Rozdział 29. Wiatromierz Young 86000/86004/86106 + moduł LB-499-RS232 / LB-499-RS485

Spis treści

29.1. Podłączenie przez RS-232
29.1.1. Konfiguracja czujnika
29.2. Podłączenie przez RS-485
29.2.1. Konfiguracja czujnika
29.2.2. Terminacja linii
29.3. Konfiguracja czujnika

Czujnik wymaga zasilania 24 V DC / 2.5 A - ze względu na wbudowaną grzałkę, która włącza się przy pracy w niskich temperaturach. Grzałkę można wyłączyć w ustawieniach dostępnych przy pomocy fabrycznego programu konfiguracyjnego.

29.1. Podłączenie przez RS-232

Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-232

Rysunek 29.1. Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-232


29.1.1. Konfiguracja czujnika

Do prawidłowej współpracy z LB-490 wymagana jest następująca konfiguracja czujnika:

   Serial Port: RS-232
   Output Format: ASCII (continuous)
   Baud Rate: 9600 (lub inna wybrana wartość)
   Wind Speed Units: m/s
   Sensor Address: 0
   Output Interval: 1000 msec
   Wind Output Format: Polar
   ASCII Resolution: Low
   

Komendy konfiguracyjne, w przypadku konfiguracji za pomocą terminala szeregowego (opis metod konfiguracji czujnika znajduje się w instrukcji czujnika):

	SET0104
	SET022
	SET0396 (dla 9600 bps)
	SET044
	SET050
	SET101000
	SET130
	SET150
	SET77 (zapis konfiguracji)
   

Zwory J1 w czujniku powinny być ustawione na pozycji RX,TX,VI1,VI2.

Prędkość transmisji można ustawić dowolną wedle uznania, ustawiając jednocześnie analogiczną wartość w konfiguracji po stronie LB-490.

29.2. Podłączenie przez RS-485

Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-485

Rysunek 29.2. Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-485


29.2.1. Konfiguracja czujnika

Do prawidłowej współpracy z LB-490 wymagana jest następująca konfiguracja czujnika (jest to fabryczna, domyślna konfiguracja, ze zmienionym tylko trybem pracy portu szeregowego na RS-485 half-duplex):

   Serial Port: RS-485 half-duplex
   Output Format: ASCII (continuous)
   Baud Rate: 9600 (lub inna wybrana wartość)
   Wind Speed Units: m/s
   Sensor Address: 0
   Output Interval: 1000 msec
   Wind Output Format: Polar
   ASCII Resolution: Low
   

Komendy konfiguracyjne, w przypadku konfiguracji za pomocą terminala szeregowego (opis metod konfiguracji czujnika znajduje się w instrukcji czujnika):

	SET0116
	SET022
	SET0396 (dla 9600 bps)
	SET044
	SET050
	SET101000
	SET150
	SET77 (zapis konfiguracji)
   

Zwory J1 w czujniku powinny być ustawione na pozycji A,B,Y,Z.

Prędkość transmisji można ustawić dowolną wedle uznania, ustawiając jednocześnie analogiczną wartość w konfiguracji po stronie LB-490.

29.2.2. Terminacja linii

W module LB-499-RS485 należy włączyć terminację linii RS-485 - wszystkie 3 przełączniki należy ustawić w pozycji włączonej (w starszej wersji płytki modułu należy założyć wszystkie 3 zwory).

29.3. Konfiguracja czujnika

Do konfiguracji czujnika można użyć fabrycznego programu konfiguracyjnego 86SETUP lub dowolnego terminala szeregowego, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi czujnika.