Rozdział 13. Funkcje awaryjne

Spis treści

13.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
13.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
13.3. Dostępne funkcje awaryjne
13.3.1. Zablokowanie firmware

Funkcje awaryjne pozwalają na detekcję i ewentualne rozwiązanie pewnych problemów które mogą się pojawić w trakcie pracy urządzenia.

13.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu

Moduł LB-856 ma wbudowane różne funkcje diagnostyczne, które w wyniku wykrycia problemu sygnalizują go za pomocą diod świecących na panelu czołowym.

Sygnalizacja polega na nadaniu komunikatu SOS alfabetem Morse'a, z opcjonalnym dodakotym numerycznym kodem błędu.

Kod błędu Typ awarii
1 błąd wewnętrzny wykonania programu (wyjątek CPU)
2 błąd sprawdzenia sumy kontrolnej bootloader'a
3 błąd pamięci EEPROM
4 błąd pamięci FLASH
5 brak firmware
6 błąd wewnętrzny wykonania programu (błąd logiczny)
7 przepełnienie stosu

13.2. Wywołanie funkcji awaryjnych

Sposób wywołania funkcji awaryjnych jest następujący:

  • wyłączyć zasilanie modułu,

  • wcisnąć przycisk S1 znajdujący się na płytce drukowanej modułu (dostępny po zdjęciu obudowy) i trzymać go cały czas wciśnięty,

  • włączyć zasilanie modułu,

  • trzymając cały czas wciśnięty przycisk poczekać aż zaświecą się obydwie diody: ZASILANIE/ALARM i ETHERNET,

  • puścić przycisk, powinny zgasnąć obydwie diody.

W tym momencie uruchomienie firmware urządzenia zostało zablokowane. W tym stanie interfejs Ethernet jest obsługiwany, diody ETH LINK i ETH ACT sygnalizują połączenie z siecią Ethernet i transmisje danych. Moduł LB-856 pozwala wyłącznie na załadowanie nowego firmware za pomocą protokołu TFTP, za pomocą specjalnej procedury.

13.3. Dostępne funkcje awaryjne

13.3.1. Zablokowanie firmware

Zablokowanie firmware ma sens w przypadku gdy w oprogramowaniu modułu objawi się jakiś błąd, który uniemożliwi poprawne działanie w takim zakresie, że załadowanie nowego firmware nie będzie możliwe za pomocą programu konfiguracyjnego lbnetcfg lub lbx. W takiej sytuacji należy zablokować działanie błędnego firmware i załadować do modułu nowy, zaktualizowany firmware.