Rozdział 28. Wiatromierz Barani MeteoWind2 + moduł LB-499-RS485

Spis treści

28.1. Podłączenie
28.2. Konfiguracja fabryczna czujnika

28.1. Podłączenie

Czujnik wymaga dobrania zasilania stosownie do sposobu użycia wbudowanej grzałki, szczegóły w instrukcji czujnika.

Czujnik podłączany jest za pomocą modułu portu RS-485 i używa protokołu MODBUS.

Schemat podłączenia czujnika Barani MeteoWind2 do LB-490

Rysunek 28.1. Schemat podłączenia czujnika Barani MeteoWind2 do LB-490


28.2. Konfiguracja fabryczna czujnika

      Domyślne ustawienia portu: 19200/8/N/1
      Domyślny adres: 1