Instrukcja użytkownika LB-856

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 1.1

2015-04-01

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Interfejsy komunikacyjne
1.2.1. Ethernet
1.2.2. RS-232D
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Alarmy
1.5. Oprogramowanie
1.6. Typowe zastosowania
2. Elementy urządzenia
2.1. Panel czołowy
2.1.1. Diody sygnalizacyjne
2.2. Złącza na bocznych ściankach
2.2.1. Złącza
3. Instalacja
3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. Wejścia pomiarowe
3.3.1. Czujnik stężenia O2
3.3.2. Pomiar temperatury
3.3.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.3.4. Miernik z interfejsem S300
4. Konfiguracja
4.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa
4.1.1. Ustawienia fabryczne
4.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg
5. Wyniki pomiarów i zmienne
6. Alarmy
6.1. Parametry alarmu
6.1.1. Status
6.1.2. Powiązanie ze zmienną
6.1.3. Próg włączenia
6.1.4. Próg wyłączenia
6.1.5. Minimalny czas trwania
6.2. Sygnalizacja alarmów
6.2.1. SNMP TRAP
6.2.2. email
6.2.3. syslog
7. Serwer WWW
7.1. Podgląd bieżących danych
7.2. Informacje techniczne o module LB-856
7.3. Konfiguracja
7.3.1. Hasło
7.3.2. Główne menu ustawień
7.4. MIB, JSON, XML
8. Odczyt danych w formacie JSON
8.1. Specyfikacja zmiennych
8.2. Przykładowe dane
8.3. Przykładowy skrypt PHP przetwarzający dane
9. Odczyt danych w formacie XML
9.1. Przykładowe dane
10. MODBUS
10.1. Protokół komunikacyjny
10.2. Zaimplementowane funkcje
10.3. Rejestry INPUT
11. SNMP
11.1. Zmienne MIB
11.2. Zmienne prywatne
11.3. Plik MIB
11.4. Przykładowe drzewo zmiennych
12. Firmware
12.1. Aktualizacje firmware
12.2. Ładowanie firmware za pomocą programu lbnetcfg
12.3. Programowanie pamięci FLASH
12.4. Brak firmware
12.5. Zablokowanie firmware
12.6. Awaryjne ładowanie firmware
12.6.1. System UNIX i pochodne
12.6.2. System Windows
13. Funkcje awaryjne
13.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
13.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
13.3. Dostępne funkcje awaryjne
13.3.1. Zablokowanie firmware
14. Opis złącz
14.1. Wejścia pomiarowe
14.2. Zasilanie
14.3. Ethernet
15. Dane techniczne
15.1. Obudowa
15.2. Warunki pracy
15.3. Zasilanie - zewnętrzny zasilacz
15.4. Zasilanie - POE (opcja)
15.5. Ethernet
15.6. Pomiar CO2
15.7. Wejście pomiarowe - stężenie O2
15.8. Wejście pomiarowe - temperatura
15.9. Wejście pomiarowe - analogowe napięciowe 0..10 V
15.10. Wejście pomiarowe - S300

Spis rysunków

1.1. Moduł LB-856
1.2. Typowe zastosowania
2.1. Elementy panelu czołowego
3.1. Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych
4.1. Okno główne programu lbnetcfg
4.2. Okno konfiguracji sieciowej
7.1. Podgląd danych przez WWW
14.1. Schemat podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych