Rozdział 15. Dane techniczne

Spis treści

15.1. Obudowa
15.2. Warunki pracy
15.3. Zasilanie - zewnętrzny zasilacz
15.4. Zasilanie - POE (opcja)
15.5. Ethernet
15.6. Pomiar CO2
15.7. Wejście pomiarowe - stężenie O2
15.8. Wejście pomiarowe - temperatura
15.9. Wejście pomiarowe - analogowe napięciowe 0..10 V
15.10. Wejście pomiarowe - S300

15.1. Obudowa

 • typ obudowy: tworzywo sztuczne

 • wymiary: 84,5 x 84,5 x 36,5 mm

15.2. Warunki pracy

 • temperatura pracy: 0 .. +50 °C

 • temperatura przechowywania: -30 .. +70 °C

 • wilgotność: 0 .. 95 %

15.3. Zasilanie - zewnętrzny zasilacz

 • napięcie: +12 V DC, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją

 • pobór prądu: max 500 mA

15.4. Zasilanie - POE (opcja)

 • napięcie: 36..57 V

 • pobór mocy: class 2 (max 6,49 W)

 • podłączenie: linie danych 1-2/3-6 lub nieużywane 4-5/7-8

15.5. Ethernet

 • tryby pracy: 10/100 Mbit/s full-duplex

 • złącze: RJ45

15.6. Pomiar CO2

 • przewidywany czas życia czujnika: > 15 lat

 • metoda pomiaru: NDIR z automatyczną kalibracją

 • czas rozruchu (rozgrzewania): < 1 min

 • czas odpowiedzi: 20 sekund

 • zakres pomiaru: 0 - 5000 ppm

 • czułość: +/- 20 ppm +/- 1% mierzonej wartości

 • dokładność: +/- 30 ppm +/- 5% mierzonej wartości

 • zależność od ciśnienia: + 1,6 % odczytu na 1 kPa odchyłki od ciśnienia normalnego (100 kPa)

15.7. Wejście pomiarowe - stężenie O2

 • typ czujnika: Maxtec MAX-250

 • zakres pomiaru: 0 - 100 %

 • rozdzielczość pomiaru: 0,1 %

 • kompensacja temperaturowa: < +/- 3.0 % w zakresie 15..40 °C

 • czas odpowiedzi: <= 15 sekund

 • liniowość: +/- 2 % pełnej skali

 • stabilność: < 1 % pełnej skali w ciągu 8 godzin przy stałym ciśnieniu, temperaturze i wilgotności

 • temperatura pracy: 5 - 40 °C

 • wilgotność: 5 - 95 %

 • przewidywany czas życia: ~ 4 lata przy 20.9 % O2

15.8. Wejście pomiarowe - temperatura

 • typ czujnika: termistor 10 kohm

 • zakres pomiaru: -50,0 .. +150,0 °C

 • rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C

 • niepewność pomiaru:

  • 4 °C dla 140 °C

  • 1 °C dla 100 °C

  • 0,2 °C dla 50 °C

  • 0,2 °C dla 25 °C

  • 0,2 °C dla 0 °C

  • 2 °C dla -40 °C

15.9. Wejście pomiarowe - analogowe napięciowe 0..10 V

 • zakres pomiaru: 0,00 .. 10,00 V

 • rozdzielczość pomiaru: 0,01 V

 • niepewność pomiaru: 0,02 V

15.10. Wejście pomiarowe - S300

 • kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej S300

 • transmisja danych: 300 bps 7/N/1

 • detekcja stanów logicznych: automatyczna adaptacja

 • napięcie zasilania: napięcie zewnętrznego zasilacza (lub 12 V dla POE) minus max 1 V

 • zabezpieczenie zwarciowe: prąd max 50 mA