Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Lite RH

System pomiarowy ClimateLogger Lite RH

System pomiarowy ClimateLogger Lite RH
  • Termohigrometr bezprzewodowy
  • Dodatkowe pomiary: oświetlenie, ciśnienie
  • Bezprzewodowa transmisja wyników
  • Technologia WiFi albo mobilny Internet GSM/GPRS
  • Zasilanie bateryjne

System ClimateLogger Lite RH jest przeznaczony do monitorowania temperatury i wilgotności powietrza w wybranym miejscu w pomieszczeniu. Zmierzone wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza przekazywane są drogą radiową do serwera danych dołączonego do sieci Internet. Baza danych, tworzona przez Serwer LBX jest udostępniana użytkownikom serwera jak również aplikacjom klientckim (LBX/klient). System prowadzi także stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów, wszczyna alarm.

Rejestratory łączą się z siecią Internet za pomocą sieci komórkowej GSM (rejestrator LB-524) lub łącznosci WiFi (rejestrator LB-523A).

System CimateLogger Lite RH zwalnia użytkownika z konieczności ponoszenia kosztów posiadania jakiejkolwiek infrastruktury z wyjątkiem Serwera LBX z dostępem do sieci Internet, zlokalizowanego w miejscu dowolnie odległym od czujników pomiarowych. W każdej chwili system może być powiększony o kolejny rejestrator. O wielkości systemu decyduje użytkownik na podstawie swoich aktualnych potrzeb.

System pomiarowy ClimateLogger Lite RH GSM

Baza danych systemu ClimateLogger Lite RH jest odporna na krótkotrwałe zaniki łączności z przyrządami pomiarowymi lub inne niespodziewane problemy mogące pojawić się w trakcie pracy. Rejestrator zachowuje w swojej wewnętrznej pamięci historię ostatnich kilkunastu tysięcy pomiarów. Gdy tylko zniknie problem, uniemożliwiający normalną pracę systemu, główna baza danych zostanie uzupełniona poprzez przepisanie danych zgromadzonych w pamięci przyrządów pomiarowych.

System pomiarowy ClimateLogger Lite RH GSM

Przyrządy pomiarowe wchodzące w skład systemu ClimateLogger Lite RH są indywidualnie adjustowane (kalibrowane) i wzorcowane w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Do każdego termometru i termohigrometru może być dołączone świadectwo wzorcowania dokumentujące jakość pomiaru realizowaną przez przyrząd.

Czujniki

Za pomiary w systemie ClimateLogger Lite RH odpowiedzialne są bezprzewodowe rejestratory parametrów klimatu LB-524.(GSM) i LB-523A (WiFi). Podstawową ich funkcją jest precyzyjny pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Zmierzone wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci przyrządów oraz na życzenie udostępniane serwerowi systemu Climatelogger  Lite RH.

Rejestrator LB-524 oprócz pomiarów temperatury i wilgotności powietrza może być wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego oraz natężenia oświetlenia w zakresie widzialnym. Jest również dostępna wersja rejestratora bez czujnika wilgotności (sam termometr)

Rejestrator nie wymaga żadnej infrastruktury w miejscu pracy. Może być zasilany z baterii i komunikuje się z serwerem za pomocą sieci telefonii komórkowej. W rejestratorze należy umieścić karte SIM podobnie jak w zwykłym telefonie komórkowym.

Rejestrator zasilany jest z wymienialnych baterii 4x1,5V AA lub akumulatorów 4x1,2V AA oraz z zewnętrznego źródła napięcia. W przypadku utraty podstawowego zasilania potrzebnego do komunikacji GSM, przyrząd kontynuuje pomiary i rejestrację z wewnętrznej wbudowanej długowiecznej baterii. W celu przygotowania rejestratorów do pracy w lokalnej sieci GSM należy przy pomocy USB i oprogramowania LBX wprowadzić odpowiednie parametry operatora GSM oraz adres IP serwera LBX do którego mają docierać dane pomiarowe.

Do rejestratora LB-524 można wprowadzić maksymalnie 4 numery telefonów pod które wysyłane będą SMSy o sytuacjach alarmowych.

Oprócz pomiaru parametrów mikroklimatu rejestrator kontroluje obecność zewnętrznego zasilania informując serwer oraz użytkowników komunikatami SMS o jego zaniku.

LB-523A to bateryjny jednopunktowy termometr lub termohigrometr i dostępny w kilku wersjach:

  • LB-523A – Pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Podstawowa wersja przyrządu prowadząca jednoczesny pomiar obu najważniejszych parametrów powietrza w zakresie -20..+60°C i 0..100% RH.
  • LB-523AT – Pomiar temperatury powietrza w zakresie –20...+60°C. Wersja do pomiaru samej temperatury. Stosowana wszędzie tam gdzie pomiar wilgotności nie jest konieczny.
  • LB-523ATX – Pomiar temperatury dowolnego medium zewnętrzną sondą na przewodzie, w zakresie –100..+200°C.
  • LB-523ATXE – Pomiar temperatury dowolnego medium zewnętrzną sondą na przewodzie, w zakresie –200..+550°C.

Do poprawnej pracy, rejestrator wymaga istnienia sieci WiFi w standardzie b/g.  Poza tym nie wymaga  innej infrastruktury w miejscu montażu.  Zasilany jest z dwóch baterii 1,5V AA lub dwóch akumulatorków  1,2V AA lub z zewnętrznego źródła. Rejestrator kontroluje obecność zewnętrznego napięcia zasilania przekazując informacje o jego obecności do serwera. Przed rozpoczęciem pracy w sieci WiFi rejestrator należy odpowiednio skonfigurować dołączając go poprzez USB do programu LBX.

Serwer danych LBX

Serwer LBX to rozbudowane oprogramowanie służące do współpracy z szeregiem urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych oferowanych przez firmę LAB-EL. Głównym zadaniem Serwera LBX jest tworzenie i zarządzanie bazą danych w której zapisywane są wyniki pomiarów parametrów klimatu realizowane przez urządzenia pomiarowe wchodzące w skład systemu. Zawartość bazy danych, w postaci tabeli, wykresów i raportów jest dostępna dla użytkowników Serwera LBX a także dla użytkowników autoryzowanych aplikacji klienckich (Klient LBX), z którymi współpracuje serwer.  Kolejnym ważnym zadaniem jest informowanie użytkowników systemu o sytuacjach wymagających ich interwencji. W szczególności o wykroczeniu poza dopuszczalny zakres kontrolowanych w obiekcie parametrów klimatu bądź o awariach urządzeń wchodzących w skład systemu.

W systemie ClimateLogger Lite RH lokalizacja Serwera LBX jest praktycznie dowolna. W przypadku zastosowania rejestratora LB-524 (łączność GSM), adres IP Serwera LBX powinien być stały i publiczny tak by dane pomiarowe z rejestratorów mogły do niego dotrzeć. Jeżeli nie jest możliwe użycie stałego, publicznego adresu serwera, można skorzystać z usług serwera proxy/label, który pełnić będzie pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy czujnikami a Serwerem LBX.

System ClimateLogger Lite RH - podsumowanie

System ClimateLogger Lite RH jest prostym i skutecznym narzędziem do bezprzewodowego monitoringu klimatu w małych obiektach. Jego niewątpliwą zaletą jest brak nakładów na prowadzenie kosztownej instalacji kablowej, a także możliwość rozbudowy systemu o nowe punkty pomiarowe. System ten daje możliwość szybkiej zmiany lokalizacji rejestratorów, bez konieczności żadnych prac instalacyjnych. Jedynym warunkiem który musi spełniać obiekt objęty kontrolą systemu jest stabilny zasięg telefonii komórkowej GSM lub zasięg sieci WiFi.

Jeżeli system ClimateLogger Lite RH nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem w Państwa obiekcie, proszę zapoznać się z innymi proponowanymi systemami realizującymi podobne zadania :

Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych :

Istnieje również możliwość łączenia różnych systemów rodziny ClimateLogger w jeden rozbudowany system łączący różne techniki przesyłu danych pomiarowych do Serwera LBX.

Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie jest dla Państwa optymalne, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.