Rozdział 19. Moduł LB-499-RS232: port szeregowy RS-232

Spis treści

19.1. Płytka modułu
19.2. Złącze
19.2.1. Typ złącza
19.2.2. Styki

19.1. Płytka modułu

Moduł portu RS-232

Rysunek 19.1. Moduł portu RS-232


19.2. Złącze

19.2.1. Typ złącza

Złącze jest typu DB9F.

19.2.2. Styki

Nr styku Funkcja Kierunek
1 nieużywane
2 TxD wyjście
3 RxD wejście
4 zwarty z 6  
5 GND  
6 zwarty z 4  
7 CTS wejście
8 RTS wyjście
9 nieużywane