Rozdział 30. Czujnik meteo Young 92000 + moduł LB-499-RS232 / LB-499-RS485

Spis treści

30.1. Podłączenie przez RS-232
30.1.1. Konfiguracja czujnika
30.2. Podłączenie przez RS-485
30.2.1. Konfiguracja czujnika
30.2.2. Terminacja linii
30.3. Konfiguracja czujnika

30.1. Podłączenie przez RS-232

Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-232

Rysunek 30.1. Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-232


30.1.1. Konfiguracja czujnika

Do prawidłowej współpracy z LB-490 wymagana jest następująca konfiguracja czujnika (jest to fabryczna, domyślna konfiguracja):

   Serial Port: RS-232
   Output Format: ASCII (continuous)
   Baud Rate: 9600 (lub inna wybrana wartość)
   Wind Speed Units: m/s
   Sensor Address: 0
   Output Interval: 1000 msec
   Wind Output Format: Polar
   Temperature Units: °C
   Pressure Units: hPa
   

Komendy konfiguracyjne, w przypadku konfiguracji za pomocą terminala szeregowego (opis metod konfiguracji czujnika znajduje się w instrukcji czujnika):

	SET0104
	SET022
	SET0396 (dla 9600 bps)
	SET044
	SET050
	SET101000
	SET130
	SET140
	SET150
	SET77 (zapis konfiguracji)
   

Zwory P2 w czujniku powinny być ustawione na pozycji RX i TX.

Prędkość transmisji można ustawić dowolną wedle uznania, ustawiając jednocześnie analogiczną wartość w konfiguracji po stronie LB-490.

30.2. Podłączenie przez RS-485

Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-485

Rysunek 30.2. Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-485


30.2.1. Konfiguracja czujnika

Do prawidłowej współpracy z LB-490 wymagana jest następująca konfiguracja czujnika (jest to fabryczna, domyślna konfiguracja, ze zmienionym tylko trybem pracy portu szeregowego na RS-485 half-duplex):

   Serial Port: RS-485 half-duplex
   Output Format: ASCII (continuous)
   Baud Rate: 9600 (lub inna wybrana wartość)
   Wind Speed Units: m/s
   Sensor Address: 0
   Output Interval: 1000 msec
   Wind Output Format: Polar
   Temperature Units: °C
   Pressure Units: hPa
   

Komendy konfiguracyjne, w przypadku konfiguracji za pomocą terminala szeregowego (opis metod konfiguracji czujnika znajduje się w instrukcji czujnika):

	SET0116
	SET022
	SET0396 (dla 9600 bps)
	SET044
	SET050
	SET101000
	SET130
	SET140
	SET150
	SET77 (zapis konfiguracji)
   

Zwory P2 w czujniku powinny być ustawione na pozycji A,B,Z.

Prędkość transmisji można ustawić dowolną wedle uznania, ustawiając jednocześnie analogiczną wartość w konfiguracji po stronie LB-490.

30.2.2. Terminacja linii

W module LB-499-RS485 należy włączyć terminację linii RS-485 - wszystkie 3 przełączniki należy ustawić w pozycji włączonej (w starszej wersji płytki modułu należy założyć wszystkie 3 zwory).

30.3. Konfiguracja czujnika

Do konfiguracji czujnika można użyć fabrycznego programu konfiguracyjnego ResponseONE CONFIG lub dowolnego terminala szeregowego, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi czujnika.