Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Wave

System pomiarowy ClimateLogger Wave

System pomiarowy ClimateLogger Wave
  • Czujniki przesyłają dane radiowo
  • Termometr bezprzewodowy
  • Higrometr bezprzewodowy
  • Transmisja w paśmie 433MHz
  • Zasilanie bateryjne czujników

System ClimateLogger Wave jest przeznaczony do stacjonarnego, bezprzewodowego, wielopunktowego monitorowania wartości temperatur i wilgotności w pomieszczeniach. Praca systemu polega na gromadzeniu przez Serwer LBX, wyników pomiarów nadsyłanych przez urządzenia pomiarowe. Baza danych, tworzona przez serwer jest udostępniana użytkownikom serwera jak również aplikacjom klienckim (Klient LBX). System prowadzi także stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów temperatury i wilgotności, wszczyna alarm.

ClimateLogger Wave

System ClimateLogger Wave nie wymaga rozbudowanej infrastruktury kablowej, gdyż połączenia pomiędzy przyrządami pomiarowymi a koncentratorem danych odbywają się drogą radiową wykorzystując nielicencjonowane pasmo 433MHz. System nie wymaga również doprowadzenia zasilania do urządzeń pomiarowych, gdyż są one zasilane z baterii. Natomiast koncentrator danych wykorzystuje sieć Ethernet do łączności z serwerem, dzięki czemu nie ma żadnych ograniczeń w lokalizacji serwera.

Baza danych systemu ClimateLogger Wave jest odporna na krótkotrwałe zaniki zasilania koncentratorów danych, zaniki łączności z przyrządami pomiarowymi lub inne niespodziewane problemy mogące pojawić się w trakcie pracy. Każde  urządzenie pomiarowe zachowuje w swojej wewnętrznej pamięci historię ostatnich kilkunastu tysięcy pomiarów. Gdy tylko zniknie problem, uniemożliwiający normalną pracę systemu, główna baza danych zostanie uzupełniona poprzez przepisanie danych zgromadzonych w pamięci przyrządów pomiarowych.

Każdy przyrząd pomiarowy wchodzący w skład systemu ClimateLogger Wave jest indywidualnie adiustowany (kalibrowany) i wzorcowany w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Do każdego termometru i termohigrometru może być dołączone świadectwo wzorcowania dokumentujące jakość pomiaru realizowaną przez przyrząd.

Czujniki do systemu ClimateLogger Wave

Za pomiary w systemie ClimateLogger Wave odpowiedzialne są bezprzewodowe rejestratory LB-535.
Podstawową ich funkcją jest precyzyjny pomiar temperatury lub temperatury i wilgotności powietrza w narzuconych odstępach czasu. Zmierzone wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci przyrządu oraz na życzenie udostępniane są drogą radiową koncentratorowi danych systemu ClimateLogger Wave.

Rejestrator LB-535 dostępny jest w kilku wersjach:

  • LB-535 – Pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Podstawowa wersja przyrządu prowadząca jednoczesny pomiar obu najważniejszych parametrów powietrza w zakresie -40..+80°C i 0..100% RH.
  • LB-535T – Pomiar temperatury powietrza w zakresie –40...+80°C. Wersja do pomiaru samej temperatury. Stosowana wszędzie tam gdzie pomiar wilgotności nie jest konieczny.
  • LB-535TX – Pomiar temperatury dowolnego medium zewnętrzną sondą na przewodzie, w zakresie –100..+200°C.
  • LB-535TXE – Pomiar temperatury dowolnego medium zewnętrzną sondą na przewodzie, w zakresie –200..+550°C.

Łączność radiowa EL-WAVE

Dane pomiędzy rejestratorami LB-535 a koncentratorem danych LB-480 przesyłane są drogą radiową. Zastosowane pasmo częstotliwości radiowej (433MHz) nie wymaga posiadania licencji na użytkowanie przyrządu i nie wiąże się ze współdzieleniem infrastruktury teleinformatycznej w monitorowanym obiekcie z innymi działającymi tam systemami. Zastosowany został własny protokół radiowy EL-WAVE. System ClimateLogger Wave może składać się praktycznie z dowolnej liczby punktów pomiarowych, gdyż nie ma ograniczenia na liczbę mierników współpracujących z koncentratorem oraz nie ma ograniczenia na liczbę koncentratorów danych wchodzących w skład systemu. Jedyny warunek który musi być spełniony to zapewnienie poprawnego zasięgu pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a współpracującym z nimi koncentratorem danych. W otwartej przestrzeni zasięg ten wynosi koło 400 metrów natomiast wewnątrz pomieszczeń dystans ten jest krótszy i silnie zależy od indywidualnych cech pomieszczenia oraz jego wyposażenia. W szczególnych sytuacjach - brak wystarczającego zasięgu,  każdy miernik może być skonfigurowany do dodatkowej pracy jako przekaźnik sygnału. Tak skonfigurowany miernik wymaga wówczas dostarczenia napięcia zasilania z zewnątrz, gdyż nie może długotrwale pracować z wewnętrznej baterii.

Koncentrator danych LB-480

Zasilany z zewnętrznego źródła koncentrator LB-480 posiada szereg interfejsów komunikacyjnych, w tym interfejs Ethernet umożliwiający łączność z serwerem LBX poprzez typową sieć komputerową (LAN). Koncentrator wyposażony w moduł radiowy EL-WAVE, jest zdolny do współpracy z dowolną liczbą rejestratorów LB-535. W takiej konfiguracji LB-480 pełni funkcję urządzenia pośredniczącego pomiędzy rozmieszczonymi w monitorowanym obiekcie termometrami LB-535T i termohigrometrami LB-535 a serwerem LBX. Koncentrator wyposażony dodatkowo w moduł przekaźnikowy może sterować między innymi zewnętrznym sygnalizatorem alarmowym, uaktywnianym po przekroczeniu krytycznych wartości temperatury i wilgotności w nadzorowanej przestrzeni.

Serwer LBX

Serwer LBX to rozbudowane oprogramowanie służące do współpracy z szeregiem urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych oferowanych przez firmę LAB-EL. Głównym zadaniem Serwera LBX jest tworzenie i zarządzanie bazą danych w której zapisywane są wyniki pomiarów parametrów klimatu realizowane przez urządzenia pomiarowe wchodzące w skład systemu. Zawartość bazy danych, w postaci tabeli, wykresów i raportów jest dostępna dla użytkowników Serwera LBX a także dla użytkowników autoryzowanych aplikacji klienckich (Klient LBX), z którymi współpracuje serwer.  Kolejnym ważnym zadaniem jest informowanie użytkowników systemu o sytuacjach wymagających ich interwencji. W szczególności o wykroczeniu poza dopuszczalny zakres kontrolowanych w obiekcie parametrów klimatu bądź o awariach urządzeń wchodzących w skład systemu.

Instalacja systemu ClimateLogger Wave

Typowa instalacja z uwagami na temat prawidłowego rozmieszczenia czujników opisano w dokumencie Instalacja systemu ClimateLogger Wave.

System ClimateLogger Wave - podsumowanie

System ClimateLogger Wave jest prostym i skutecznym narzędziem do bezprzewodowego monitoringu temperatury i wilgotności zarówno w małych jak i dużych obiektach. Jego niewątpliwą zaletą jest brak nakładów na prowadzenie kosztownej instalacji kablowej, a także możliwość rozbudowy systemu o nowe punkty pomiarowe i/lub nowe koncentratory danych. System ten daje możliwość szybkiej zmiany lokalizacji rejestratorów, praktycznie bez konieczności żadnych prac instalacyjnych.

Jeżeli system ClimateLogger Wave nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem w Państwa obiekcie, proszę zapoznać się z innymi proponowanymi systemami realizującymi podobne zadania :

Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych:

Istnieje również możliwość łączenia różnych systemów rodziny ClimateLogger w jeden rozbudowany system łączący różne techniki przesyłu danych pomiarowych do Serwera LBX.

Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie jest dla Państwa optymalne, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.

Zobacz również
Zobacz również