Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» Oferta przyrządów

Przyrządy pomiarowe

Kategoria Higrometry

Higrometry elektroniczne

  • Czujniki pojemnościowe - błyskawiczny pomiar wilgotności powietrza
  • Higrometry punktu rosy - wzorce najwyższego rzędu
  • Pomiar stałej dielektrycznej - wilgotność materiałów stałych
  • Psychrometr - długotrwałe pomiary wysokich wilgotności
  • Świadectwa wzorcowania z certyfikowanego Laboratorium Wzorcującego