Rozdział 7. Serwer WWW

Spis treści

7.1. Podgląd bieżących danych
7.2. Informacje techniczne o module LB-856
7.3. Konfiguracja
7.3.1. Hasło
7.3.2. Główne menu ustawień
7.4. MIB, JSON, XML

Moduł LB-856 zapewnia dostęp do danych i ustawień za pośrednictwem protokołu http. Do interaktywnego dostępu służy dowolna przeglądarka WWW. W przeglądarce należy podać adres modułu - DNS lub IP.

7.1. Podgląd bieżących danych

Domyślna strona główna to tabelka z bieżącymi wynikami pomiarów. Strona odświeża się automatycznie co 1 sekundę. Na stronie prezentowane są podstawowe informacje, takie jak: nazwa modułu, nazwy poszczególnych wejść, tryb pracy wejść, odczyty danych z wejść.

Podgląd danych przez WWW

Rysunek 7.1. Podgląd danych przez WWW


7.2. Informacje techniczne o module LB-856

Poniżej tabelki z wynikami pomiarów znajduje się link info, do strony prezentującej różne techniczne informacje o module LB-856.

7.3. Konfiguracja

Moduł LB-856 zapewnia dostęp do prawie wszystkich parametrów konfiguracyjnych za pomocą przeglądarki WWW. Ustawienia pogrupowane są w różne podstrony, do których dostęp jest możliwy za pomocą linku setup znajdującego się poniżej tabelki z bieżącymi wynikami na stronie głównej modułu.

7.3.1. Hasło

Dostęp do ustawień może być zabezpieczony hasłem. W takim wypadku moduł wymaga autoryzacji przed dopuszczeniem do podglądu i zmiany ustawień. Logowanie wymaga podania następujących danych:

  • login: setup

  • hasło: ******** (ustawione hasło)

7.3.2. Główne menu ustawień

Po kliknięciu w link setup ukazuje się główne menu ustawień, które zawiera linki do podstron grupujących różne ustawienia. Każda podstrona z ustawieniami mana dole przycisk Apply, powodujący zapis ustawień. W przypadku pomyślnego zatwierdzenia ustawień, poniżej tytułu strony wyświetlany jest na zielono komunikat potwierdzający zmianę ustawień. W przypadku wykrytych błędów wyświetlany jest na czerwono komunikat wskazujący na potencjalny błąd.

Powrót do głównej strony możliwy jest za pomocą linku z nagłówka strony, o nazwie odpowiadającej nadanej nazwie modułu. Powrót do głównego menu ustawień możliwy jest za pomocą linku setup z nagłówka strony.

system

Ogólne ustawienia systemowe: nazwa modułu, język.

password

Ustawienie haseł dostępu.

inputs

Konfiguracja wejść: nazwy i indywidualne włączenie/wyłączenie.

network

Konfiguracja sieciowa: różne adresy i tryby pracy.

time

Ustawienia czasu: adres serwera NTP, strefa czasowa.

SNMP

Ustawienia protokołu SNMP.

email

Ustawienia dotyczące wysyłania email'i przez moduł.

alarms

Ustawienia alarmów.

reboot

Restart modułu, niezbędny np. po zmianie adresów sieciowych.

7.4. MIB, JSON, XML

Poniżej tabelki z wynikami pomiarów znajdują się linki MIB, JSON i XML, które pozwalają na dostęp do danych w innych formatach. Opis tych formatów danych znajduje się w dalszej części instrukcji.