Rozdział 1. Opis ogólny

Spis treści

1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Interfejsy komunikacyjne
1.2.1. Ethernet
1.2.2. RS-232D
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Alarmy
1.5. Oprogramowanie
1.6. Typowe zastosowania
Moduł LB-856

Rysunek 1.1. Moduł LB-856


LB-856 to miernik stężenia CO2 z dodatkowymi wejściami do opcjonalnego pomiaru stężenia O2, temperatury, napięcia 0-10V i możliwością dołączenia dowolnego czujnika pomiarowego typu S300, pozwalającego na pomiar dowolnych innych parametrów. Miernik wyposażony jest w interfejs sieci Ethernet. Wejścia pomiarowe pozwalają na dołączenie różnorodnych źródeł sygnału i pomiar różnych wielkości. Interfejs sieci Ethernet, szeroka gama obsługiwanych standardowych protokołów sieciowych i formatów danych zapewnia wszechstronne możliwości komunikacyjne. Wbudowane alarmy pozwalają na autonomiczne nadzorowanie mierzonych parametrów i sygnalizację stanów alarmowych.

Typowe zastosowania

Rysunek 1.2. Typowe zastosowania


1.1. Wejścia pomiarowe

Miernik LB-856 wyposażony jest w następujące wejścia pomiarowe:

 • CO2: wbudowany i zawsze dostępny pomiar stężenia CO2,

 • O2: opcjonalny czujnik stężenia O2 w zakresie 0 .. 100 %,

 • temperatura: opcjonalny czujnik temperatury w zakresie -50 .. +150 °C,

 • 0-10V: opcjonalny pomiar napięcia w zakresie 0-10V,

 • S300: opcjonalna współpraca z dowolnym miernikiem z interfejsem pętli prądowej S300 firmy LAB-EL, np.:

  • LB-710: termohigrometr, lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710: LB-474C, LB-522, LB-705, LB-720/722, LB-720C/722C, LB-725,

  • LB-710T: termometr,

  • LB-710E: termometr o rozszerzonym zakresie pomiarowym,

  • LB-710A: termometr z wyświetlaczem,

  • LB-710AT: termometr z wyświetlaczem,

  • LB-711: termometr 8-kanałowy,

  • LB-714: termometr 2-kanałowy,

  • LB-715: termohigrobarometr,

  • LB-716: barometr,

  • LB-716P: ciśnieniomierz bezwzględny,

  • LB-716D: ciśnieniomierz różnicowy,

  • LB-746: wiatromierz,

  • LB-747: wiatromierz,

  • LB-750: barometr,

  • LB-781: zintegrowany czujnik drogowy,

  • LB-797: wilgotnościomierz materiałów stałych,

  • LB-801: termoanemometr,

  • LB-850: miernik stężenia CO2 i temperatury,

  • LB-854: miernik stężenia CO2 i temperatury,

  • LB-900: miernik promieniowania słonecznego,

  • LB-901: 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,

  • LB-905: miernik stężenia tlenu i innych gazów,

  • LB-910: miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,

  • LB-920: miernik wilgotności gleby,

  • LB-921: uniwersalny przetwornik A/C,

  • dowolny inny z interfejsem S300.

1.2. Interfejsy komunikacyjne

1.2.1. Ethernet

Podstawowy interfejs komunikacyjny modułu LB-856 to Ethernet, który pozwala włączyć urządzenie do sieci transmisji danych. Interfejs może pracować z szybkością 10 lub 100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie modułu POE. POE zapewnia zasilanie urządzenia przez port Ethernet, pozwalając na rezygnację z osobnego zasilacza sieciowego.

1.2.2. RS-232D

Interfejs RS-232D nie jest aktualnie używany.

1.3. Protokoły komunikacyjne

Moduł LB-856 używa następujących standardowych protokołów komunikacyjnych i formatów danych:

 • HTML/HTTP (WWW): dostęp przez WWW pozwala na podgląd bieżących danych i zmianę konfiguracji modułu,

 • JSON/HTTP: dla zapewnienia współpracy z innymi różnorodnymi systemami (np. aplikacje sieciowe) zestaw wyników dostępny jest w postaci JSON,

 • XML/HTTP: dla zapewnienia współpracy z innymi różnorodnymi systemami (np. aplikacje sieciowe) zestaw wyników dostępny jest w postaci XML,

 • MODBUS/TCP: zapewnia współpracę z typowymi programami klasy SCADA.

 • SNMP: dostęp do danych w postaci zmiennych MIB zapewnia współpracę z typowymi programami do zarządzania siecią; możliwe jest alarmowanie w przypadku przekroczenia progów dla mierzonych wielkości za pomocą pułapek (SNMP TRAP),

 • SMTP: wysyłanie wiadomości email w reakcji na wystąpienie sytuacji alarmowych,

1.4. Alarmy

Moduł LB-856 umożliwia zdefiniowanie 16 niezależnych alarmów. Każdy alarm można przypisać do dowolnej zmiennej (mierzonej wielkości), co pozwala na zdefiniowanie kilku różnych alarmów dla jednej zmiennej.

Każdy alarm ma następujące parametry: próg włączenia, próg wyłączenia i minimalny czas trwania. Osobne progi włączenia i wyłączenia pozwalają na zapewnienie histerezy. Minimalny czas trwania pozwala odfiltrować chwilowe przekroczenia progu włączenia, które można uznać za pomijalne.

Wykrycie sytuacji alarmowej może skutkować następującymi zdarzeniami:

 • syslog: zapis komunikatu w zdalnym syslog'u,

 • SNMP TRAP: wysłanie pułapki SNMP na zadany adres NMS,

 • email: wysłanie wiadomości za pomocą protokołu SMTP na zadany adres email.

1.5. Oprogramowanie

Moduł LB-856 dzięki wykorzystaniu różnorodnych protokołów komunikacyjnych może współpracować z szeroką gamą różnego oprogramowania - programy klasy SCADA, NMS (Network Management System), przeglądarka WWW, dowolne aplikacje sieciowe, itd.

Firma LAB-EL oferuje dedykowane oprogramowanie klienckie dla modułu LB-856 - program lbx. Program ten zapewnia kompleksową obróbkę i wizualizację danych - podgląd, rejestrację, wizualizację (raporty, wykresy), alarmowanie.

Więcej informacji o programie lbx na stronie WWW firmy LAB-EL.

1.6. Typowe zastosowania

 • Monitoring pomieszczeń.

 • Mini stacja meteo.