Rozdział 2. Elementy urządzenia

Spis treści

2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacz
2.1.2. Diody sygnalizacyjne
2.1.3. Klawiatura
2.2. Płytka główna

2.1. Panel czołowy

Elementy panelu czołowego

Rysunek 2.1. Elementy panelu czołowego


2.1.1. Wyświetlacz

Wyświetlacz służy do wyświetlania informacji o bieżącym stanie urządzenia, wyników pomiarów i interakcji z użytkownikiem za pomocą menu.

2.1.2. Diody sygnalizacyjne

STATUS

Mruganie powolne (raz na sekundę): normalna praca.

Mruganie szybkie: urządzenie zajęte długotrwałą czynnością, w czasie której funkcjonalność urządzenia jest ograniczona (np. aktualizacja firmware).

Mruganie bardzo rzadkie (raz na 10–60 sekund): uśpienie w celu oszczędzenia energii.

ALARM

Zgaszona: brak alarmu.

Mruganie jednostajne: alarm aktywny (dla przynajmniej jednej zmiennej pomiarowej).

Mruganie SOS alfabetem Morse'a: wykryty problem sprzętowy.

2.1.3. Klawiatura

POWER (⏻)

Służy do wymuszenia przejścia w tryb uśpienia (w przypadku gdy urządzenie jest włączone) lub do włączenia urządzenia (w przypadku gdy urządzenie jest uśpione).

ENTER (✔)

Służy do potwierdzenia operacji.

ESC (✖)

Służy do anulowania operacji.

DEL (⌫)

Służy do skasowania ostatnio wprowadzonego znaku.

HOME

Służy do wyjścia z dowolnego menu bezpośrednio do ekranu głównego.

Kursor (▲ ▼ ◄ ►)

Służy do wyboru pozycji z menu.

Klawisze numeryczne (0-9 .)

Służą do wprowadzania liczb.

2.2. Płytka główna

Złącza na płytce

Rysunek 2.2. Złącza na płytce


INPUT 1-16

Wejścia pomiarowe 1-16.

JP 1-16

Zwory konfiguracyjne wejść 1-16. Sposób konfiguracji zależnie od wybranego trybu pracy wejścia przedstawiony jest w tabelce obok złącza IN16.

OUT 1/2

Wyjścia cyfrowe 1/2.

D.IN 1-4

Wejścia cyfrowe 1-4.

PORT 1-3

Moduły rozszerzeń 1-3.

PORT 4-6

Złącze dodatkowej płytki LB-490-PX służącej do podłączenia dodatkowych modułów rozszerzeń 4-6.

USB

Złącze USB.

ETHERNET

Złącze sieci Ethernet, w wersji POE również zasilanie.

Diody sygnalizacyjne

ETH LNK - aktywne połączenie Ethernet,

ETH ACT - transmisja danych Ethernet,

USB LNK - aktywne połączenie USB,

USB ACT - transmisja danych USB,

SD ON - aktywna karta pamięci,

SD ACT - transmisja danych z kartą pamięci,

M.ST. - status modułu głównego,

S.ST. - status modułu czuwania,

S.AUX. - dodatkowa sygnalizacja z modułu czuwania.

WAKE UP

Przycisk budzenia - wyłączenia trybu uśpienia i przejście do normalnej pracy.

MODE

Serwisowy przycisk wyboru trybu pracy przy włączaniu urządzenia.

MEMORY CARD

Gniazdo karty pamięci.

FRONT PANEL

Złącze do połączenia z modułem panelu czołowego.

CONFIG

Przełącznik konfiguracyjny, używany do celoów serwisowych.

MODEM RS-232

Złącze RS-232, do połączenia z modemem, lub innym portem RS-232. Złącze to dzieli sygnały z modułem PORT6, tak więc można użyć albo tego złącza, albo modułu PORT6, ale nie obydwu jednocześnie.

MODEM POWER

Złącze zasilania modemu 12 V.

MODEM ENABLE (JP21,JP22,JP23)

Zwory włączające złącze MODEM RS-232. Gdy zwory są zdjęte, działa moduł PORT6. Gdy zwory są założone, moduł PORT6 nie może być podłączony, aktywne wtedy jest złącze MODEM RS-232.

BAT.ON (JP17)

Zwora włączająca wbudowaną baterię podtrzymującą działanie zegara i pamięć RAM. W przypadku długich okresów wyłączenia urządzenia bez żadnego innego zasilania, wskazane jest zdjąć tę zwrorę w celu zapobieżenia rozładowania baterii.

BAT. 3.6V

Bateria podtrzymująca działanie zegara i pamięć RAM.

EXT.BAT. 3.6V

Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowej baterii podtrzymującej działanie zegara i pamięci RAM (np. o większej pojemności).

MAINS 230V

Złącze zasilania sieciowego 230 V.

BEZPIECZNIK 400 mA / 250 V

Bezpiecznik zasilania sieciowego 230 V.

BATTERY / 12 V DC

Złącze zasilania akumulatorowego lub dowolnego innego zewnętrznego 12V DC.

BEZPIECZNIK 1 A (F19)

Bezpiecznik zasilania zewnętrznego 12 V.

XPM

Złącze dodatkowego zewnętrznego modułu zasilania.

POE

Opcjonalny moduł zasilania POE.