Rozdział 7. Rejestracja danych

Spis treści

7.1. Wewnętrzna pamięć RAM
7.2. Karta pamięci
7.3. Rejestrowane dane
7.4. Obsługiwane karty pamięci
7.5. Format karty
7.6. Typ karty
7.7. Zatrzymanie rejestracji i wyjęcie karty
7.8. Odczyt danych z karty

Moduł LB-490 może rejestrować mierzone parametry w dwóch miejscach: wewnętrznej pamięci RAM i na karcie pamięci.

7.1. Wewnętrzna pamięć RAM

Wewnętrzna pamięć ma wielkość ~ 900 kB, zależnie od wersji firmware. Pamięć ta jest podtrzymywana bateryjnie w czasie braku zasilania zewnętrznego - tym samym jej zawartość nie ginie pomiędzy wyłączeniami i włączeniami zasilania.

W momencie zapełnienia pamięci, nowe dane zastępują najstarsze dane, które są tym samym usuwane. W ten sposób utrzymuje się stan ciągłego zapełnienia pamięci, w której przechowywane są ostatnie dane aż do bieżącej chwili.

7.2. Karta pamięci

Zapis na karcie pamięci odbywa się równolegle z zapisem do wewnętrznej pamięci RAM, trafiają tam te same dane. Ze względu na niewielką ilość pamięci RAM, zostaje ona dość szybko zapełniona i starsze dane są tracone, jeżeli nie zostały do tego czasu odczytane. Karta pamięci jest wielokrotnie większa od pamięci RAM, tym samym pozwalając na zapis dużo większej ilości danych.

W typowych przypadkach rejestracji danych z okresem liczonym w minutach karta pamięci może starczyć na kilka lat albo nawet na cały przewidywany czas życia urządzenia. W ten sposób można utworzyć zapis archiwalny zawierający wszystkie dane jakie urządzenie zarejestrowało, traktując kartę pamięci jako archiwum lub kopię bezpieczeństwa w stosunku do ciągłej bieżącej rejestracji do pamięci RAM.

Ze względu na bardziej archiwalne przeznaczenie zapisu na karcie pamięci, po jej zapełnieniu nie następuje kasowanie najstarszych danych, tylko rejestracja na karcie jest zatrzymywana i urządzenie sygnalizuje ten stan. Zapis do pamięci RAM w tej sytuacji trwa nieprzerwanie.

7.3. Rejestrowane dane

Urządzenie może rejestrować następujące dane:/para>

  • okresowa rejestracja bieżącej próbki: rejestrowana jest bieżąca wartość danej zmiennej, taka jak występuje w chwili rejestracji,

  • okresowa rejestracja wartości średniej: rejestrowana jest średnia wartość danej zmiennej, średnia jest liczona za okres od poprzedniego momentu rejestracji,

  • rejestracja w momencie pojawienia się danych: dla niektórych modułów (jak np. LB-499-ADC) które mają próbkowanie synchronizowane zewnętrznym sygnałem (w przypadku modułu ADC możliwa jest synchronizacja z odbiornikiem GPS) - dane rejestrowane są w momentach wyznaczonych przez synchronizację czasu i rejestrowane są w momencie ich pojawienia się,

  • zdarzenia asynchroniczne: różne dodatkowe, pomocnicze informacje o zdarzeniach występujących w urządzeniu. Mogę to być informacje o włączeniu zasilania, synchronizacji zegara, dla modemu GSM - nawiązanie/zerwanie połączenia z siecią, dla odbiornika GPS - ustalenie czasu/pozycji, itd.

7.4. Obsługiwane karty pamięci

Moduł LB-490 obsługuje następujące karty pamięci: MMC, SD, SD HC. Nie są obsługiwane karty SD XC. Wielkość karty może być dowolna, jednak możliwe jest wykorzystanie tylko do 4 GB pojemności w przypadku większych kart.

7.5. Format karty

Aby dany moduł LB-490 mógł korzystać z karty do zapisu, karta musi być sformatowana w tym module. Na karcie zapisywane są informacje o typie i numerze seryjnym urządzenia, tym samym nie jst możliwy zapis na karcie sformatowanej w innym urządzeniu, tak żeby zapobiec pomieszaniu danych z różnych źródeł. Również formatowanie karty przy pomocy dowolnego systemu oeracyjnego na komputerze nie jest wystarczające - karta musi być sformatowana w tym module, który ma zapisywać dane na karcie. Do formatowania służy odpowiednia operacja dostępna w menu urządzenia.

Format karty jest zgodny z systemem plików FAT, ale w szczegółach jest dość specyficzny. Na karcie w czasie formatowania tworzona jest pojedyńcza partycja (typu MBR) o wielkości nie większej niż 4 GB (nawet jeśli karta jest większa). W ramach tej partycji tworzony jest pojedyńczy plik zajmujący całą partycję. Plik analogicznie do partycji ma maksymalną wielkość do 4 GB - tu leży faktyczna przyczyna limitu tej wielkości, system plików FAT nie pozwala na wielkość pliku przekraczającą 4 GB. W ramach tego pojedyńczego pliku dane są zapisywane w sposób transakcyjny, co skutkuje niezawodnością zapisu i odpornością na wszelkie problemy w czasie zapisu, takie jak np. zanik zasilania. W ogólnym przypadku zapisu na karcie taka sytuacja kończy się często koniecznością naprawy systemu plików i utratą danych. W rejestratorze danych taka sytuacja jest niedopuszczalna i przyjęte rozwiązania formatu i metody zapisu pozwalają na uzyskanie odpowiedniej niezawodności.

Ze względu na ciągłe istnienie na karcie pliku o wielkości całej karty (z omówionym wcześniej limitem do 4 GB), import danych z karty należy przeprowadzić mając na uwadze niekopiowanie całego tego pliku. Program lbx przy imporcie danych z party prosi o wskazanie pliku z którego ma się odbyć import - należy wskazać plik bezpośrednio na karcie (widocznej w systemie operacyjnym jako osobny dysk), unikając kopiowania tego pliku. Plik oczywiście można skopiować, jednak zajmie on zwykle więcej miejsca niż faktyczna ilość danych.

7.6. Typ karty

Ze względu na ciągłą pracę urządzenia, jak również długotrwałe działanie, wskazane jest użycie kart wysokiej jakości z pamięcią typu SLC i korekcją błędów ECC, zamiast kart MLC. Karty SLC mają dużo większą wytrzymałość jeśli chodzi o ilość cykli zapisów, są często dedykowane do zastosowań "profesjonalnych" i "przymysłowych".

Przykładowy typ karty SLC przenaczonej do intensywnego zapisu: Swissbit S-450.

7.7. Zatrzymanie rejestracji i wyjęcie karty

Dzięki zastosowanym metodom transakcyjnego zapisu kartę można wyjąć z urządzenia w dowolnej chwili bez ryzyka nieprawidłowego zapisu, ale wskazane jest wywołanie najpierw z menu urządzenia operacji wysunięcia karty. W ten sposób urządzenie przestaje rejestrować na karcie i wyjęcie karty nie skończy się sygnalizacją błędów dostępu do karty.

7.8. Odczyt danych z karty

Odczyt danych z karty możliwy jest na 2 sposoby: wyjmując kartę z urządzenia i podłączając ją do komputera, albo zdalnie bezpośrednio z urządzenia - służy do tego program lbxcli który może odczytać dane przez Ethernet lub połączenia GPRS. Odczyt danych w ten sposób jest dość powolny (w przypadku Ethernetu - ograniczony do ok. 1.5 Mbps, w przypadku GPRS - do przepustowości połączenia GPRS).