Rozdział 6. Tryby pracy, typy czujników, wyniki pomiarów i zmienne

Spis treści

6.1. Tryby pracy wejść
6.2. Typy czujników S300
6.3. Zdefiniowane zmienne dla różnych typów wejść

Moduł LB-490 udostępnia wyniki pomiarów z dołączonych czujników w postaci zmiennych. Organizacja zmiennych jest wspólna dla różnych protokołów komunikacyjnych (MODBUS, SNMP, JSON/HTTP, XML/HTTP).

Każda zmienna jest identyfikowana przez numer wejścia i numer zmiennej dla tego wejścia. Wejścia jest 16, dla jednego wejścia może być zdefiniowanych od 1 do 8 zmiennych.

Wejścia pracujące w trybie S300 mają liczbę zmiennych zależną od typu dołączonego czujnika. Wejścia pracujące we wszystkich pozostałych trybach definiują wyłącznie zmienną nr 1.

6.1. Tryby pracy wejść

Nr Tryb pracy
0 wyłączone
1 kalibracja (przeznaczenie serwisowe)
2 czujnik S300
3 termometr termistorowy (typ THK)
4 termometr Pt1000
5 binarne
6 bezpieczny przełącznik
7 licznik
8 licznik skalowany
9 analogowe 0-10V
10 analogowe 0-10V skalowane
11 analogowe 0-20mA
12 analogowe 0-20mA skalowane
13 termometr termistorowy (typ THN)
14 czujnik prędkości wiatru
15 czujnik kierunku wiatru
16 zasilanie

6.2. Typy czujników S300

Nr Typ czujnika
0 brak czujnika
1 czujnik nieznany
2 LB-710
3 LB-710T
4 LB-710E
5 LB-710A
6 LB-710AT
7 LB-711
8 LB-714
9 LB-714T
10 LB-715
11 LB-716
12 LB-746
13 LB-781
14 LB-797
15 LB-801
16 LB-850
17 LB-854
18 LB-900
19 LB-901
20 LB-905
21 LB-910
22 LB-920
23 LB-921
24 LB-802
25 LB-930
26 LB-717

6.3. Zdefiniowane zmienne dla różnych typów wejść

tryb pracy wejścia / typ czujnika Vn = wartość zmiennej n Un = jednostka miary zmiennej n
wyłączone - -
termometr (termistor/Pt1000) V1 = T (temperatura) U1 = °C
0-10V V1 = U (napięcie) U1 = V
0-20mA V1 = I (prąd) U1 = mA
binarne V1 = stan: ON/OFF | 0/1  
S300: LB-710 V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = °C
S300: LB-710T V1 = T (temperatura) U1 = °C
S300: LB-710E V1 = T (temperatura) U1 = °C
S300: LB-710A V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = °C
S300: LB-710AT V1 = T (temperatura) U1 = °C
S300: LB-711 V1 = T1 (temperatura 1) U1 = °C
V2 = T2 (temperatura 2) U2 = °C
V3 = T3 (temperatura 3) U3 = °C
V4 = T4 (temperatura 4) U4 = °C
V5 = T5 (temperatura 5) U5 = °C
V6 = T6 (temperatura 6) U6 = °C
V7 = T7 (temperatura 7) U7 = °C
V8 = T8 (temperatura 8) U8 = °C
S300: LB-714 V1 = T (temperatura - termometr suchy) U1 = °C
V2 = T (temperatura - termometr mokry) U2 = °C
V3 = RH (wilgotność) U3 = %
S300: LB-714T V1 = T1 (temperatura) U1 = °C
V2 = T2 (temperatura) U2 = °C
S300: LB-715 V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = °C
V3 = P (ciśnienie) U3 = hPa
S300: LB-716 V1 = P (ciśnienie) U1 = hPa | Pa
S300: LB-717 V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = °C
V3 = P (ciśnienie) U3 = hPa
V4 = S (światło) U4 = lx/klx
V5 = PIR (czujnik zbliżeniowy): 0/1/2/3/4 (brak ruchu / ruch w ostatniej próbce / ruch w 1 min / ruch w 30 min / ruch w 60 min)  
S300: LB-746 V1 = DIR (kierunek wiatru) U1 = °
V2 = V (prędkość wiatru) U2 = m/s
S300: LB-781 V1 = W (ilość wody na drodze) U1 = mm
V2 = RR (rezystancja powierzchniowa R) U2 = Ω
V3 = RC (rezystancja powierzchniowa C) U3 = Ω
V4 = T0 (temperatura 0 cm) U4 = °C
V5 = T6 (temperatura 6 cm) U5 = °C
V6 = TF (temperatura zamarzania) U6 = °C
S300: LB-797 V1 = P (przenikalność elektryczna) U1 =
V2 = R (konduktywność) U2 = mS/m
V3 = H (wilgotność) U3 = %
V4 = T (temperatura) U4 = °C
S300: LB-801 V1 = V (prędkość przepływu powietrza) U1 = m/s
V2 = T (temperatura) U2 = °C
S300: LB-802 V1 = V (prędkość przepływu powietrza) U1 = m/s
V2 = T (temperatura) U2 = °C
V3 = P (ciśnienie atmosferyczne podczas kalibracji) U3 = hPa
S300: LB-850 V1 = CO2 (stężenie CO2) U1 = ppm
V2 = T (temperatura) U2 = °C
S300: LB-900 V1 = S (promieniowanie) U1 = kLx | W/m2
S300: LB-901 V1 = S1 (promieniowanie) U1 = kLx | W/m2 | umol/sm2 | 0.01 W/m2
V2 = S2 (promieniowanie) U2 = kLx | W/m2 | umol/sm2 | 0.01 W/m2
S300: LB-905 V1 = X (stężenie gazu) U1 = % | ppm
S300: LB-910 V1 = R (rezystancja) U1 = Ω
S300: LB-920 V1 = P (ciśnienie) U1 = kPa
S300: LB-921 V1 = U | I (napięcie/prąd) U1 = mV | µA
S300: LB-930 V1 = PM2.5 (stężenie pyłu PM2.5) U1 = g/m3
V2 = PM10 (stężenie pyłu PM10) U2 = g/m3