Rozdział 25. Moduł LB-499-ADC: Przetwornik A/C 6 kanałów / 24 bit / 100 Hz

Spis treści

25.1. Opis
25.2. Płytka modułu
25.3. Synchronizacja z odbiornikiem GPS
25.4. Złącze
25.4.1. Typ złącza
25.4.2. Styki
25.5. Specyfikacja techniczna

25.1. Opis

Moduł dodatkowego przetwornika A/C jest 6-kanałowym 24-bitowym modułem akwizycji sygnałów analogowych. Cechą szczególną jest jednoczesne próbkowanie wszystkich kanałów. Zakres napięć wejściowych wynosi ± 10,5 V a szybkość próbkowania jest wybierana w zakresie od 1 sps do 100 sps (próbek na sekundę).

Dokładność przetwarzania i szybkość próbkowania to wzajemnie przeciwstawne parametry - dokładność spada wraz ze wzrostem szybkości.

25.2. Płytka modułu

Moduł LB-499-ADC

Rysunek 25.1. Moduł LB-499-ADC


25.3. Synchronizacja z odbiornikiem GPS

Istnieje możliwość synchronizacji modułu LB-499-ADC z modułem LB-499-GPS. Synchronizacja taka pozwala na precyzyjne zachowanie zadanego okresu próbkowania, niezależnie od zmian częstotliwości rezonatorów kwarcowych znajdujących się w urządzeniu. Po prawidłowej synchronizacji czasu modułu LB-490 z odbiornikiem GPS wyzwalanie próbkowania w module ADC następuje w równych okresach będących okrągłą wielokrotnością okresu próbkowania: dla 1 sps - na początku każdej sekundy, dla 10 sps - na początku każdej 1/10 sekundy, dla 100 sps - na początku każdej 1/100 sekundy.

Do prawidłowej synchronizacji czasu wymagane jest prawidłowe ustalenie czasu przez odbiornik GPS (sygnalizowany w statusie odbiornika flagami UTC+PPS) oraz przynajmniej dwukrotny pomiar różnicy czasu GPS i czasu wennętrznego zegara modułu LB-490. Po włączeniu zasilania pierwsza próba odbywa się po 5 minutach, każda kolejna co 20 minut. Tym samym pierwsza precyzyjna synchronizacja możliwa jest po upływie 5+20 minut.

Do synchonronizacji niezbędne jest wykonanie połączenia między sygnałami AUX na płytkach modułów LB-499-ADC i LB-499-GPS.

Stan synchronizacji sygnalizowany jest za pomocą diod świecących na płytce modułu LB-499-ADC. W przypadku braku synchronizacji, diody POWER i SAMPLE mrugają naprzemiennie z częstotliwością 2 Hz. Przy prawidłowej synchronizacji diody POWER i SAMPLE mrugają naprzemiennie z częstotliwością 1 Hz, dioda SAMPLE zaświeca się synchronicznie z diodą 1PPS na module LB-499-GPS.

25.4. Złącze

25.4.1. Typ złącza

Złącze jest typu DB9F.

25.4.2. Styki

Nr styku Funkcja
1 wejście #1
2 wejście #2
3 wejście #3
4 wejście #4
5 wejście #5
6 wejście #6
7 GND
8 GND
9 GND

25.5. Specyfikacja techniczna

 • Rozdzielczość pomiaru napięcia: 24bity (szum ≤20ppm dla 61 sps)

 • Zakres mierzonych napięć: -10,5 – +10,5V

 • Wytrzymałość wejść na przeciązenia:

  • Krótkotrwałe (<1s) 400V

  • Ciągłe 100V

 • Niepewność pomiaru napięcia DC: ≤100ppm po wstępnej kalibracji

 • Współczynnik temperaturowy: ≤20ppm/K dla DC

 • Impedancja wejściowa: 1MΩ

 • Tryby pomiaru:

  • 1 sps, pasmo 54 Hz

  • 10 sps, pasmo 105 Hz

  • 100 sps, pasmo 500 Hz

 • Moc pobierana: max 0.5 W