Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Program Logger

Rejestratory temperatury i wilgotności - program Logger

Program LOGGER

Pobierz

Aktualna wersja: 2.1.42
Data: 2023.11.10
Rozmiar: 47.2 MB
SHA256: 117afe8305e2038880f9e20382bf2e993da2398fea50126cdad1f13191127cb8

Pobierz: Setup_LOGGER_v2.1.42.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

Opis

Program Logger jest odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, głównie rejestratorami temperatury i wilgotności. Stanowi interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane są dane.

Funkcje programu:

  • komunikacja z dołączonymi urządzeniami - rejestratorami temperatury, rejestratorami wilgotności, przenośnymi panelami
  • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń
  • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji
  • prezentacja danych - wykresy, raporty, histogramy

Program może obsługiwać dowolną ilość dołączonych urządzeń, na ile pozwalają zasoby sprzętowe. W jednym czasie można prezentować na ekranie dane z wielu rejestratorów, na przykład wykresy temperatury i wilgotności.

Na wykresach i histogramach wyświetlana jest informacja o wartości minimalnej, maksymalnej i średniej z wybranego przedziału czasu wyników zgromadzonych w bazie danych, oraz dodatkowo, dla temperatury liczona jest wartość średniej temperatury kinetycznej MKT.

Obsługiwane rejestratory

Program obsługuje część urządzeń produkcji firmy LAB-EL, głównie rejestratory temperatury i wilgotności. Lista obejmuje rejestratory LB-516A, LB-516T, LB-520, LB-530, LB-532, LB-560, LB-570, LB-726, LB-755A oraz Pastylki. Urządzenia te posiadają interfejs USB lub RS-232.

Funkcje realizowane dla dołączonych rejestratorów

Realizowane przez program funkcje są różne w zależności od typu danego urządzenia, typowo jest to:

  • monitorowanie poprawności komunikacji,
  • odczyt danych bieżących z urządzenia,
  • synchronizacja czasu w zegarze urządzenia,
  • zapis do pliku oraz prezentacja pamięci rejestracji z urządzenia
  • startowanie oraz zatrzymywanie misji

Prezentacja danych

Program prezentuje dane na różne sposoby. Dla każdego rejestratora jest dostępny indywidualny ekran statusowy, na którym zebrane są wszystkie dane dotyczące tego urządzenia.

Oprócz podstawowych wielkości mierzonych przez przyrząd tj. T - temperatura i RH - wilgotność względna, program logger oblicza na podstawie pomiarów bieżących pośrednie wielkości takie jak: DP - temperatura punktu rosy, WM - wilgotność bezwzględna oraz ENT - entalpia. W tabelce poniżej zebrano wszystkie mierzone i wyliczanie wielkości:

tabela-wielkosci-fizycznych.jpg

Zgłaszanie uwag o programie

Wszelkie uwagi o działaniu programu, sugestie co do dalszego rozwoju programu oraz wnioski użytkowników, prosimy o zgłaszanie na adres  email al

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Program Logger - obsługa rejestratorów temperatury i wilgotności
Rejestratory temperatury i wilgotności - program do obsługi rejestratorów - wykresy, raporty. Oferujemy różne rejestratory temperatury i wilgotności.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
  • dodaj swoją ocenę