Rozdział 2. Elementy urządzenia

Spis treści

2.1. Panel czołowy
2.1.1. Diody sygnalizacyjne
2.2. Złącza na bocznych ściankach
2.2.1. Złącza

2.1. Panel czołowy

Elementy panelu czołowego

Rysunek 2.1. Elementy panelu czołowego


2.1.1. Diody sygnalizacyjne

ZASILANIE/ALARM

Dwukolorowa dioda, sygnalizująca na zielono włączenie zasilania, lub na czerwono - wystąpienie stanu alarmowego.

ETHERNET
Dioda nie świeci w przypadku braku połączenia z siecią Ethernet. Dioda świeci przy aktywnym połączeniu. Mruganie sygnalizuje aktualnie trwające przesyłanie danych.

2.2. Złącza na bocznych ściankach

2.2.1. Złącza

12V DC

Zewnętrzne zasilanie 12V DC.

ETHERNET

Złącze sieci Ethernet, w wersji POE również zasilanie.

RS-232D

Złącze RS-232D, aktualnie nieużywane.

O2

Wejście czujnika stężenia O2.

TEMP

Wejście czujnika temperatury.

0-10V

Wejście analogowe napięciowe.

S300

Wejście czujnika S300.