Rozdział 9. Odczyt danych w formacie XML

Spis treści

9.1. Przykładowe dane

Moduł LB-856 zapewnia dostęp do danych w formacie XML, dla systemów które potrafią odczytać dane w tym formacie. Odczyt danych możliwy jest za pomocą protokołu HTTP pod adresem: http://lb856.example.net/xml, gdzie lb856.example.net to przykładowy adres modułu LB-856.

Dodatkowo na stronie głównej modułu poniżej tabelki z wynikami znajduje się link XML bezpośrednio zwracający dane w tym formacie.

Dane XML są w formacie UTF-8, co ma znaczenie dla właściwego zdekodowania znaków specjalnych, jak np. znak stopnia czy potęgi dwójki.

Znaczenie i interpretacja wszystkich parametrów zawartych w danych XML jest analogiczna do formatu JSON.

Format XML jest zdefiniowany w specyfikacji XML 1.0.

9.1. Przykładowe dane

<device>
 <vendor>LAB-EL</vendor>
 <type>LB-856</type>
 <sn>35</sn>
 <name>LB-856 #35</name>
 <input id="0">
  <name>CO2</name>
  <mode>co2</mode>
  <id/>
  <var>
   <v>753</v>
   <u>ppm</u>
  </var>
 </input>
 <input id="1">
  <name>O2</name>
  <mode>o2</mode>
  <id/>
  <var>
   <v>15.0</v>
   <u>%</u>
  </var>
 </input>
 <input id="2">
  <name>temperature</name>
  <mode>temp</mode>
  <id/>
  <var>
   <v>24.7</v>
   <u>°C</u>
  </var>
 </input>
 <input id="3">
  <name>0-10V</name>
  <mode>10v</mode>
  <id/>
  <var>
   <v>0.001</v>
   <u>V</u>
  </var>
 </input>
 <input id="4">
  <name>S300</name>
  <mode>s300</mode>
  <id>
   <id>LB-715 #101</id>
  </id>
  <var id="0">
   <v>37.2</v>
   <u>%</u>
  </var>
  <var id="1">
   <v>23.2</v>
   <u>°C</u>
  </var>
  <var id="2">
   <v>988.2</v>
   <u>hPa</u>
  </var>
 </input>
</device>