Rozdział 14. Opis złącz

Spis treści

14.1. Wejścia pomiarowe
14.2. Zasilanie
14.3. Ethernet

14.1. Wejścia pomiarowe

Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych

Rysunek 14.1. Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych


wejścia styk dolny (1) styk górny (2)
O2 sygnał (+) masa (-)
termometr sonda (sygnał) sonda (masa)
0-10V sygnał masa
S300 pętla S300 (+) pętla S300 (-)

W przypadku wejść termometru i S300 polaryzacja styków nie ma znaczenia - czujnik podłączamy dwuprzewodowo. W instalacji w której część przewodów może być wspólna (np. kilka wejść binarnych ze wspólną masą), wtedy należy zwrócić uwagę na polaryzację.

Pomiędzy wszystkimi wejściami nie ma izolacji galwanicznej – co oznacza że dla trybów pracy wejść w których występuje masa (wszystkie oprócz S300) jest ona wspólna dla wszystkich tych wejść.

14.2. Zasilanie

Styki złącza:

  • wewnętrzny: + (plus)

  • zewnętrzny: - (minus)

Złącze zasilania zabezpieczone jest przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji.

14.3. Ethernet

Styki złącza:

  • 1: TX+

  • 2: TX-

  • 3: RX+

  • 4: POE (opcja)

  • 5: POE (opcja)

  • 6: RX-

  • 7: POE (opcja)

  • 8: POE (opcja)

Złącze Ethernet jest standardowe dla urządzenia typu MDI. Połączenie ze switch'em/hub'em (urządzenie typu MDI-X) następuje kablem prostym bez przeplotu, do połączenia z innym urządzeniem typu MDI (np. bezpośrednio do portu sieciowego komputera PC) potrzebny jest kabel z przeplotem.

Złącze Ethernet może być też wykorzystane do zasilania (opcjonalne POE) – w takim wypadku niektóre linie wykorzystywane są do przesyłania zasilania. Możliwe jest zasilanie zarówno przez niewykorzystane linie 4,5 i 7,8 jak również za pomocą linii sygnałowych TX/RX (dwie wersje podłączenia zgodnie ze standardem POE).