Instrukcja użytkownika LB-489

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 1.3.2

2011-01-13

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Port Ethernet
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Alarmy
1.5. Oprogramowanie
1.6. Typowe zastosowania
2. Elementy urządzenia
2.1. Diody sygnalizacyjne
2.1.1. Sygnalizacja awarii
2.2. Złącza
3. Instalacja
3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. Sygnały pomiarowe
3.3.1. Miernik z interfejsem S300
3.3.2. Pomiar temperatury
3.3.3. Pomiar napięcia 0-3V
3.3.4. Wejście zwierne
3.3.5. Wejście zwierne z detekcją stanu linii
4. Konfiguracja
4.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa
4.1.1. Ustawienia fabryczne
4.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg
4.2. Tryb pracy wejść
4.2.1. Konfiguracja sprzętowa - zwory
4.2.2. Konfiguracja programowa
5. Wyniki pomiarów i zmienne
6. Alarmy
6.1. Parametry alarmu
6.1.1. Status
6.1.2. Powiązanie ze zmienną
6.1.3. Próg włączenia
6.1.4. Próg wyłączenia
6.1.5. Minimalny czas trwania
6.2. Sygnalizacja alarmów
6.2.1. SNMP TRAP
6.2.2. email
7. telnet
7.1. Hasło
7.2. Komendy
7.2.1. help/h/? - pomoc
7.2.2. exit/e/quit/q - zamknięcie połączenia
7.2.3. reboot/r - restart urządzenia
7.2.4. id/i - informacje o urządzeniu
7.2.5. uptime/u - czas pracy
7.2.6. time/t - aktualny czas rzeczywisty
7.2.7. tz - lista zdefiniowanych stref czasowych
7.2.8. net/n - konfiguracja sieciowa
7.2.9. v - bieżące dane z wejść pomiarowych
7.2.10. alarms/a - alarmy
7.2.11. cfg/c - aktualna konfiguracja
7.2.12. set/s - zmiana wartości parametru konfiguracyjnego
8. Serwer WWW
8.1. Podgląd bieżących danych
8.2. Wybór języka
8.3. Informacje techniczne o module LB-489
8.4. Konfiguracja
8.4.1. Hasło
8.4.2. Główne menu ustawień
8.5. MIB, JSON, XML
9. Odczyt danych w formacie JSON
9.1. Specyfikacja zmiennych
9.2. Przykładowe dane
9.3. Przykładowy skrypt PHP przetwarzający dane
10. Odczyt danych w formacie XML
10.1. Przykładowe dane
11. MODBUS
11.1. Protokół komunikacyjny
11.2. Zaimplementowane funkcje
11.3. Rejestry INPUT
12. SNMP
12.1. Zmienne MIB
12.2. Zmienne prywatne
12.3. Plik MIB
12.4. Przykładowe drzewo zmiennych
13. Firmware
13.1. Aktualizacje firmware
13.2. Ładowanie firmware za pomocą programu lbnetcfg
13.3. Programowanie pamięci FLASH
13.4. Brak firmware
13.5. Zablokowanie firmware
13.6. Awaryjne ładowanie firmware
13.6.1. System UNIX i pochodne
13.6.2. System Windows
14. Funkcje awaryjne
14.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
14.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
14.2.1. Wycofanie się z funkcji awaryjnych
14.2.2. Przykład
14.3. Dostępne funkcje awaryjne
14.3.1. Zablokowanie firmware
14.3.2. Zmiana trybu pracy portu Ethernet
14.3.3. Przywrócenie ustawień fabrycznych
14.3.4. Niewykorzystane funkcje
15. Opis złącz
15.1. Wejścia pomiarowe
15.2. Zasilanie
15.3. Ethernet
16. Dane techniczne
16.1. Obudowa
16.2. Warunki pracy
16.3. Zasilanie - zewnętrzny zasilacz
16.4. Zasilanie - POE (opcja)
16.5. Ethernet
16.6. Wejście S300
16.7. Pomiar temperatury
16.8. Pomiar napięcia 0-3V
16.9. Wejście zwierne (binarne)
16.10. Wejście zwierne z detekcją stanu linii

Spis rysunków

1.1. Moduł LB-489
1.2. Typowe zastosowania
2.1. Elementy urządzenia
3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300
3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury
3.3. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-3V
3.4. Schemat podłączenia styku zwiernego
3.5. Schemat podłączenia styku zwiernego z detekcją stanu linii
4.1. Okno główne programu lbnetcfg
4.2. Okno konfiguracji sieciowej
4.3. Zwory konfiguracyjne na płytce modułu LB-489
8.1. Podgląd danych przez WWW
16.1. Wymiary modułu LB-489