Rozdział 11. Odczyt danych w formacie XML

Spis treści

11.1. Przykładowe dane

Moduł LB-490 zapewnia dostęp do danych w formacie XML, dla systemów które potrafią odczytać dane w tym formacie. Odczyt danych możliwy jest za pomocą protokołu HTTP pod adresem:

http://lb490.example.net/xml

gdzie lb490.example.net to przykładowy adres modułu LB-490.

Dodatkowo na stronie głównej modułu poniżej tabelki z wynikami znajduje się link XML bezpośrednio zwracający dane w tym formacie.

Dane XML są w formacie UTF-8, co ma znaczenie dla właściwego zdekodowania znaków specjalnych, jak np. znak stopnia czy potęgi dwójki.

Znaczenie i interpretacja wszystkich parametrów zawartych w danych XML jest analogiczna do formatu JSON.

Format XML jest zdefiniowany w specyfikacji XML 1.0.

11.1. Przykładowe dane

<device>
 <vendor>LAB-EL</type>
 <type>LB-490</type>
 <sn>1</sn>
 <name>LB-490 #1</name>
 <input id="0">
  <name>Input 1</name>
  <mode>bin</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>1</v>
   <u/>
  </var>
 </input>
 <input id="1">
  <name>Input 2</name>
  <mode>s300</mode>
  <id>LB-715 #1</id>
  <var id="0">
   <v>55.8</v>
   <u>%</u>
  </var>
  <var id="1">
   <v>24.2</v>
   <u>°C</u>
  </var>
  <var id="2">
   <v>1012.3</v>
   <u>hPa</u>
  </var>
 </input>
 <input id="2">
  <name>Input 3</name>
  <mode>t</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>25.2</v>
   <u>°C</u>
  </var>
 </input>
 <input id="3">
  <name>Input 4</name>
  <mode>3v</mode>
  <id></id>
  <var>
   <v>2.990</v>
   <u>V</u>
  </var>
 </input>
</device>