - indeks określający numer wejścia, z zakresu 1..5,

VAR - indeks określający zmienną dla danego wejścia, z zakresu 1..8 (dla wejść pracujących w trybie innym niż S300, zdefiniowana jest wyłącznie zmienna o indeksie 1; dla wejść pracujących w trybie S300 ilość zdefiniowanych zmiennych zależna jest od typu dołączonego czujnika S300).

zmienna typ wartość
::inputName.IN (.2.1.2.IN) DisplayString Nazwa danego wejścia, dowolnie skonfigurowana przez użytkownika.
::inputMode.IN (.2.1.3.IN) DisplayString Ciąg znaków określający tryb pracy danego wejścia, może przyjmować wartości [off|co2|o2|temp|10v|s300].
::resultUnit.IN.VAR (.3.1.3.IN.VAR) DisplayString Ciąg znaków określający jednostkę miary dla wielkości mierzonej na danym wejściu i dla danej kolejnej zmiennej. Jeżeli wejście jest nieaktywne, wielkość mierzona nie posiada jednostki lub dana zmienna nie istnieje, to zwracany jest pusty ciąg znaków.
::inputDataValueString.IN.VAR (.3.1.4.IN.VAR) DisplayString Ciąg znaków określający wynik pomiaru dla wielkości mierzonej na danym wejściu i dla danej kolejnej zmiennej. Punkt dziesiętny reprezentowany jest za pomocą znaku '.'. Jeżeli wejście jest nieaktywne lub dana zmienna nie istnieje, to zwracany jest pusty ciąg znaków.
::inputDataValueInt.IN.VAR (.3.1.5.IN.VAR) INTEGER Wartość numeryczna w postaci zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej określająca wynik pomiaru dla wielkości mierzonej na danym wejściu i dla danej kolejnej zmiennej. Jeżeli wejście jest nieaktywne lub dana zmienna nie istnieje, to zwracana jest wartość specjalna 1000000000. Jeżeli na wejściu wykryta została sytuacja awaryjna (np. zwarcie czujnika), to zwracana jest wartość specjalna -1000000000.
::inputDataValueFixed.IN.VAR (.3.1.6.IN.VAR) INTEGER Wartość numeryczna w postaci stałoprzecinkowej określająca wynik pomiaru dla wielkości mierzonej na danym wejściu i dla danej kolejnej zmiennej. Reprezentacja liczby polega na zapisie dziesiętnym liczby po usunięciu kropki po części całkowitej, np. wynik 12.3 reprezentowany jest jako liczba 123, wynik -12.345 jako -12345. Jeżeli wejście jest nieaktywne lub dana zmienna nie istnieje, to zwracana jest wartość specjalna 1000000000. Jeżeli na wejściu wykryta została sytuacja awaryjna (np. zwarcie czujnika), to zwracana jest wartość specjalna -1000000000.
::inputDataValueFloat.IN.VAR (.3.1.7.IN.VAR) Float Wartość numeryczna w postaci zmiennoprzecinkowej określająca wynik pomiaru dla wielkości mierzonej na danym wejściu i dla danej kolejnej zmiennej. Jeżeli wejście jest nieaktywne lub dana zmienna nie istnieje, to zwracana jest wartość specjalna NaN.
::s300Type (.4.1) DisplayString Typ czujnika na wejściu S300. Jeżeli na wejściu brak jest dołączonego czujnika S300, zwracany jest pusty ciąg znaków.
::s300SerialNumber (.4.2) INTEGER Numer seryjny czujnika na wejściu S300. Jeżeli na wejściu brak jest dołączonego czujnika S300, zwracana jest wartość 0.

11.3. Plik MIB

Definicje zmiennych dla modułu LB-856 dostępne są bezpośrednio z modułu za pośrednictwem protokołu http pod adresem http://lb856.example.net/mib/LABEL-LB856-MIB (link do pliku MIB znajduje się na na głównej stronie z wynikami pomiarów), Użycie pliku MIB zależnie od używanego oprogramowania SNMP wymagać może zmiany nazwy - zwykle wymagane jest nazwanie go LABEL-LB856-MIB, z ewentualnym opcjonalnym rozszerzeniem używanym w danym NMS.

11.4. Przykładowe drzewo zmiennych

Poniższy wydruk przedstawia drzewo zmiennych udostępnianych przez moduł LB-856, uzyskane za pomocą programu snmpwalk z pakietu Net-SNMP.

Wywołanie (przy założeniu domyślnego SNMP community = public oraz przykładowego adresu modułu lb856.example.net):

snmpwalk -v 1 -c public -m ALL -Of lb856.example.net .

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: LAB-EL LB-856 #35
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (317962062) 36 days, 19:13:40.62
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: 
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: LB-856-35.example.net
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: 
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 76
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: fec
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 100000000
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 0:50:c2:56:e7:81
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.1.1.0 = INTEGER: 35
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.2.1 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.2.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.2.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.2.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.2.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.3.1 = STRING: "co2"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.3.2 = STRING: "o2"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.3.3 = STRING: "temp"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.3.4 = STRING: "10v"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.2.1.3.5 = STRING: "s300"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.2 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.3 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.4 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.5 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.6 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.7 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.1.8 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.4 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.5 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.6 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.7 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.2.8 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.2 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.5 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.6 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.3.8 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.2 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.3 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.5 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.6 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.7 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.4.8 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.1 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.2 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.3 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.4 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.6 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.7 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.1.5.8 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.1.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.2.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.3.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.4.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.3 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.4 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.5 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.6 = INTEGER: 6
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.7 = INTEGER: 7
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.2.5.8 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.1 = STRING: "ppm"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.1.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.1 = STRING: "%"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.2.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.1 = STRING: "deg.C"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.3.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.1 = STRING: "V"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.4.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.1 = STRING: "%"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.2 = STRING: "deg.C"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.3 = STRING: "hPa"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.3.5.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.1 = STRING: "791"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.1.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.1 = STRING: "15.0"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.2.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.1 = STRING: "24.5"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.3.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.1 = STRING: "0.001"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.2 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.3 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.4.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.1 = STRING: "37.2"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.2 = STRING: "23.4"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.3 = STRING: "988.1"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.4 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.5 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.6 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.7 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.4.5.8 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.1 = INTEGER: 791
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.1.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.2.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.1 = INTEGER: 25
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.3.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.4.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.1 = INTEGER: 37
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.2 = INTEGER: 23
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.3 = INTEGER: 988
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.5.5.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.1 = INTEGER: 791
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.1.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.1 = INTEGER: 150
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.2.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.1 = INTEGER: 245
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.3.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.2 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.3 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.4.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.1 = INTEGER: 372
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.2 = INTEGER: 234
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.3 = INTEGER: 9881
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.4 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.5 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.6 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.7 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.6.5.8 = INTEGER: 1000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.1 = Opaque: Float: 791.000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.2 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.3 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.4 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.5 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.6 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.7 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.1.8 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.1 = Opaque: Float: 15.000000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.2 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.3 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.4 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.5 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.6 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.7 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.2.8 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.1 = Opaque: Float: 24.500000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.2 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.3 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.4 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.5 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.6 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.7 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.3.8 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.1 = Opaque: Float: 0.001000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.2 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.3 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.4 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.5 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.6 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.7 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.4.8 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.1 = Opaque: Float: 37.200001
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.2 = Opaque: Float: 23.400000
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.3 = Opaque: Float: 988.099976
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.4 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.5 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.6 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.7 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.3.1.7.5.8 = Opaque: Float: -nan
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.4.1.0 = STRING: "LB-715"
SNMPv2-SMI::enterprises.22925.856.4.2.0 = INTEGER: 101
End of MIB