Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Nadzór w archiwum

Jak utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność w archiwum

Monitoring temperatury i wilgotności w archiwum

Sprawdzanie temperatury i wilgotności w archiwum pomaga w utrzymaniu przechowywanych dokumentów we właściwym stanie przez długi czas. Zasady przyjęte w praktyce działania archiwów określają właściwe warunki magazynowania dokumentów. Dokumenty papierowe wymagają utrzymywania temperatury w przedziale 14-18°C i stosunkowo niskiej wilgotności w zakresie 30-50%. Sugeruje się przy tym dość rygorystyczne przestrzeganie stabilności tych parametrów. Zmiany dobowe temperatury nie powinny przekraczać 1°C, a maksymalne dobowe wahania wilgotności powinny być mniejsze niż 3%.

Dodatkowe czynniki ryzyka występujące w pomieszczeniach archiwalnych to światło i ciekła woda. Światło, a w szczególności jego wysokoenergetyczna frakcja nadfiolet (UV), wpływa na przyspieszone starzenie papieru i blaknięcie pigmentów.

Proponowany system nadzoru mikroklimatu dla archiwum działa w trybie ciągłym, monitorując temperaturę i wilgotność względną powietrza 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System wykrywa przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizuje je w postaci alarmów. Czujniki pomiarowe wyposażone są w buforową pamięć pomiarów, a główna rejestracja zachodzi w centralnym rejestratorze. Specjalizowane oprogramowanie dla systemu ułatwia przetwarzanie, archiwizację i wizualizację danych pomiarowych. System może nadzorować również natężenie oświetlenia oraz współpracować z czujnikami zalania.

Systemy monitoringu ClimateLogger

System ClimateLogger Wave - to system wykorzystujący termometry i higrometry zasilane z baterii, z radiową transmisją danych do rejestratora. Instalacja nie wymaga przewodów. Do rejestratora opcjonalnie można dołączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System ClimateLogger WiFi – jest systemem pomiarowym z miernikami temperatury i wilgotności komunikującymi się w standardzie WiFi 2,4GHz. Instalacja systemu może zostać wykonana z wykorzystaniem istniejącej w obiekcie infrastruktury sieciowej. Czujniki zasilane są bateryjnie. Miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą dostępne są w ramach wyposażenia dodatkowego.

System ClimateLogger Industrial – system bazuje na czujnikach temperatury i wilgotności przyłączanych przewodami do rejestratora. Odległości czujników od rejestratora mogą być znaczne, nawet do 2000 m. System jest bardzo odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Rejestrator można opcjonalnie wyposażyć w miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System ClimateLogger Mobile – czujniki temperatury i wilgotności z transmisją danych przez Internet mobilny dostarczany przez stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. Serwer danych może być umieszczony w dowolnej lokalizacji. Istnieje możliwość opcjonalnego dołączenia miernika natężenia światła oraz czujników zalania wodą.

System Store-Logger dla Androida

System pomiarowy Store-Logger – to sieć bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności, które nawiązują połączenie z dedykowanym tabletem albo smartfonem pracującym pod kontrolą OS Android. Na tablecie pracuje aplikacja Store-Logger, która monitoruje i wyświetla dane oraz wysyła alarmy SMS; istnieje również możliwość wydruku raportów na drukarce Bluetooth.

Wymagania prawne