Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » O firmie » Składanie zamówień

Składanie zamówień

Sposoby składania zamówień LAB-EL Elektronika Laboratoryjna

Prosimy o pisemne składanie zamówień:

Przy składaniu zamówień niezbędne jest podanie:

  • Danych Zamawiającego do faktury (nazwa, adres, NIP)
  • Danych Osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe i upoważnionej do składania zamówień (imię i nazwisko, email, telefon),
  • Danych Odbiorcy (adres wysyłkowy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, email, telefon, nazwa firmy, adres dostawy).

W przypadku, gdy zamówienie będzie obejmować usługę wzorcowania w Laboratorium, prosimy o podanie dodatkowo następujących danych niezbędnych do wpisania do świadectwa wzorcowania:

  • Danych Zgłaszającego (nazwa, adres),
  • Danych Użytkownika (nazwa, adres).

Dodatkowe wymagane dane do zamieszczenia w Zleceniu wzorcowania zostały podanie w osobnym dokumencie - Wzorcowanie czujników pomiarowych, kalibracja czujników, zamawianie wzorcowania