Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Hurtownie farmaceutyczne

Systemy monitoringu dla farmacji

Monitoring klimatu w hurtowniach farmaceutycznych

Środki farmaceutyczne są szczególnym rodzajem produktów. Ich jakość w bezpośredni sposób wpływa na życie i zdrowie przyjmujących je pacjentów. Właściwości substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych w znaczący sposób zależą od warunków mikroklimatu, w których przebywają. Instalacja monitoringu dla magazynu farmaceutycznego pozwala na nieprzerwaną kontrolę temperatury i wilgotności powietrza towarzyszącej produktom leczniczym na każdym etapie, od produkcji, poprzez transport i magazynowanie, aż do wydania leku osobie potrzebującej.

Przechowywanie farmaceutyków – wymagania prawne

Ze względu na wyjątkowe znaczenie warunków przechowywania farmaceutyków w większości krajów istnieją specjalne regulacje prawne opisujące to zagadnienie. Spełnienie narzuconych regulacji ustawowych jest obligatoryjne dla każdego podmiotu zajmującego się produkcją i dystrybucją produktów leczniczych.

W Polsce sprawy te regulują „Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej”, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku: Dziennik Ustaw z dnia 10 marca 2017 roku, pozycja 509.

Zawarte w rozporządzeniu regulacje dotyczą:

  • kontroli temperatury i otoczenia,
  • sprzętu kontrolno-pomiarowego,
  • systemów skomputeryzowanych,
  • kwalifikacji i walidacji,
  • transportu.

Firma LAB-EL zapewnia kompleksowe rozwiązania wszystkich obowiązków stawianych producentom i dystrybutorom produktów leczniczych. W osobnym dokumencie opisano, w jaki sposób LAB-EL spełnia ustawowe wymagania dobrych praktyk.

Proponowane rozwiązania monitoringu w hurtowni farmaceutycznej

Firma LAB-EL posiada szeroką ofertę systemów do kontroli warunków środowiskowych prowadzonych podczas przechowywania farmaceutyków. Zastosowane przyrządy pomiarowe odznaczają się wysoką precyzją pomiaru, potwierdzoną przez indywidualne świadectwa wzorcowania wydawane przez Autoryzowane Laboratorium Wzorcujące (certyfikat akredytacji nr AP 067). Urządzenia i oprogramowanie wchodzące w skład systemów nakierowane są na spełnienie wszelkich wymagań prawnych związanych z kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych. Akredytowane Laboratorium Badawcze (certyfikat akredytacji nr AB 679) wykonuje mapowanie pomieszczeń magazynowych. Zapewniamy doradztwo, instalację, uruchomienie, walidację i serwis systemów. Firma LAB-EL pracuje zgodnie z posiadanym od 2003 roku certyfikatem ISO 9001:2015 wydanym przez SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification.

Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych:

Podsumowanie

Firma LAB-EL zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie monitoringu dla magazynu farmaceutycznego. Oferujemy wiele gotowych systemów pomiarowych, różniących się sposobem transmisji danych, rodzajem systemu operacyjnego, na którym pracuje serwer, a także innymi charakterystycznymi dla danego systemu cechami. Jednakże w każdym przypadku proponowane rozwiązania są w pełni profesjonalne, cechują się dużą precyzją pomiaru i niezawodnością.

Jeżeli zaproponowane systemy nie spełniają Państwa oczekiwań, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.