Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Termometry dla apteki

Pomiar i rejestracja temperatury w pomieszczeniach i lodówkach aptecznych

Monitoring klimatu w aptekachPrzepisy prawa dotyczące farmacji narzucają prawidłowe warunki przechowywania leków w aptekach. Standardowa konfiguracja apteki obejmuje dwa magazyny leków przeznaczone dla produktów przechowywanych w temperaturze pokojowej oraz 3-4 lodówki przeznaczone do przetrzymywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w obniżonej temperaturze. Producenci leków określają właściwe przedziały temperatur składowania i jest to typowo 15-25 stopni Celsjusza dla większości produktów. Niektóre leki, np. szczepionki wymagają obniżenia temperatury do 2-8 stopni Celsjusza.

Przy wykorzystaniu czujników i rejestratorów temperatury LAB-EL można wykonać instalację pomiarową odpowiadającą wymaganiom prawa farmaceutycznego, która będzie przyjęta bez zastrzeżeń przez nadzór farmaceutyczny. Przyrządy zapewniają pomiar i rejestrację wyników umożliwiając wykazanie się raportem potwierdzającym stosowanie dobrych praktyk dystrybucyjnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą monitoringu temperatury i wilgotności, z powiadamianiem o przekroczeniach, dla apteki, w związku z Rozporządzeniem MZ.

Ile czujników i gdzie instalować

Istniejące apteki są zazwyczaj wyposażone w termometry i higrometry umożliwiające bieżącą kontrolę temperatury i wilgotności, ale wymagania nadzoru farmaceutycznego wprowadziły konieczność automatycznej rejestracji parametrów. Oferowane przez nas przyrządy zapewniają prowadzenie automatycznych zapisów. Niektóre z nich są autonomicznymi rejestratorami, inne są przeznaczone do zbudowania systemu pomiarowego z centralnym rejestratorem.

Przykładowe zestawienie czujników w pomieszczeniach apteki
Receptura
Magazyn 1
Magazyn 2
Ekspedycja
Pomieszczenie
 • termometr
 • higrometr
Lodówka L3
 • 4 x termometr z alarmem
Pomieszczenie
 • termometr
 • higrometr
Pomieszczenie
 • termometr
 • higrometr
Pomieszczenie
 • termometr
 • higrometr
Lodówka L1
 • 4 x termometr z alarmem
Lodówka L2
 • 4 x termometr z alarmem

Praktyka instalacji czujników w aptekach wykazuje że zazwyczaj istnieje potrzeba pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności w każdym pomieszczeniu aptecznym. Niekiedy, ze względu na dużą powierzchnię izby ekspedycyjnej, wymagane jest zainstalowanie dwóch czujników. Liczba czujników temperatury w każdej z lodówek zależy od rozkładu temperatur w jej wnętrzu. Stosuje się od 1 do nawet 8 punktów pomiarowych na lodówkę. Aby zoptymalizować liczbę koniecznych czujników można przeprowadzić pomiar gradientów temperatury. Takie badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowaną jednostkę badawczą jak np. Laboratorium Badawcze LAB-EL, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB679. Badania wykonywane są wyjazdowo w placówce Klienta.

Każdy z oferowanych przyrządów pomiarowych może zostać dostarczony z indywidualnym świadectwem wzorcowania z akredytowanego Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termometry i termohigrometry jednopunktowe z rejestracją

Termohigrometr LB-516A oraz termometr LB-516T - autonomiczny rejestrator pozwalający na zapis do 15000 pomiarów temperatury i wilgotności lub 30000 pomiarów przy zapisach samej temperatury. Odczyt pomiarów przez złącze USB w aplikacji LOGGER. Nastawialny w aplikacji odstęp rejestracji oraz wartości progów alarmowych. Alarm zgłaszany przez zapalenie kontrolki LED.

Termohigrometr LB-532, termometr LB532T oraz termometr z czujnikiem na kablu LB-532TX - autonomiczny rejestrator z wyświetlaczem, pozwalający na zapis do 16000 pomiarów temperatury i wilgotności lub 32000 pomiarów przy zapisach samej temperatury. Odczyt pomiarów przez złącze USB w aplikacji LOGGER. Nastawialny w aplikacji odstęp rejestracji oraz wartości progów alarmowych. Alarm zgłaszany przez miganie wartości pomiaru na wyświetlaczu.


Termometr i termohigrometr z WiFi

Termohigrometr LB-523 oraz termometr LB-523T - autonomiczny rejestrator z wyświetlaczem. Może również pracować jako element większego systemu pomiarowego ClimateLogger WiFi. Pamięć do 30000 zapisów przy samej temperaturze i do 15000 przy temperaturze i wilgotności. Złącze USB i sieć WiFi. Współpraca z aplikacją LBX. Wersja termometru LB-523TX posiada czujnik zewnętrzny wyprowadzony przewodem.

Termometry 4-czujnikowe

Termometr LB-524T4 - pomiar temperatury w 4 punktach. Sondy wyprowadzone przewodami. Zapis do 30000 wyników. Łączność przez internet bezprzewodowy GSM/GPRS. Nadzór zasilania sieciowego 230V. Alarmy przekroczenia wartości temperatury wysyłane przez SMS. Współpraca z programem LBX. Termometr może być elementem systemu pomiarowego ClimateLogger Mobile lub ClimateLogger Lite 4T.

Termometr LB-533T - pomiar temperatury w 4 punktach. Sondy wyprowadzone przewodami. Zapis do 30000 wyników. Łączność w sieci WiFi. Wejścia na 2 czujniki otwarcia drzwi. Nadzór nad zasilaniem 230V. Współpraca z programem LBX. Przyrząd może być elementem systemu pomiarowego ClimateLogger WiFi lub ClimateLogger Lite 4T.

Rozwiązanie systemowe z centralnym rejestratorem

Rejestrator LB-480 pozwala na podłączenie do 17 przyrządów pomiarowych takich jak termohigrometr LB-710A, termometr LB-710AT, termometr 8-kanałowy LB-711. Same przyrządy nie posiadają pamięci rejestracji, a zapisy są prowadzone w rejestratorze. Rejestrator może być obsługiwany przez aplikację LBX. Rejestrator LB-480 jest wyposażony w port sieci LAN, opcjonalnie może łączyć się przez internet mobilny GSM/GPRS. Rejestrator LB-480 może nadzorować warunki i alarmować przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości przez dołączony sygnalizator lub wiadomość SMS.

Rejestrator wraz z czujnikami podłączanymi przewodowo oraz oprogramowaniem LBX jest systemem pomiarowym ClimateLogger Industrial, który charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne oraz możliwością znacznego oddalenia czujników od centralnego rejestratora.

Świadectwa wzorcowania

Należy też zaznaczyć, że wszystkie urządzenia pomiarowe służące do nadzoru parametrów przechowywania farmaceutyków muszą być poddane wzorcowaniu w laboratorium akredytowanym (np. akredytowane Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji AP067).

Zobacz również
Zobacz również