Rozdział 15. Opis złącz

Spis treści

15.1. Wejścia pomiarowe
15.2. Zasilanie
15.3. Ethernet

15.1. Wejścia pomiarowe

Każde złącze wejścia pomiarowego jest dwustykowe. Funkcja styków zależna jest od trybu pracy danego wejścia. Orientacja styków (lewy-prawy), (1-2) jest określona przy założeniu normalnej orientacji urządzenia - złącza wejściowe skierowane do góry, panel czołowy urządzenia od przodu.

tryb pracy wejścia styk lewy (1) styk prawy (2)
S300 pętla S300 pętla S300
termometr sonda sonda
0-3V wejście GND
binarne styk styk
binarne bezpieczne styk styk

W przypadku wejść S300, termometru i wejścia binarnego polaryzacja styków nie ma znaczenia.

Pomiędzy poszczególnymi wejściami 1..4 nie ma izolacji galwanicznej – co oznacza że masa jest wspólna dla wszystkich wejść pracujących w trybie 0-3 V. Wspólna masa jest również punktem odniesienia dla pozostałych trybów pracy wejść, jednak ze względu na typowe dwuprzewodowe bezpośrednie przyłączenie źródeł sygnału, nie ma to praktycznego znaczenia.

15.2. Zasilanie

Styki złącza:

  • wewnętrzny: + (plus)

  • zewnętrzny: - (minus)

Złącze zasilania zabezpieczone jest przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji.

15.3. Ethernet

Styki złącza:

  • 1: TX+

  • 2: TX-

  • 3: RX+

  • 4: POE (opcja)

  • 5: POE (opcja)

  • 6: RX-

  • 7: POE (opcja)

  • 8: POE (opcja)

Złącze Ethernet jest standardowe dla urządzenia typu MDI. Połączenie ze switch'em/hub'em (urządzenie typu MDI-X) następuje kablem prostym bez przeplotu, do połączenia z innym urządzeniem typu MDI (np. bezpośrednio do portu sieciowego komputera PC) potrzebny jest kabel z przeplotem.

Złącze Ethernet może być też wykorzystane do zasilania (opcjonalne POE) – w takim wypadku niektóre linie wykorzystywane są do przesyłania zasilania. Możliwe jest zasilanie zarówno przez niewykorzystane linie 4,5 i 7,8 jak również za pomocą linii sygnałowych TX/RX (dwie wersje podłączenia zgodnie ze standardem POE).