Rozdział 16. Opis złącz

Spis treści

16.1. Wejścia pomiarowe
16.2. Zasilanie 12 V DC
16.3. Ethernet

16.1. Wejścia pomiarowe

Każde złącze wejścia pomiarowego jest dwustykowe. Funkcja styków zależna jest od trybu pracy danego wejścia. Orientacja styków (lewy-prawy), (1-2) jest określona przy założeniu widoku urządzenia od tyłu.

tryb pracy wejścia styk dolny (1) styk górny (2)
S300 pętla S300 (+) pętla S300 (-)
termometr (termistor/Pt1000) sonda (masa) sonda (sygnał)
0-10V masa sygnał
0-20mA pętla prądowa (masa) pętla prądowa (+)
binarne/impulsowe/przełącznik styk (masa) styk (sygnał)

W przypadku wejść S300, termometru, binarnego, impulsowego i przełącznika polaryzacja styków nie ma znaczenia - czujnik podłączamy dwuprzewodowo. W instalacji w której część przewodów może być wspólna (np. kilka wejść binarnych ze wspólną masą), wtedy należy zwrócić uwagę na polaryzację.

Pomiędzy poszczególnymi wejściami IN1–IN16 nie ma izolacji galwanicznej – co oznacza że dla trybów pracy wejść w których występuje masa (wszystkie oprócz S300) jest ona wspólna dla wszystkich tych wejść.

16.2. Zasilanie 12 V DC

Styki złącza:

  • górny: + (plus)

  • dolny: - (minus)

Złącze zasilania zabezpieczone jest przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji.

16.3. Ethernet

Styki złącza:

  • 1: TX+

  • 2: TX-

  • 3: RX+

  • 4: POE (opcja)

  • 5: POE (opcja)

  • 6: RX-

  • 7: POE (opcja)

  • 8: POE (opcja)

Złącze Ethernet jest standardowe dla urządzenia typu MDI. Połączenie ze switch'em/hub'em (urządzenie typu MDI-X) następuje kablem prostym bez przeplotu, do połączenia z innym urządzeniem typu MDI (np. bezpośrednio do portu sieciowego komputera PC) potrzebny jest kabel z przeplotem.

Złącze Ethernet może być też wykorzystane do zasilania (opcjonalne POE) – w takim wypadku niektóre linie wykorzystywane są do przesyłania zasilania. Możliwe jest zasilanie zarówno przez niewykorzystane linie 4,5 i 7,8 jak również za pomocą linii sygnałowych TX/RX (dwie wersje podłączenia zgodnie ze standardem POE).