Rozdział 1. Opis ogólny

Spis treści

1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Port Ethernet
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Alarmy
1.5. Oprogramowanie
1.6. Typowe zastosowania
Moduł LB-489

Rysunek 1.1. Moduł LB-489


LB-489 to 4-wejściowy moduł pomiaru i zbierania danych z interfejsem Ethernet. Wejścia pomiarowe pozwalają na dołączenie różnorodnych źródeł sygnału i pomiar różnych wielkości. Interfejs sieci Ethernet, szeroka gama obsługiwanych standardowych protokołów sieciowych i formatów danych zapewnia wszechstronne możliwości komunikacyjne. Wbudowane alarmy pozwalają na autonomiczne nadzorowanie mierzonych parametrów i sygnalizację stanów alarmowych.

Typowe zastosowania

Rysunek 1.2. Typowe zastosowania


1.1. Wejścia pomiarowe

Moduł LB-489 wyposażony jest w 4 wejścia pomiarowe. Każde wejście może zostać skonfigurowane niezależnie od pozostałych do pracy w jednym z następujących trybów:

 • termometr: termistorowy czujnik temperatury zapewnia pomiar temperatury w zakresie -50 .. +150 °C,

 • S300: wejście dowolnego miernika z interfejsem pętli prądowej S300 firmy LAB-EL, takiego jak:

  • LB-710: termohigrometr,

  • LB-710T: termometr,

  • LB-710E: termometr o rozszerzonym zakresie pomiarowym,

  • LB-711: termometr 8-kanałowy,

  • LB-715: termohigrobarometr,

  • LB-716/LB-750: barometr,

  • LB-746/LB-747: wiatromierz,

  • LB-781: czujnik drogowy,

  • LB-797: wilgotnościomierz materiałów stałych,

  • LB-850: miernik stężenia CO2,

  • LB-900/LB-901: miernik promieniowania słonecznego,

  • LB-905: miernik stężenia tlenu,

  • LB-910: miernik wilgotności powierzchniowej,

  • LB-920: miernik wilgotności gleby,

  • LB-921: uniwersalny przetwornik A/C,

  • dowolny inny.

 • analogowe napięciowe: pomiar napięcia w zakresie 0..3V.

 • binarne: detekcja stanu zwarcia/rozwarcia linii,

 • binarne bezpieczne: detekcja stanu włączenia/wyłączenia styku z dodatkową możliwością detekcji przerwania i zwarcia linii - pozwalając na wykrycie uszkodzenia linii lub jej sabotażu (np. w przypadku czujnika otwarcia drzwi),

1.2. Port Ethernet

Moduł LB-489 wyposażony jest w port Ethernet, który pozwala włączyć urządzenie do sieci transmisji danych. Interfejs może pracować z szybkością 10 lub 100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie modułu POE. POE zapewnia zasilanie urządzenia przez port Ethernet, pozwalając na rezygnację z dedykowanego zasilacza sieciowego.

1.3. Protokoły komunikacyjne

Moduł LB-489 używa następujących standardowych protokołów komunikacyjnych i formatów danych:

 • HTML/HTTP (WWW): dostęp przez WWW pozwala na podgląd bieżących danych i zmianę konfiguracji modułu,

 • JSON/HTTP: dla zapewnienia współpracy z innymi różnorodnymi systemami (np. aplikacje sieciowe) zestaw wyników dostępny jest w postaci JSON,

 • XML/HTTP: dla zapewnienia współpracy z innymi różnorodnymi systemami (np. aplikacje sieciowe) zestaw wyników dostępny jest w postaci XML,

 • SNMP: dostęp do danych w postaci zmiennych MIB zapewnia współpracę z typowymi programami do zarządzania siecią; możliwe jest alarmowanie w przypadku przekroczenia progów dla mierzonych wielkości za pomocą pułapek (SNMP TRAP),

 • SMTP: wysyłanie wiadomości email w reakcji na wystąpienie sytuacji alarmowych,

 • NTP: synchronizacja czasu,

 • MODBUS/TCP: zapewnia współpracę z typowymi programami klasy SCADA.

1.4. Alarmy

Moduł LB-489 umożliwia zdefiniowanie 32 niezależnych alarmów. Każdy alarm można przypisać do dowolnej mierzonej wielkości (zmiennej), co pozwala w skrajnych przypadkach zdefiniować po jednym alarmie dla 32 różnych zmiennych, lub 32 alarmy dla jednej zmiennej.

Każdy alarm ma następujące parametry: próg włączenia, próg wyłączenia i minimalny czas trwania. Osobne progi włączenia i wyłączenia pozwalają na zapewnienie histerezy. Minimalny czas trwania pozwala odfiltrować chwilowe przekroczenia progu włączenia, które można uznać za pomijalne.

Wykrycie sytuacji alarmowej może skutkować następującymi zdarzeniami:

 • SNMP TRAP: wysłanie pułapki SNMP na zadany adres NMS,

 • email: wysłanie wiadomości za pomocą protokołu SMTP na zadany adres email.

1.5. Oprogramowanie

Moduł LB-489 dzięki wykorzystaniu różnorodnych protokołów komunikacyjnych może współpracować z szeroką gamą różnego oprogramowania - programy klasy SCADA, NMS (Network Management System), przeglądarka WWW, dowolne aplikacje sieciowe, itd.

Firma LAB-EL oferuje dedykowane oprogramowanie klienckie dla modułu LB-489 - program lbx. Program ten zapewnia kompleksową obróbkę i wizualizację danych - podgląd, rejestrację, wizualizację (raporty, wykresy), alarmowanie.

Więcej informacji o programie lbx na stronie WWW firmy LAB-EL.

1.6. Typowe zastosowania

 • Monitoring serwerowni: pomiar temperatury w różnych punktach, pomiar wilgotności powietrza, czujnik zalania, czujniki otwarcia drzwi z detekcją sabotażu linii czujnika, alarmowanie w wypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia.

 • Stacja meteo: pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia.

 • Lokalny pomiar temperatury: możliwość pomiaru temperatury w 4 punktach za pomocą prostych i tanich bezpośrednich sond termistorowych.

 • Wielopunktowy pomiar temperatury: przy podłączeniu 4 czujników LB-711 możliwy jest pomiar temperatury w 32 punktach, każda sonda zapewnia wysoką dokładność pomiaru dzięki zastosowaniu czujników platynowych podłączanych 4-przewodowo.