Instrukcja użytkownika LB-490

Dostępne inne formaty: PDF

Wydanie 10

2019-01-27

LAB-EL
Elektronika Laboratoryjna
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły
PL

Spis treści

1. Opis ogólny
1.1. Wejścia pomiarowe
1.2. Interfejsy komunikacyjne
1.2.1. Ethernet
1.2.2. USB
1.2.3. Inne
1.3. Protokoły komunikacyjne
1.4. Wyjścia cyfrowe
1.5. Moduły rozszerzeń
1.6. Alarmy
1.7. Oprogramowanie
1.8. Typowe zastosowania
2. Elementy urządzenia
2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacz
2.1.2. Diody sygnalizacyjne
2.1.3. Klawiatura
2.2. Płytka główna
3. Instalacja
3.1. Zasilanie
3.1.1. Wbudowany zasilacz sieciowy
3.1.2. Zewnętrzne zasilanie 12 V DC
3.1.3. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. USB
3.3.1. Podłączenie
3.3.2. Zasilanie
3.3.3. Sterownik dla systemu Windows
3.4. Wejścia pomiarowe
3.4.1. Miernik z interfejsem S300
3.4.2. Pomiar temperatury
3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA
3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe
3.4.6. Wejście przełącznika
4. Moduły rozszerzeń
4.1. Instalacja
4.2. Konfiguracja
4.3. Typy modułów
5. Konfiguracja
5.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa
5.1.1. Ustawienia fabryczne
5.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg
5.2. Tryb pracy wejść
5.2.1. Konfiguracja sprzętowa - zwory
5.2.2. Konfiguracja programowa
6. Tryby pracy, typy czujników, wyniki pomiarów i zmienne
6.1. Tryby pracy wejść
6.2. Typy czujników S300
6.3. Zdefiniowane zmienne dla różnych typów wejść
7. Rejestracja danych
7.1. Wewnętrzna pamięć RAM
7.2. Karta pamięci
7.3. Rejestrowane dane
7.4. Obsługiwane karty pamięci
7.5. Format karty
7.6. Typ karty
7.7. Zatrzymanie rejestracji i wyjęcie karty
7.8. Odczyt danych z karty
8. Alarmy
8.1. Parametry alarmu
8.1.1. Status
8.1.2. Powiązanie ze zmienną
8.1.3. Próg włączenia
8.1.4. Próg wyłączenia
8.1.5. Minimalny czas trwania
8.2. Sygnalizacja alarmów
8.2.1. SNMP TRAP
8.2.2. email
8.2.3. syslog
8.2.4. brzęczyk
8.2.5. wyjście cyfrowe zwierne
8.2.6. przekaźniki
9. Serwer WWW
9.1. Podgląd bieżących danych
9.2. Wybór języka
9.3. Informacje techniczne o module LB-490
9.4. Konfiguracja
9.4.1. Hasło
9.4.2. Główne menu ustawień
9.5. MIB, JSON, XML
10. Odczyt danych w formacie JSON
10.1. Specyfikacja zmiennych
10.2. Przykładowe dane
10.3. Przykładowy skrypt PHP przetwarzający dane
11. Odczyt danych w formacie XML
11.1. Przykładowe dane
12. MODBUS
12.1. Protokół komunikacyjny
12.2. Zaimplementowane funkcje
12.3. Rejestry INPUT
13. SNMP
13.1. Zmienne MIB
13.2. Zmienne prywatne
13.2.1. Informacje o urządzeniu
13.2.2. Dane z wbudowanych wejść IN1-16
13.2.3. Dane dla modułów podłączonych do portów PORT1-6
13.2.4. Dane z wejść wielowejściowych modułów do łączonych do portów PORT1-6
13.3. Plik MIB
13.4. Przykładowe drzewo zmiennych
14. Firmware
14.1. Aktualizacje firmware
14.2. Ładowanie firmware za pomocą programu lbnetcfg
14.3. Programowanie pamięci FLASH
14.4. Brak firmware
14.5. Zablokowanie firmware
14.6. Awaryjne ładowanie firmware
14.6.1. System UNIX i pochodne
14.6.2. System Windows
15. Funkcje awaryjne
15.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
15.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
15.3. Dostępne funkcje awaryjne
15.3.1. Zablokowanie firmware
16. Opis złącz
16.1. Wejścia pomiarowe
16.2. Zasilanie 12 V DC
16.3. Ethernet
17. Dane techniczne
17.1. Obudowa
17.2. Warunki pracy
17.3. Zasilanie - sieć
17.4. Zasilanie - zewnętrzne 12 V
17.5. Zasilanie - POE (opcja)
17.6. Ethernet
17.7. Wejście pomiarowe - S300
17.8. Wejście pomiarowe - temperatura - termistor
17.9. Wejście pomiarowe - temperatura - Pt1000
17.10. Wejście pomiarowe - analogowe napięciowe 0–10 V
17.11. Wejście pomiarowe - analogowe prądowe 0–20 mA
17.12. Wejście binarne/impulsowe (zwierne)
17.13. Wejście przełącznika
17.14. Wyjście cyfrowe
17.15. Pamięć rejestracji
18. Moduł LB-499-REL2: 2 przekaźniki
18.1. Funkcje
18.2. Płytka modułu
18.3. Instalacja
18.3.1. Płytka
18.3.2. Styki
18.4. Konfiguracja
18.4.1. Typ modułu
18.4.2. Parametry modułu
18.4.3. Tryb pracy przekaźników
18.5. Sygnalizacja
18.6. Specyfikacja techniczna
19. Moduł LB-499-RS232: port szeregowy RS-232
19.1. Płytka modułu
19.2. Złącze
19.2.1. Typ złącza
19.2.2. Styki
20. Moduł LB-499-RS485: port szeregowy RS-485
20.1. Moduł LB-499-RS485 V1.2 (aktualna wersja)
20.1.1. Płytka modułu
20.1.2. Złącze
20.1.3. Terminacja
20.2. Moduł LB-499-RS485 V1.1 (starsza wersja)
20.2.1. Płytka modułu
20.2.2. Złącze
20.2.3. Terminacja
21. Moduł LB-499-GPS: odbiornik GPS
21.1. Funkcje modułu
21.2. Synchronizacja czasu
21.3. Płytka modułu
21.4. Instalacja
21.4.1. Płytka
21.4.2. Antena
21.4.3. Bateria
21.5. Konfiguacja
21.5.1. Typ modułu
21.5.2. Parametry modułu
21.5.3. Synchronizacja czasu
21.6. Sygnalizacja
21.6.1. Na płytce modułu
21.6.2. Na panelu czołowym LB-490
22. Moduł LB-499-GSM: modem GSM/GPRS
22.1. Funkcje modułu
22.2. Płytka modułu
22.3. Instalacja
22.3.1. Płytka
22.3.2. Antena
22.3.3. Karta SIM
22.4. Konfiguacja
22.4.1. Typ modułu
22.4.2. Parametry modułu
22.5. Sygnalizacja
22.5.1. Na płytce modułu
22.5.2. Na panelu czołowym LB-490
23. Moduł LB-499-BT: Bluetooth
23.1. Funkcje modułu
23.2. Płytka modułu
23.3. Instalacja
23.3.1. Płytka
23.3.2. Antena
23.4. Konfiguacja
23.4.1. Typ modułu
23.4.2. Parametry modułu
23.5. Sygnalizacja
23.5.1. Na płytce modułu
23.5.2. Na panelu czołowym LB-490
23.6. Połączenie z PC
24. Moduł LB-499-RFT: Modem radiowy 433/866 MHz
25. Moduł LB-499-ADC: Przetwornik A/C 6 kanałów / 24 bit / 100 Hz
25.1. Opis
25.2. Płytka modułu
25.3. Synchronizacja z odbiornikiem GPS
25.4. Złącze
25.4.1. Typ złącza
25.4.2. Styki
25.5. Specyfikacja techniczna
26. Moduł LB-499-PT: Precyzyjny termometr Pt100/Pt1000
26.1. Opis
26.2. Płytka modułu
26.3. Złącze
26.3.1. Typ złącza
26.3.2. Styki
26.4. Specyfikacja techniczna
27. Czujnik SR50A + moduł LB-499-RS232 / LB-499-RS485
27.1. Podłączenie
27.2. Konfiguracja
28. Wiatromierz Barani MeteoWind2 + moduł LB-499-RS485
28.1. Podłączenie
28.2. Konfiguracja fabryczna czujnika
29. Wiatromierz Young 86000/86004/86106 + moduł LB-499-RS232 / LB-499-RS485
29.1. Podłączenie przez RS-232
29.1.1. Konfiguracja czujnika
29.2. Podłączenie przez RS-485
29.2.1. Konfiguracja czujnika
29.2.2. Terminacja linii
29.3. Konfiguracja czujnika
30. Czujnik meteo Young 92000 + moduł LB-499-RS232 / LB-499-RS485
30.1. Podłączenie przez RS-232
30.1.1. Konfiguracja czujnika
30.2. Podłączenie przez RS-485
30.2.1. Konfiguracja czujnika
30.2.2. Terminacja linii
30.3. Konfiguracja czujnika

Spis rysunków

1.1. Moduł LB-490
1.2. Typowe zastosowania
2.1. Elementy panelu czołowego
2.2. Złącza na płytce
3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300
3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor
3.3. Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000
3.4. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V
3.5. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V
3.6. Schemat podłączenia styku zwiernego
3.7. Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii
4.1. Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na płytce głównej LB-490
4.2. Miejsce podłączenia modułów rozszerzeń na dodatkowej płytce LB-490-PX
4.3. konfiguracja portów
5.1. Okno główne programu lbnetcfg
5.2. Okno konfiguracji sieciowej
5.3. Konfiguracja wejść
9.1. Podgląd danych przez WWW
18.1. Moduł przekaźników
18.2. Przykładowy schemat podłączenia urządzeń wykonawczych
19.1. Moduł portu RS-232
20.1. Moduł portu RS-485 V1.2
20.2. Moduł portu RS-485 V1.1
21.1. Moduł odbiornika GPS
22.1. Moduł modemu GSM
23.1. Moduł Bluetooth
25.1. Moduł LB-499-ADC
26.1. Moduł LB-499-PT
27.1. Schemat podłączenia czujnika SR50A do LB-490
28.1. Schemat podłączenia czujnika Barani MeteoWind2 do LB-490
29.1. Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-232
29.2. Schemat podłączenia czujnika Young 86000/86004/86106 do LB-490 - RS-485
30.1. Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-232
30.2. Schemat podłączenia czujnika Young 91000/92000 do LB-490 - RS-485