Rozdział 20. Moduł LB-499-RS485: port szeregowy RS-485

Spis treści

20.1. Moduł LB-499-RS485 V1.2 (aktualna wersja)
20.1.1. Płytka modułu
20.1.2. Złącze
20.1.3. Terminacja
20.2. Moduł LB-499-RS485 V1.1 (starsza wersja)
20.2.1. Płytka modułu
20.2.2. Złącze
20.2.3. Terminacja

20.1. Moduł LB-499-RS485 V1.2 (aktualna wersja)

20.1.1. Płytka modułu

Moduł portu RS-485 V1.2

Rysunek 20.1. Moduł portu RS-485 V1.2


20.1.2. Złącze

Złącze jest 3-stykowe z zaciskami śrubowymi, typu PTR AK950/3-5.0.

Numeracja styków od lewej do prawej, przy widoku od zewnątrz płytki.

Nr styku Funkcja
1 B
2 A
3 GND

20.1.3. Terminacja

Do terminacji magistrali służy przełącznik 3-sekcyjny, opisany jako "LINE TERMINATION".

Numeracja sekcji przełącznika od lewej do prawej, przy widoku od zewnątrz płytki.

Nr sekcji Funkcja
1 polaryzacja + (rezystor 390 Ω pomiędzy linią A i +5V)
2 polaryzacja - (rezystor 390 Ω pomiędzy linią B i GND)
3 dopasowanie impedancyjne (rezystor 150 Ω pomiędzy linią A i B)

20.2. Moduł LB-499-RS485 V1.1 (starsza wersja)

20.2.1. Płytka modułu

Moduł portu RS-485 V1.1

Rysunek 20.2. Moduł portu RS-485 V1.1


20.2.2. Złącze

Złącze jest typu DB9F.

Nr styku Funkcja
1 GND
5 B
9 A
pozostałe nieużywane

20.2.3. Terminacja

Do terminacji magistrali służą zwory JP1,JP2,JP3 opisane na płytce jako "LINE TERMINATION".

Ich funkcje są następujące:

Zwora Funkcja
JP1 polaryzacja + (rezystor 390 Ω pomiędzy linią A i +5V)
JP2 polaryzacja - (rezystor 390 Ω pomiędzy linią B i GND)
JP3 dopasowanie impedancyjne (rezystor 150 Ω pomiędzy linią A i B)