Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Termohigrometry dla apteki

Monitorowanie mikroklimatu w aptece

Warunki prowadzenia apteki
 • Pomiar temperatury i wilgotności
 • Powiadamianie o przekroczeniach
 • Archiwizacja pomiarów
 • Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium
 • Zgodność z wymaganiami Rozporządzenia

Całodobowe monitorowanie temperatury i wilgotności

LAB-EL od lat dostarcza niezawodne termometry i higrometry wykorzystywane szczególnie przez producentów i dystrybutorów farmaceutycznych. Oferowane mierniki i rejestratory temperatury i wilgotności posiadają świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium wzorcującego LAB-EL, a także dwuletnią gwarancję oraz pełen techniczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, włącznie z możliwością wykonania okresowego wzorcowania w laboratorium LAB-EL. Współpraca z klientami obejmuje dostawę sprzętu oraz pomoc w instalacji i szkoleniu użytkowników. Warunki współpracy są szczegółowo omawiane w ramach wieloletniej umowy serwisowej, co zapewnia użytkownikowi "spokojny sen".

Oferta firmy LAB-EL jest dopasowana do wymagań i budżetu klienta. Może to być zestaw indywidualnych czujników z pamięcią pomiarów lub zestaw czujników pracujących z centralnym rejestratorem – czujników bezprzewodowych radiowych lub przewodowych (podłączonych kablem do centralnego rejestratora). Każdy system monitorujący składa się z czujników temperatury i wilgotności, umieszczonych w wybranych miejscach nadzorowanych pomieszczeń, takich jak sprzedaż, magazyn, spedycja, lodówki.

Bezprzewodowy pomiar temperatury i wilgotności w aptece

Oferujemy dwa rozwiązania z czujnikami bezprzewodowymi, z radiową transmisją danych:

 • Bluetooth Low Energy – mikromocowe czujniki zasilane z miniaturowych baterii pastylkowych
 • Wi-Fi – czujniki na baterie AA z wykorzystaniem sieci Wi-Fi działającej w aptece

Termohigrometry i termometry z Bluetooth Low Energy

System opiera się na wykorzystaniu czujników bezprzewodowych z łącznością Bluetooth Low Energy (BLE), które pozwalają na pomiar temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach aptecznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, czujniki wysyłają wyniki pomiarów do tabletu, na którym działa Aplikacja Store-Logger.

Aplikacja ta umożliwia użytkownikowi rejestrowanie wyników pomiarów oraz wyświetlanie ich w wygodny sposób. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość ustawienia alarmów od przekroczeń temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Alarmy te są przesyłane w formie wiadomości SMS lub e-mail, co pozwala na szybką reakcję w przypadku nieprawidłowych warunków panujących w pomieszczeniach aptecznych.

Działanie systemu opiera się o radiowe czujniki pomiarowe LB-518, LB-511 lub LB-512. Aplikację Store-Logger można zainstalować na tablecie bądź smartfonie z systemem Android. Zarówno czujniki, jak i tablet posiadają zasilanie bateryjne, zapewniając ciągłość działania nawet w przypadku awarii zasilania. Tablet z Aplikacją Store-Logger może łączyć się z Internetem za pośrednictwem istniejącej sieci Wi-Fi albo przez sieć komórkową (dane komórkowe).

Alternatywą dla tabletu jest zainstalowanie programu LBX na komputerze PC z systemem Windows. Program umożliwia tworzenie wieloletnich archiwów z wyników pomiarów, wizualizację graficzną w postaci wykresów, zaawansowane możliwości powiadamiania i alarmowania w sytuacjach przekroczeń. Program LBX daje możliwość zdalnego podglądu i pracy przez Internet, z wykorzystaniem modułu klienckiego programu LBX. Pracujący program LBX obciąża w nieznacznym stopniu komputer, pracuje w tle jako serwis systemowy, startuje i zamyka się automatycznie wraz z systemem, nie wymaga dodatkowej obsługi ze strony użytkownika.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu do obsługi wielu aptek w wielu lokalizacjach, z centralnym nadzorem przez program LBX, pracujący jako zbiorczy serwer. Funkcja ta umożliwia nadzór korporacyjny nad danymi i alarmami.

Wizualizacja poniżej przedstawia różne warianty pracy systemu z Bluetooth Low Energy:

 • Aplikacja Store-Logger z tabletem – najprostszy wariant
 • Program LBX na komputerze PC
 • Program LBX z możliwością podglądu i pracy zdanej
 • Program LBX z serwerem korporacyjnym
Rejestracja i powiadamianie z apteki, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, pomiar temperatury i wilgotności

Termohigrometry i termometry z Wi-Fi

System opiera się na wykorzystaniu bezprzewodowych czujników z łącznością Wi-Fi, umieszczonych w pomieszczeniach apteki, które pozwalają na ciągłe monitorowanie temperatury i wilgotności względnej powietrza. Czujniki przesyłają wyniki pomiarów do komputera PC, na którym działa program LBX.

Dzięki programowi LBX, użytkownik może łatwo rejestrować i wygodnie wyświetlać wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, system umożliwia ustawienie alarmów w przypadku przekroczenia wartości temperatury lub wilgotności względnej powietrza. Alarmy te są przesyłane w formie wiadomości SMS lub e-mail, co pozwala na szybką reakcję na nieprawidłowe warunki panujące w aptecznych pomieszczeniach.

Działanie systemu opiera się o radiowe czujniki pomiarowe LB-523 z Wi-Fi. System można podłączyć poprzez istniejący w aptece router Wi-Fi. Czujniki zasilane bateryjnie zapewniają ciągłość działania systemu nawet w przypadku zaniku zasilania. Dzięki temu, gdy zdarzy się taka awaria, czujniki są w stanie rejestrować wyniki pomiarów do swojej własnej pamięci. Możliwe jest późniejsze odtworzenie danych, nawet w sytuacji braku zasilania. To rozwiązanie gwarantuje niezawodność i ciągłość działania systemu, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo i spokój użytkownikom.

Program LBX umożliwia zdalny podgląd i zdalną pracę poprzez Internet z wykorzystaniem modułu klienckiego programu. Działanie programu nie obciąża w znaczący sposób komputera, bo pracuje on w tle jako serwis systemowy, co umożliwia automatyczne startowanie i zamykanie się wraz z systemem, bez potrzeby dodatkowej obsługi ze strony użytkownika.

Dodatkowo, istnieje możliwość rozbudowy systemu do obsługi wielu aptek w różnych lokalizacjach, z centralnym nadzorem poprzez program LBX działający jako zbiorczy serwer. Ta funkcjonalność zapewnia nadzór korporacyjny nad danymi i alarmami, co zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale także wydajność całego systemu.

Wizualizacja poniżej przedstawia różne warianty pracy systemu z Wi-Fi:

 • Program LBX na komputerze PC
 • Program LBX z możliwością podglądu i pracy zdanej
 • Program LBX z serwerem korporacyjnym
Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki Wi-Fi, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki Wi-Fi, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki Wi-Fi, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki Wi-Fi, pomiar temperatury i wilgotności

Przewodowy pomiar temperatury i wilgotności w aptece

System z czujnikami przewodowymi to rozwiązanie, które zapewnia niezawodność i odporność na zakłócenia, co jest szczególnie istotne w przypadku monitorowania warunków wrażliwych produktów. Przewody pełnią jednocześnie funkcję komunikacyjną i zasilającą, dzięki czemu nie ma konieczności wymiany baterii w czujnikach.

Rozwiązanie wymaga wykonania instalacji kablowej, jednak, w przypadku stałych i zlokalizowanych systemó, gdzie potrzebne są długotrwałe pomiary, system z czujnikami przewodowymi może być skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem.

System pomiarowy składa się z precyzyjnych czujników temperatury i wilgotności LB-710, które są podłączone do konwertera LB-480. Konwerter zapewnia stabilne zasilanie dla czujników i rejestruje dane pomiarowe, a następnie retransmituje wyniki do programu LBX, pracującego na komputerze PC.

Program LBX umożliwia użytkownikom zdalny podgląd i pracę poprzez Internet dzięki wykorzystaniu modułu klienckiego programu. Działanie programu nie wpływa znacząco na wydajność komputera, ponieważ działa on w tle jako serwis systemowy. Dzięki temu, program może automatycznie startować i zamykać się wraz z systemem, bez potrzeby dodatkowej obsługi użytkownika.

Dodatkowo, system może być rozbudowany w celu obsługi wielu aptek w różnych lokalizacjach, z centralnym nadzorem za pomocą programu LBX działającego jako zbiorczy serwer. Taka funkcjonalność zapewnia korporacyjny nadzór nad danymi i alarmami, co zwiększa bezpieczeństwo i wydajność całego systemu.

Wizualizacja poniżej przedstawia różne warianty pracy systemu przewodowego:

 • Program LBX na komputerze PC
 • Program LBX z możliwością podglądu i pracy zdanej
 • Program LBX z serwerem korporacyjnym
Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki kablowe, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki kablowe, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki kablowe, pomiar temperatury i wilgotności Rejestracja i powiadamianie z apteki, czujniki kablowe, pomiar temperatury i wilgotności

Oferta uzupełniająca

Zapraszamy do zakupu indywidualnie pracujących czujników temperatury i wilgotności względnej, które nie wymagają podłączenia do wspólnego systemu pomiarowego. Jest to najtańsza i najprostsza w obsłudze opcja, pozwalająca na odczytanie wyników pomiarów bezpośrednio z każdego urządzenia osobno. W takim prostym systemie rolę czujników mogą spełniać:

 • Termohigrometr LB-103, który posiada funkcję pamięci minimum i maksimum dla pomiarów temperatury i wilgotności względnej,
 • Termohigrometr LB-532 z pamięcią rejestracji, którą można odczytać przy pomocy aplikacji zainstalowanej na komputerze PC z systemem Windows.
Proponujemy bezprzewodowe systemy z czujnikami radiowymi LB-518, LB-511 lub LB-512 do monitorowania warunków transportu farmaceutyków. W połączeniu ze smartfonem lub tabletem z systemem Android, który pełni rolę rejestratora, tworzą one kompleksowe rozwiązanie. Szczegółowe informacje na temat tych systemów znajdują się w osobnych ulotkach TRANS-LOGGER-B i PARCEL-LOGGER.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Informacje prawne apteki

Pełen tekst Rozporządzenia

W dniu 18.112022 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 2363, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące podstawowych warunków prowadzenia apteki. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania, tj. od 3 grudnia 2022 r.

Z tekstu Rozporządzenia wybraliśmy te punkty, które bezpośrednio narzucają na apteki wymaganie stosowania w jej pomieszczeniach całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności.

§ 2. 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne przechowuje się w miejscu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie apteki, w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowca farmaceutycznego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

W aptece zapewnia się:

1) w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności,

2) w urządzeniach chłodniczych, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do monitorowania temperatury mające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.

§ 3. 1. Pomieszczenia, w których są sporządzane leki recepturowe, leki apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, a także są przechowywane produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne, utrzymuje się w czystości i wyposaża się tak, aby eliminować nadmierne działanie promieni słonecznych, oraz wyposaża się w urządzenia zapewniające spełnienie szczególnych warunków przechowywania określonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w tym w zakresie temperatury i wilgotności powietrza

§ 10. Dokumentacja dotycząca produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz opakowań do sporządzanych leków jest prowadzona na bieżąco, w sposób rzetelny, i zawiera dokumenty:

7) potwierdzające kontrolę warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych oraz, jeżeli dotyczy, kontrolę warunków przechowywania surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych i transportu, w zakresie parametrów temperatury i wilgotności, obejmujące:

a) datę i godzinę odczytu,

b) nazwę pomieszczenia oraz jeżeli jest wymagane, wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego, a w przypadku transportu – dane środka transportu,

c) dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury i wilgotności obejmujące ich przekroczenia,

d) podpis oraz naniesione w postaci nadruku albo pieczątki imię (imiona) i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego w przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej.


Zobacz również
Zobacz również