Rozdział 2. Elementy regulatora

Spis treści

2.1. Złącza
2.2. Diody sygnalizacyjne
2.2.1. Błędy w działaniu

2.1. Złącza

[Ostrzeżenie] Ostrzeżenie

W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownika, wszystkie operacje na złączach należy prowadzić przy wyłączonym zasilaniu regulatora !

W celu uzyskania dostępu do złącz wymagane jest otwarcie obudowy regulatora. W tym celu należy:

  • odkręcić cztery plastikowe śruby na panelu czołowym,

  • otworzyć obudowę odhylając panel czołowy na zawiasach.

Złącza rozmieszczone są w tylnej części obudowy, w większości wzdłuż bocznych krawędzi. Wyjątkiem są: złącze Ethernet umieszczone na górze oraz złącze zasilania i uziemienia umieszczone na dole.

Wszystkie złącza wykorzystują wtyki, do których przewody mocowane są za pomocą zacisków śrubowych lub zacisków sprężynowych.

Rysunek 2.1, „Złącza regulatora LB-762” przedstawia rozmieszczenie złącz. Opis funkcji poszczególnych złącz znajduje się w dalszej części instrukcji.

Złącza regulatora LB-762

Rysunek 2.1. Złącza regulatora LB-762


2.2. Diody sygnalizacyjne

Na głównej płytce regulatora (w tylnej części obudowy) znajduje się kilka diod świecących, których zadaniem jest sygnalizacja stanu regulatora. Funkcja tych diod jest przede wszystkim diagnostyczna - mają znaczenie głównie w czasie instalacji i uruchomienia, później w czasie normalnej pracy dostęp do nich nie jest wymagany. Wszystkie istotne w czasie codziennej eksploatacji elementy sygnalizacyjne znajdują się na panelu czołowym obudowy regulatora.

Dostępne są następujące diody:

RDY

gotowość regulatora do pracy

ETHERNET LNK

połączenie Ethernet (dioda zgaszona - brak połączenia, dioda świeci - połączenie aktywne)

ETHERNET ACT

transmisja danych przez interfejs Ethernet (każde mrugnięcie diody związane jest z odbiorem lub wysłaniem danych)

ETHERNET SPD

prędkość transmisji danych przez interfejs Ethernet (dioda zgaszona - 10 Mbit/s, dioda świeci - 100 Mbit/s)

BELIMO MP

transmisja danych przez interfejs siłowników BELIMO MP (każde mrugnięcie diody związane jest z odbiorem lub wysłaniem danych)

RS-485 RX

odbiór danych przez interfejs RS-485

RS-485 TX

wysyłanie danych przez interfejs RS-485

S300 #1

transmisja danych przez interfejs S300 nr 1 (każde mrugnięcie diody związane jest z odbiorem danych)

S300 #2

transmisja danych przez interfejs S300 nr 2 (każde mrugnięcie diody związane jest z odbiorem danych)

2.2.1. Błędy w działaniu

Błędy w działaniu regulatora sygnalizowane są zarówno na wyświetlaczu na panelu czołowym, jak również za pomocą diod sygnalizacyjnych na płytce głównej regulatora (możliwy jest np. stan awarii regulatora który nie pozwala na wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczach, w takim wypadku jedyna możliwa sygnalizacja jest za pomocą diod na płytce).

Błędy anonsowane są w następujący sposób:

Panel czołowy

Na głównym wyświetlaczu znajdującym się na panelu czołowym wyświetlany jest komunikat SOS XXXX, gdzie XXXX może przyjmować różne wartości liczbowe, oznaczające kod błędu.

Dioda ALARM i brzęczyk (sygnalizacja dźwiękowa) nadają komunikat SOS alfabetem Morse'a.

Diody sygnalizacyjne na płytce głównej

Następujące diody służą do sygnalizacji awarii: RDY, ETHERNET LNK, ETHERNET ACT i ETHERNET SPD. Diody cyklicznie mrugają nadając komunikat SOS w alfabecie Morse'a, analogicznie do sygnalizacji na panelu czołowym. Kod błędu jest określony przez kombinację diod które mrugają a które pozostają zgaszone.