Rozdział 3. Instalacja

Spis treści

3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. Wejścia pomiarowe
3.3.1. Czujnik stężenia O2
3.3.2. Pomiar temperatury
3.3.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.3.4. Miernik z interfejsem S300

W typowej instalacji niezbędne jest zapewnienie zasilania modułu oraz połączenie z komputerem PC (lub innym urządzeniem) odczytującym dane. Do zasilania należy wykorzystać dodatkowy zewnętrzny zasilacz sieciowy, lub w specjalnej wersji POE można skorzystać z zasilania przez Ethernet (POE - Power Over Ethernet). Do połączenia z komputerem PC przeznaczony jest port sieci Ethernet.

3.1. Zasilanie

3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy

Najbardziej typowy sposób zasilania to zasilacz sieciowy 12V o wydajności min. 500mA.

3.1.2. POE

Power Over Ethernet – zasilanie przez kabel Ethernet pozwalające wyeliminować dodatkowy zasilacz sieciowy i znacząco uprościć instalację. Do zasilania przez POE wymagana jest specjalna wersja modułu LB-856-POE, jak również wymagane są odpowiednie urządzenia sieciowe (switch z zasilaczem POE lub dodatkowy zasilacz typu midspan). W wersji POE można również używać zewnętrznego zasilacza sieciowego, w razie braku zasilania POE.

3.2. Ethernet

3.2.1. Podłączenie

Moduł LB-856 należy przyłączyć do hub'a lub switch'a sieciowego za pomocą standardowego kabla Ethernet (skrętka RJ45, kabel prosty bez przeplotu).

Jeżeli moduł będzie podłączony bezpośrednio do karty sieciowej w komputerze, do połączenia wykorzystać należy odpowiedni kabel sieciowy z przeplotem.

3.2.2. Tryb pracy

Interfejs sieci Ethernet wbudowany w moduł LB-856 domyślnie pracuje w trybie 100 Mbit/s. Włączanie trybu autonegocjacji nie jest wskazane, gdyż interfejs sieci Ethernet użyty w mierniku LB-856 jest dość kapryśny i w praktyce ma kłopoty we współpracy z wieloma urządzeniami sieciowymi polegając na trybie autonegocjacji parametrów. Zdecydowanie wskazane jest ustawienie stałych parametrów transmisji - 100 lub 10 Mbit/s.

3.3. Wejścia pomiarowe

Sposób podłączenia źródła sygnału zależny jest od typu wejścia. Każde wejście ma swój dedykowany typ czujnika. Możliwe jest podłączenie następujących czujników:

Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych

Rysunek 3.1. Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych


3.3.1. Czujnik stężenia O2

Do wejścia można podłączyć dedykowany czujnik stężęnia O2. Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to sygnał, styk 2 to masa.

3.3.2. Pomiar temperatury

Do wejścia można podłączyć należy sondę temperatury wyposażoną w dedykowany termistor, zapewniający optymalną dokładność i zakres pomiaru. Ze względu na rezystancyjny charakter czujnika, polaryzacja linii nie ma znaczenia.

3.3.3. Pomiar napięcia 0-10V

Do wejścia można podłączyć dowolne źródło napięcia z zakresu 0-10V. Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to mierzone napięcie, styk 2 to masa. Moduł LB-856 zabezpieczony jest przed skutkami odwrotnego podłączenia źródła sygnału, jak również przed przekroczeniem napięcia wejściowego nominalnego zakresu pomiaru.

3.3.4. Miernik z interfejsem S300

Do wejścia należy można podłączyć dowolny miernik z interfejsem S300. Zasilanie miernika S300 pochodzi z modułu LB-856. Polaryzacja linii nie ma znaczenia - każdy miernik z interfejsem S300 pracuje poprawnie przy dowolnym podłączeniu. Moduł jest zabezpieczony przed zwarciem linii S300 z ograniczeniem prądu do wartości ok. 50mA.