Instrukcja instalacji regulatora LB-762 / LB-766

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 7

2019-10-23

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny systemu
1.1. Połączenia zewnętrzne pojedynczego regulatora LB-762
1.2. Sondy pomiarowe
1.3. Urządzenia wykonawcze
1.4. Sieć transmisji danych
1.4.1. Sieć Ethernet
1.4.2. Sieć RS-485
1.5. Współpraca z regulatorami LB-760
1.6. Zbiorczy pomiar parametrów zewnętrznego powietrza
1.7. Zbiorczy pomiar stężęnia CO2
2. Elementy regulatora
2.1. Złącza
2.2. Diody sygnalizacyjne
2.2.1. Błędy w działaniu
3. Opis złącz
3.1. Zasilanie sieciowe
3.2. Uziemienie
3.3. Sondy pomiarowe
3.3.1. Psychrometry
3.3.2. Termometry
3.4. Wejście analogowe 0-10V
3.4.1. Podłączenie analogowego miernika stężenia CO2
3.5. Wejścia czujników pomiarowych S300
3.5.1. Podłączenie miernika stężenia CO2 typu LAB-EL LB-850
3.5.2. Podłączenie termohigrometru typu LAB-EL LB-710
3.6. Wyjścia przekaźnikowe
3.6.1. Podłączenie zaworu zamknij-otwórz 230V
3.7. Wyjścia siłowników analogowych
3.7.1. Zasilanie siłowników
3.7.2. Schematy połączeń - siłownik z wejściem analogowym
3.7.3. Schematy połączeń - siłownik typu otwórz-zamknij
3.8. Szyna cyfrowych siłowników BELIMO MP-BUS
3.8.1. Zasilanie siłowników
3.8.2. Kabel połączeniowy
3.8.3. Schemat połączeń
3.8.4. Ustawienie adresów siłowników
3.9. Wyjścia analogowe 0-10V
3.10. Sieć Ethernet
3.10.1. Przykładowa konfiguracja
3.11. Sieć RS-485
3.11.1. Terminacja sieci RS-485

Spis rysunków

1.1. Schemat połączeń zewnętrznych regulatora LB-762
1.2. Urządzenia wykonawcze
1.3. Schemat systemu z kilkoma regulatorami LB-762 i siecią Ethernet
1.4. Schemat systemu z kilkoma regulatorami LB-762 i siecią RS-485
1.5. Schemat systemu z regulatorami LB-762 i LB-760
1.6. Schemat układu zbiorczego pomiaru stężenia CO2
2.1. Złącza regulatora LB-762
3.1. Schemat podłączenia psychrometru
3.2. Schemat podłączenia sondy temperatury
3.3. Schemat podłączenia miernika typu FUJI ZFP9
3.4. Schemat podłączenia miernika typu LAB-EL LB-850
3.5. Schemat podłączenia miernika typu LAB-EL LB-710
3.6. Schemat układu podłączenia typowego zaworu do wyjścia przekaźnikowego
3.7. Schemat podłączenia siłowników analogowych Belimo
3.8. Schemat podłączenia siłowników analogowych Johnson Control
3.9. Schemat podłączenia siłownika analogowego bez sygnału zwrotnego
3.10. Schemat podłączenia siłowników typu otwórz-zamknij
3.11. Schemat podłączenia szyny siłowników BELIMO MP-BUS
3.12. Schemat podłączenia przemiennika częstotliwości typu OBRUSN PC3.., OBRUSN PC4.., SSD Drives 605, SSD Drives 650 i podobnych
3.13. Schemat połączenia sieci RS-485
3.14. Schemat prawidłowej i nieprawidłowej topologii sieci RS-485
3.15. Przełączniki terminacji sieci RS-485

Spis tabel

3.1. Maksymalna długość kabla dla przekroju 0,75 mm2