www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Cennik usług wzorcowania i urządzeń pomiarowych LAB-EL


Adobe Reader Do odczytania bądź wydrukowania cennika potrzebny jest program czytający pliki w formacie pdf, na przykład Adobe Acrobat Reader.


Cennik LAB-EL

W przypadku problemów z otwarciem cennika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej - proszę pobrać cennik i zapisać lokalnie na dysk (czyli: kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: "Zapisz element docelowy jako..."), po czym otworzyć zapisany plik cennik_lab-el.pdf programem Acrobat Reader.

Wszystkie dane zawarte na stronach www.label.pl służą tylko do celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i cen oferty zawartej na stronie www.label.pl bez wcześniejszego powiadamiania.

Szczegółowe warunki sprzedaży przedstawiono w Uwagach Do Oferty zawartych na końcu Cennika oraz w zamieszczonych poniżej Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).

Ogólne warunki sprzedażyAdobe ReaderFor a price-list it is necessary to install a program for reading in the .pdf format, for example Adobe Acrobat Reader.


enflag.gif LAB-EL price-list

In case of any problems connected with opening the price-list using any Internet browser - we suggest saving the file locally on a disk (meaning: to press a right button on a mouse and choose: "Save file as"...), then open the saved file cennik_lab-el.pdf using the program Acrobat Reader.