Rozdział 23. Moduł LB-499-BT: Bluetooth

Spis treści

23.1. Funkcje modułu
23.2. Płytka modułu
23.3. Instalacja
23.3.1. Płytka
23.3.2. Antena
23.4. Konfiguacja
23.4.1. Typ modułu
23.4.2. Parametry modułu
23.5. Sygnalizacja
23.5.1. Na płytce modułu
23.5.2. Na panelu czołowym LB-490
23.6. Połączenie z PC

23.1. Funkcje modułu

Moduł umożliwia bezprzewodową komunikację z oprogramowaniem na komputerze - program lbx. Jest to wygodne rozwiązanie w sytuacji gdy moduł LB-490 jest zamontowany w miejscu gdzie nie ma z nim łączności kablowej, podłączenie jest kłopotliwe (gdy np. moduł jest schowany w dodatkowej obudowie zapewniającej odporność na warunki atmosferyczne), a gdy odczyt danych jest okresowy i w miarę potrzeby - np. podejście do urządzenia z laptopem.

23.2. Płytka modułu

Moduł Bluetooth

Rysunek 23.1. Moduł Bluetooth


Elementy płytki:

ANT

Złącze zewnętrznej anteny.

LED EN.

Zwora włączająca diody świecące. Bez założonej zwory diody nie funkcjonują.

PWR

Moduł włączony.

STAT

Status modułu: dioda mruga - oczekiwanie na połączenie, dioda świeci na stałe - nawiązanie połączenie.

MODE

Aktualnie nieużywana.

23.3. Instalacja

23.3.1. Płytka

Płytkę modułu należy podłączyć do dowolnie wybranego portu w module LB-490, zgodnie z wcześniejszym opisem.

23.3.2. Antena

Moduł ma wbudowaną antenę, która w sytuacji bliskich połączeń ma szansę być wystarczającą. W sytuacji gdy odległość lub obudowa urządzenia stanowiąca ekran uniemożliwia komunikację, dołączyć należy zewnętrzną entenę. Typ anteny powinien być właściwy do pracy przy częstotliwości 2.4 GHz.

23.4. Konfiguacja

23.4.1. Typ modułu

W konfiguracji modułów należy wybrać odpowiedni typ zainstalownego modułu - LB-499-BT.

23.4.2. Parametry modułu

Moduł Bluetooth ma następujące parametry do ustawienia:

Nazwa

Nazwa jest domyślnie ustawiana przez moduł LB-490 na LAB-EL LB-490 #numer-seryjny. Pod ustawioną tutaj nazwą moduł będzie widziany przy wyszukiwaniu. Można ustawić dowolną inną nazwę jeśli jest taka potrzeba, jednak wskazane jest zachować jednoznaczność identyfikacji urządzenia.

PIN

4-cyfrowy kod dostępu, który następnie jest wymagany przy próbie połączenia z modułem.

23.5. Sygnalizacja

23.5.1. Na płytce modułu

Diody sygnalizacyjne włącza się za pomocą zwory LED EN.

PWR

Gotowość modułu do pracy: dioda świeci w sposób ciągły. Nie oznacza to aktywnego połączenia, tylko stan włączenia modułu i gotowość do pracy.

STAT

Status modułu: dioda mruga - oczekiwanie na połączenie, dioda świeci na stałe - nawiązanie połączenie.

23.5.2. Na panelu czołowym LB-490

Diody LINK/RX/TX dla odpowiedniego portu:

LINK

Sygnalizacja stanu modułu:

  • zgaszona: brak modułu lub jego nieprawidłowe działanie (awaria),

  • mruganie: inicjalizacja modułu,

  • stałe świecenie: moduł włączony. Na panelu czołowym nie ma informacji o stanie połączenia.

TX

Mruganie w trakcie wysyłania danych do modułu.

RX

Mruganie w trakcie odbierania danych z modułu.

23.6. Połączenie z PC

Komputer musi być oczywiście wyposażony w moduł Bluetooth - wbudowany lub zewnętrzny (np. podłączany przez USB). Obsługa moduły Bluetooth musi być włączona. Następnie należy wyszukać dostępne urządzenia. Po znalezieniu modułu należy się z nim połączyć, co spowoduje utworzenie w systemie operacyjnym wirtualnego portu szeregowego. Następnie w programie lbx należy w konfiguracji dodać urządzenie typu LB-480, podłączone przez port szeregowy - tutaj należy wybrać odpowiedni numer portu odpowiadający utworzonemu połączeniu.