Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Laboratorium » Badania

Badanie klimatu i mikroklimatu w pomieszczeniach

Usługi wzorcowania, pomiary klimatu i mikroklimatu
 • Pomiary mikroklimatu
  • pomieszczenia mieszkalne
  • pomieszczenia biurowe
  • pomieszczenia przemysłowe
  • magazyny
  • hale
  • muzea

Laboratorium Badawcze wilgotności, temperatury i ciśnienia

Certyfikat akredytacji nr AB 679Certyfikat akredytacji
nr AB 679

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat akredytacji nr AB 679

Od kwietnia 2001 roku w siedzibie firmy LAB-EL działa Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia, które od 18 stycznia 2006 roku jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat akredytacji nr AB 679), które w zakresie akredytacji wykonuje:

 • pomiary klimatu i mikroklimatu mieszkań i biur,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu magazynów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu archiwów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu muzeów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu obiektów zabytkowych,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu laboratoriów,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pracowni,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu środków transportu,
 • pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń czystych (z nadciśnieniem),

W zakresie pomiaru następujących parametrów ich wewnętrznego mikroklimatu:

 • temperatura powietrza,
 • wilgotność względna powietrza,
 • ciśnienie powietrza w pomieszczeniach czystych (z nadciśnieniem).

Komory klimatyczne i cieplarki, zamiast badaniom mikroklimatu pomieszczeń, obecnie (od 5 marca 2008 roku) podlegają wzorcowaniu, w związku z czym urządzenia te znajdują się w zakresie akredytacji AP 067  świadczącego usługi wzorcowania.

Zadaniem Laboratorium jest świadczenie w/w usług badawczych zlecanych z zewnątrz (klient zewnętrzny), wykonywanych w miejscu wskazanym przez klienta, lub  zlecanych przez firmę macierzystą (klient wewnętrzny).

Laboratorium Badawcze LAB-EL potwierdza właściwości mikroklimatyczne badanych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Celem Laboratorium jest świadczenie usług o wysokiej jakości, m.in. poprzez:

 • stosowanie procedur zapewniających obiektywne, wiarygodne i rzetelne działania w zakresie prac badawczych,
 • wysokiej jakości sprzęt pomiarowy, umożliwiający przeprowadzanie pomiarów z bardzo dużą dokładnością,
 • sporządzanie sprawozdań z badania zawierających wszystkie informacje potrzebne zleceniodawcy,
 • wykwalifikowany i kompetentny personel,
 • terminowe wykonywanie zleceń.

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia firmy LAB-EL wykonuje pomiary mikroklimatu pomieszczeń poza siedzibą oraz w siedzibie Laboratorium w podanych niżej zakresach

Zakres akredytacji AB 679Zakres akredytacji AB 679 (w pliku pdf)

Badanie zostanie wykonane metodą opisaną w instrukcji: LW.SOP-19: Pomiar mikroklimatu pomieszczeń.

Rozszerzone omówienie celu, zakresu, procedur i polityki jakości Laboratorium przedstawiono w osobnym dokumencie.

Ofertę usług wzorcowania i badań Laboratorium zamieszczono w cenniku.