Rozdział 4. Moduły rozszerzeń

Spis treści

4.1. Instalacja
4.2. Konfiguracja
4.3. Typy modułów

w LB-490 można zainstalować 6 dowolnych modułów rozszerzeń. Moduły pozwalają na rozszerzenie możliwości moduły LB-490 - zależnie od modułu, mogą to być dodatkowe wejścia, wyjścia, porty komunikacyjne, itd.

4.1. Instalacja

Do instalacji modułów rozszerzeń służą dedykowane porty na płytce głównej modułu LB-490:

Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na płytce głównej LB-490

Rysunek 4.1. Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na płytce głównej LB-490


Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na dodatkowej płytce LB-490-PX

Rysunek 4.2. Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na dodatkowej płytce LB-490-PX


Każdy instalowany moduł ma swoje złącze, które należy podłączyć do złącza na płytce głównej LB-490 opisanego jako PORT1-3, uważając aby nie wygiąć styków złącza - wszystkie styki muszą trafić w odpowiednie otwory gniazda na płytce modułu rozszerzenia.

Moduły 4-6 instalowane są na dodatkowej płytce LB-490-PX, która połączona jest z płytką główną za pomocą kabla. Złącze na płytce głównej znajduje się na krawędzi miejsca na moduł nr 3.

Moduł należy zamocować za pomocą nakrętek M3 do słupków dystansowych. Możliwe są 2 konfiguracje słupków, zależnie od typu modułu rozszerzenia: mocowanie na 3 lub 4 słupki. W obydwu przypadkach zawsze są obecne 2 słupki przy złączu, natomiast bliżej górnej krawędzi płytki może być jeden słupek po środku lub 2 skrajne - bez środkowego.

Moduły można instalować w dowolnej kolejności i miejscu - odpowiednia konfiguracja programowa dba o prawidłową komunikację z modułem LB-490

4.2. Konfiguracja

Konfiguracja portów dostępna jest przez WWW (strona główna → setup → ports) i lbx (menu urządzenia → konfiguracja → porty).

konfiguracja portów

Rysunek 4.3. konfiguracja portów


Dla każdego zainstalowanego modułu należy podać jego nazwę i wybrać typ/tryb pracy modułu.

Nazwy portów używane są na ekranie do wyświetlania statusu i danych z modułów oraz w rejestracji danych i ich późniejszym podglądzie. Dlatego wskazane jest użycie nazw które będą pozwalały na właściwą identyfikację źródła danych, lepszą niż domyślna nazwa PortNR. Np. dla modułu GSM może to być "Modem", dla odbiornika GPS - "GPS", itp.

Typ/tryb pracy modułu należy wybrać z listy. Dla niektórych modułów dostępne są dalsze ustawienia. W przypadku konfiguracji przez WWW, należy najpierw wybrać typ modułu, następnie zapisać konfigurację, dopiero wtedy można wejść do ustawień modułu dostępnych poprzez link "konfiguruj" znajdujący się obok listy wyboru typu modułu.

4.3. Typy modułów