Rozdział 26. Moduł LB-499-PT: Precyzyjny termometr Pt100/Pt1000

Spis treści

26.1. Opis
26.2. Płytka modułu
26.3. Złącze
26.3.1. Typ złącza
26.3.2. Styki
26.4. Specyfikacja techniczna

26.1. Opis

LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru umożliwiającego pomiar temperatur w zakresie -200 – +850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C.

Moduł współpracuje z czujnikami platynowymi Pt-100 lub Pt-1000.

Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar van Dusena. Dla ułatwienia obsługi i uniknięcia pomyłek, urządzenie odczytuje współczynniki kalibracyjne z pamięci nieulotnej znajdującej się wewnątrz wtyku sondy pomiarowej.

Zastosowania obejmują laboratoryjne pomiary temperatury, wzorcowanie termometrów, kontrolę działania termostatów, układy automatyki pomiarów.

26.2. Płytka modułu

Moduł LB-499-PT

Rysunek 26.1. Moduł LB-499-PT


26.3. Złącze

26.3.1. Typ złącza

Złącze jest typu DB9F.

26.3.2. Styki

Nr styku Funkcja
1 Pt-100 C1
2 Pt-100 P2
3 Ekran Pt-100
4 Pętla kontrolna (zewrzeć z 8)
5 EEPROM 1-wire
6 Pt-100 P1
7 Pt-100 C2
8 Pętla kontrolna (zewrzeć z 4)
9 EEPROM GND

26.4. Specyfikacja techniczna

 • Rozdzielczość pomiaru temperatury: 1mK, szum < ±1mK

 • Zakres mierzonych temperatur: -200°C – +850°C, zależne od specyfikacji użytej sondy

 • Niepewność pomiaru temperatury:

  • ≤0,02°C w zakresie 0°C – 100°C

  • ±0,0004*(T-50°C) poza (ze skalibrowaną sondą)

 • Prąd pomiarowy:

  • 1mA ±3% dla czujników Pt-100

  • 0,1mA ±3% dla czujników Pt-1000

 • Moc pobierana: max 0.6 W

 • Zakres temperatur:

  • przechowywanie:-10°C – +60°C;

  • użytkowanie: 10°C – 40°C