Rozdział 15. Funkcje awaryjne

Spis treści

15.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
15.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
15.3. Dostępne funkcje awaryjne
15.3.1. Zablokowanie firmware

Funkcje awaryjne pozwalają na detekcję i ewentualne rozwiązanie pewnych problemów które mogą się pojawić w trakcie pracy urządzenia.

15.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu

Moduł LB-490 ma wbudowane pewne funkcje diagnostyczne, które w wyniku wykrycia problemu sygnalizują go za pomocą diod świecących na panelu czołowym.

Sygnalizacja odbywa się na kilka możliwych sposobów. Po pierwsze, w postaci odpowiedniej informacji nawyświetlaczu. Na wypadek gdyby awaria skutkowała niedziałaniem wyświetlacza, dodatkowo jest za pomocą sygnału dźwiękowego i diody ALARM nadawany alfabetem Morse'a sygnał SOS. Kod błędu wyświetlany jest za pomocą diod INPUT 1–8:

Diody Typ awarii
1 brak firmware
2 przepełnienie stosu
1 + 2 błąd wewnętrzny wykonania programu (błąd logiczny)
3 błąd wewnętrzny wykonania programu (wyjątek CPU)
1 + 3 błąd sprawdzenia sumy kontrolnej bootloader'a
2 + 3 błąd pamięci FLASH w MCU
1 + 2 + 3 błąd dodatkowej pamięci FLASH
4 błąd pamięci EEPROM
1 + 4 błąd interfejsu Ethernet
2 + 4 błąd zegara czasu rzeczywistego (RTC)
1 + 2 + 4 błąd magistrali I2C
3 + 4 błąd sterownika LED
1 + 3 + 4 błąd wyświetlacza
2 + 3 + 4 błąd nieulotnej pamięci RAM
1 + 2 + 3 + 4 błąd czujnika temperatury wewnętrznej
5 zbyt niskie napięcie lub brak wewnętrznej baterii podtrzymania zasilania RTC i RAM
5 + 1 nieustawiony zegar czasu rzeczywistego (RTC)

15.2. Wywołanie funkcji awaryjnych

Sposób wywołania funkcji awaryjnych jest następujący:

  • wyłączyć zasilanie modułu,

  • wcisnąć przycisk SELECT znajdujący się na przodzie modułu i trzymać go cały czas wciśnięty,

  • włączyć zasilanie modułu,

  • trzymając cały czas wciśnięty przycisk poczekać aż na wyświetlaczu wyświetli się komunikat o puszczeniu przycisku,

  • puścić przycisk, w wyniku czego pojawi się menu.

15.3. Dostępne funkcje awaryjne

15.3.1. Zablokowanie firmware

Zablokowanie firmware ma sens w przypadku gdy w oprogramowaniu modułu objawi się jakiś błąd, który uniemożliwi poprawne działanie w takim zakresie, że załadowanie nowego firmware nie będzie możliwe za pomocą programu konfiguracyjnego lbnetcfg lub lbx. W takiej sytuacji należy zablokować działanie błędnego firmware i załadować do modułu nowy, zaktualizowany firmware.