Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje
Kategoria Publikacje

Publikacje na temat mikroklimatu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą naszych publikacji, w tym archiwalnych. Nasi pracownicy są autorami lub współautorami wielu artykułów z zakresu monitoringu mikroklimatu publikowanych w czasopismach branżowych. Mamy nadzieję, że dzięki naszym publikacjom dowiedzą się Państwo więcej na temat kontroli i rejestracji różnorakich parametrów powietrza.

Naszym Klientom polecamy również inne branżowe książki dotyczące m.in. przechowalnictwa żywności oraz produkcji pieczarek. Informacje na temat sposobu zakupu znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach.

HACCP

HACCP

 • Pojęcia i definicje HACCP
 • Aspekty prawne HACCP
 • Wymagania techniczne systemu
 • Przykłady realizacji
 • Szkolenia
CO2 - artykuł cz. 1

Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 1

W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.

CO2 - artykuł cz. 2

Zawartość ditlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu cz. 2

W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.

Ale wieje!

Ale wieje!

 • Metoda wzorcowania anemometrów w Akredytowany Laboratorium LAB-EL (AP 067)
 • Tunel aerodynamiczny
 • Jakie anemometry wzorcujemy
Analiza ryzyka

Analiza ryzyka

 • Zarządzanie ryzykiem i szansami
 • Systemy jakości oparte o analizę ryzyka
 • Jak konsumujemy wiedzę o "wielkości" ryzyka
Termometry bezprzewodowe

Bezprzewodowy monitoring temperatury stacjonarny i w transporcie

Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w transporcie produktów spożywczych i farmaceutycznych, których dostawa jest objęta rygorystycznymi przepisami tak zwanego "zimnego łańcucha dostaw".

Przechowywanie leków cz1

Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach? Cz. I

Daje się zauważyć wzrost zainteresowania aptek oraz hurtowni farmaceutycznych monitoringiem głównie temperatury w pomieszczeniach przechowywania leków. Akredytowane Laboratorium LAB-EL (AP 067) realizuje wzorcowania wszelkiego rodzaju urządzeń chłodniczych np. lodówki, chłodziarki, itp. Laboratorium spotyka się często z pytaniami, a nawet pretensjami użytkowników, dlaczego urządzenia te wykazują często spore wahania temperatury. W celu przybliżenia tego zjawiska, które jest skutkiem powszechnie stosowanej regulacji dwustawnej,

Przechowywanie leków cz2

Czy leki są przechowywane w odpowiednich warunkach? Cz. II

Automatyczna regulacja temperatury w zamrażarkach czy chłodziarkach ma charakter "nieciągły, impulsowy" Żeby jednak wiedzieć, z jakim rodzajem regulacji, a właściwie jaka jest charakterystyka regulowanej temperatury, niezbędna jest wiedza o rzeczywistych warunkach termicznych panujących w komorze chłodziarki, a takiej wiedzy nie wydobędziemy od naszego sprężynowego wskaźnika, którego bezwładność powoduje iż nie nadąża on za zmianami termicznymi w komorze i w zasadzie wskazuje on średnią temperaturę z dość swobodnym przybliżeniem.

Czy na Marsie jest woda?

Czy na Marsie jest woda?

Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Polarna budowa cząsteczki wody sprawia, że woda ma względnie dużą stałą dielektryczną - 80,4 (dla temperatury 20,0ºC). Stałe dielektryczne materiałów typu piasek, żwir są co najmniej o rząd wielkości mniejsze - daje to podstawę do stosowania pomiaru wilgotności tych materiałów poprzez pomiar stałej dielektrycznej.

Dobry (mikro)klimat sprzyja

Dobry (mikro)klimat sprzyja

Przyjmuje się, że dla danego człowieka istnieją dwa warunki komfortu cieplnego. Pierwszy zakłada, że kombinacja wartości temperatury skóry θsk i głębokiej ciepłoty tj. temperatury θcr ciała (ang. core temperature) zapewni odczuwanie środowiska termicznego jako neutralnego. Drugim warunkiem jest spełnienie cieplnego bilansu ciała człowieka co oznacza, że ciepło wytworzone przez metabolizm HM, powinno być równe ilości ciepła oddawanej przez człowieka w różnych strumieniach.
GMP Aneks 15 cz. 1

GMP Aneks 15 cz. 1

 • Kilka definicji i pojęć występujących w wymaganiach GMP i GDP
 • Organizacja i planowanie walidacji
 • Główny plan walidacyjny GPW
GMP Aneks 15 cz. 2

GMP Aneks 15 cz. 2

 • Kwalifikacje IQ, OQ i PQ
 • Wymagania GDP - kwalifikacje i walidacje systemów skomputeryzowanych
Jadą leki do apteki

Jadą leki do apteki

Prawo Farmaceutyczne (ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r . - Tekst ujednolicony) w art. 2 pkt. 4, podaje definicję jednego z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących dystrybucji leków, a jest nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna ( DPD lub ang. GDP) – Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.12.2014). Definicja owa brzmi: „Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych”.

Temperatura w transporcie

Monitoring temperatury i wilgotności w środkach transportu

 • Zapewnienie nadzoru temperatury podczas transportu
 • Standardy: Zimny łańcuch dostaw, GDP, GMP
 • Towary wrażliwe na temperaturę: leki, żywność, produkty chemiczne
 • Zdalny bezprzewodowy podgląd wyników pomiarów
 • Alarmowanie przy przekroczeniu temperatury
Badania wentylacji

Ocena działania systemu wentylacyjnego w mieszkaniach

Celem prowadzonych badań była ocena działania systemu wentylacyjnego oraz termoizolacyjności ścian zewnętrznych. Ocena została wykonana w oparciu o pomiary ciągłe długookresowe wielkości fizycznych charakteryzujących wymianę powietrza w pomieszczeniach i proces wymiany ciepła w ścianach zewnętrznych budynku wielorodzinnego w Gdańsku. Badania prowadzone były w oparciu o obowiązujące akty prawne [1-5].

Pirometry - nie taki diabeł straszny cz. 1

Pirometryczne pomiary temperatury cz. 1

Od pewnego czasu w ofercie firmy LAB-EL pojawiły się również urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury – pirometry. W związku z odmienną specyfiką pomiarów wykonywanych pirometrami, w stosunku do klasycznego kontaktowego pomiaru temperatury, nasi klienci stawiają wiele pytań dotyczących możliwości stosowania tej metody w kontrolowanych obiektach. Na najczęściej stawiane pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Pirometry - nie taki diabeł straszny cz. 2

Pirometryczne pomiary temperatury cz. 2

Jeżeli zachodzi problem w określeniu rzeczywistej emisyjności ciała, możemy posłużyć się pirometryczną taśmą izolacyjną. Na badaną powierzchnię obiektu o nieznanej emisyjności należy nakleić taśmę izolacyjną o znanej i podanej przez producenta emisyjności i skierować pirometr na tak przygotowany obszar. Należy dopilnować, aby pirometr „widział” tylko powierzchnię naklejonej taśmy, tak by w jego polu widzenia nie znalazła się nie osłonięta taśmą powierzchnia. Taśma izolacyjna (czarna porowata) przejmie ciepło od kontrolowanego obiektu i wyemituje promieniowanie ze znanym współczynnikiem e.

Powinien znaczy musi

Powinien znaczy musi

Wydawać by się mogło że to co w sensie językowym, gramatycznie jest oczywiste, w praktyce może być już nieoczywiste. Dwa słowa użyte w tytule „powinien” i „musi” nie są synonimami, w życiu jednakże jest nieco inaczej. Laboratorium LAB-EL, akredytowane przez PCA na zgodność z zapisami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005, doświadczyło wielokrotnie podczas audytów i ocen „synonimowości” owych słów, bo zapis w normie np. „Laboratorium wzorcujące powinno zapewnić” – oznacza bezwzględne „musi”.

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Część zmian prawa mówi o wzmożonej kontroli warunków przechowywania i transportu farmaceutyków. Firma LAB-EL spełnia wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Przechowywanie produktów

Przechowywanie produktów

W aptece powinna znajdować co najmniej jedna lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury i ew. wilgotności względnej, tj. termometr i termohigrometr. Pomiary parametrów mikroklimatu w aptece powinny być dokonywane we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne.

Scada LBX cz. 1

Scada LBX - urządzenia MODBUS cz. 1

Jednym, a właściwie głównym przedstawicielem grupy programów, jest wspomniany w tytule program LBX. W pierwotnym założeniu, program miał realizować funkcje akwizycji danych pomiarowych pobieranych z przyrządów produkcji firmy LAB-EL oraz funkcje alarmowania w przypadkach wystąpienia przekroczenia wartości granicznych wielkości mierzonych. W okresie paru lat program był intensywnie doskonalony i wzbogacany o nowe możliwości

Regulator LB-474A2 - suszenie drewna

Suszenie drewna z wykorzystaniem regulatora LB-474A2

Proces suszenia drewna ma na celu uzyskanie drewna o odpowiedniej wilgotności, która jest ważna dla jakości i funkcji elementów wykonanych z tego materiału. Wilgotność końcowa to rzeczywista zawartość wilgoci w drewnie po zakończeniu procesu suszenia i powinna być bliska wilgotności wymaganej dla danego przeznaczenia drewna. Wilgotność drewna zależy od rodzaju prac, istniejącego lub oczekiwanego klimatu otoczenia oraz wymagań co do zachowania wymiarów. W procesie suszenia ważne jest, aby drewno było suszone w odpowiednich warunkach mikroklimatycznych, aby uzyskać pożądaną wilgotność.

Termometry dla apteki

Termometry elektroniczne dla apteki z rejestracją

 • spełnienie wymagań prawa farmaceutycznego
 • pomiar wilgotności, temperatury
 • alarmowanie przy przekroczeniu warunków
 • rejestracja wyników
 • czujniki przewodowe i bezprzewodowe
 • bezpieczeństwo przechowywania leków
Walidacja cz. 1

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 1

Co pewien czas powracamy do tematu kwalifikacji systemów skomputeryzowanych, których najistotniejszym elementem jest umieszczona w tytule „ walidacja”. Znaczenie tego słowa nawiązuje do średniowieczno-łacińskiego validatus, a dokładniej validare – zatwierdzać oraz validus – skuteczny, ważny. Tak więc, owa „ walidacja”, to potwierdzenie prawidłowości działania urządzenia, programu, systemu z założeniami, jakie zostały przyjęte podczas projektowania i nadawania funkcjonalności. Walidacji dokonuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych (np. testów) oraz porównanie ich z ...

Walidacja cz. 2

Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 2

Wydaje się nam, że po wyjaśnieniach pewnych pojęć dotyczących walidacji, jakie przedstawiliśmy w cz. I artykułu, występujący w tytule „diabeł”, nie jest taki „straszny jak go malują”. Ale ponieważ „diabeł tkwi w szczegółach”, wyjaśniamy dalej.

W pewnym, znanym Zakładzie Farmaceutycznym, gdzie dwa lata temu przeprowadzana była pełna kwalifikacja systemu skomputeryzowanego wg. GAMP 5, w tym walidacja systemów pomiarowych, w roku bieżącym zlecono prze,prowadzenie rewalidacji z uwzględnieniem dwusezonowego monitoringu temperatury i wilgotności.

Prace dyplomowe

Współpraca z uczelniami, prace dyplomowe

Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN.

Wymagania GDP

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

Pomagamy spełnić wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej istotne dla systemów nadzoru i dokumentowania czynników środowiskowych obszarów do przechowywania produktów leczniczych, jednocześnie proponując kompetentne rozwiązania potwierdzone posiadanymi certyfikatami jakości.

Wymagania prawne

Wymagania prawne

Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas produkcji, transportu i przechowywania. Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez oferowane przez nas systemy do nadzoru klimatu.