Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » O firmie » Polityka jakości

Polityka jakości firmy LAB-EL

Certyfikat ISO

Właściciele i pracownicy firmy LAB-EL dążą do osiągnięcia coraz wyższych standardów dostarczanych urządzeń i systemów nadzoru parametrów klimatu i sterowania procesami przemysłowymi. Gwarantuje to rozwój firmy oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów, właścicieli, pracowników i  społeczeństwa.

Polityka Jakości firmy LAB-EL

 • Zamierzamy oferować naszym klientom przyrządy do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu powietrza oraz akredytowane usługi laboratoryjne wzorcowania przyrządów jak i badania mikroklimatu pomieszczeń, gwarantując wysoką jakość, stabilną cenę oraz jak najkrótsze terminy realizacji.
 • Ustalamy cele jakości adekwatne do kontekstu firmy, oczekiwania stron zainteresowanych, uwzględniając analizę ryzyka i szans w powiązaniu z ogólną deklaracją polityki jakości.
 • Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
 • Deklarujemy poznawanie nowych wymagań stawianych produktom, procesom wytwarzania i usługom zawartych w obowiązujących aktach prawnych i normach, śledząc trendy rozwojowe oraz działania konkurencji.

Aby wypełnić misję firmy będziemy postępować tak, żeby

 • ciągle poprawiać jakość naszych wyrobów,
 • poznawać dokładnie bieżące i przyszłe wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów w celu ich spełnienia i obsługi klientów na najwyższym poziomie,
 • dzielić się naszą wiedzą z klientami, dostarczać im korzyści,
 • kreować i wykorzystać pełne zaangażowanie wszystkich: kierownictwa i pracowników w spełnianiu wymagań Systemu Zapewnienia Jakości i ciągłej poprawy efektywności i skuteczności tego systemu, w tym wyrobów i procesów realizowanych przez Firmę,
 • okresowo ustalać cele jakości, uwzględniając oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron,
 • dokonywać okresowo przeglądu aktualności i realizacji polityki jakości oraz celów jakości,
 • dbać o środowisko pracy sprzyjające ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji, wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu oraz bezpieczeństwu,
 • współpracować z naszymi dostawcami i partnerami, wspólnie pokonując problemy i doskonalić wzajemną współpracę,
 • monitorować realizowane procesy jako procesy biznesu i bazować decyzje w oparciu o dane i realistyczne fakty.

Nasze misje

Nie boimy się trudnych sprawNie boimy się
trudnych spraw


Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb i możliwości finansowych klientówNasze rozwiązania
dostosowujemy do
potrzeb i możliwości
finansowych klientów
Stale się doskonalimyStale się
doskonalimy