Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger WiFi

System pomiarowy ClimateLogger WiFi

System pomiarowy ClimateLogger WiFi
  • Czujniki przesyłają dane w sieci WiFi
  • Termometr WiFi
  • Higrometr WiFi
  • Bateryjne zasilanie czuników

System ClimateLogger WiFi jest przeznaczony do stacjonarnego, bezprzewodowego, wielopunktowego monitorowania temperatur i wilgotności w pomieszczeniach. Praca systemu polega na gromadzeniu przez serwer LBX wyników pomiarów nadsyłanych przez urządzenia pomiarowe korzystające z sieci WiFi. Baza danych, tworzona przez serwer jest udostępniana użytkownikom serwera jak również aplikacjom klienckim (klient LBX). System prowadzi także stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów temperatury bądź wilgotności sygnalizuje alarm.

ClimateLogger WiFi

System ClimateLogger WiFi nie nakłada ograniczeń na liczbę czujników dołączonych do wspólnej sieci pomiarowej. Faktyczny limit może wynikać z ograniczeń sieci LAN, WiFi bądź wydajności serwera wykorzystango do zbierania danych.

Baza danych systemu ClimateLogger WiFi jest odporna na krótkotrwałe zaniki łączności z przyrządami pomiarowymi lub inne niespodziewane problemy mogące pojawić się w trakcie pracy. Każde urządzenie pomiarowe zachowuje w swojej wewnętrznej pamięci historię ostatnich kilkunastu tysięcy pomiarów. Gdy tylko zniknie problem, uniemożliwiający normalną pracę systemu, główna baza danych zostanie uzupełniona poprzez przepisanie danych zgromadzonych w pamięci przyrządów pomiarowych.

Każdy przyrząd pomiarowy wchodzący w skład systemu ClimateLogger WiFi jest indywidualnie adiustowany (kalibrowany) i wzorcowany w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Do każdego termometru i termohigrometru może być dołączone świadectwo wzorcowania dokumentujące jakość pomiaru realizowaną przez przyrząd.

Czujniki systemu ClimateLogger WiFi

Za pomiary w systemie ClimateLogger WiFi odpowiedzialne są bezprzewodowe rejestratory temperatury lub temperatury i wilgotności powietrza LB-523A oraz wielokanałowe termometry dowolnego medium LB-533T. Podstawową ich funkcją jest precyzyjny pomiar temperatury lub temperatury i wilgotności w narzuconych odstępach czasu. Zmierzone wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci przyrządu oraz na życzenie udostępniane poprzez sieć WiFi serwerowi systemu ClimateLogger WiFi. Stosowane są czujniki:

Miernik LB-523A - to bateryjny jednopunktowy termometr lub termohigrometr, dostępny w kilku wersjach : Miernik LB-533T - to bateryjny czterokanałowy rejestrator temperatury (zewnętrzne sondy temperaturowe) z dwoma wejściami dla czujników otwarcia drzwi oraz opcjonalnym zewnętrznym zasilaniem. Dostępny jest w dwóch wersjach :

 Oba rejestratory zasilane są z wymienialnych baterii 2x1,5V AA lub akumulatorów 2x1,2V AA. W celu przygotowania rejestratorów do pracy w lokalnej sieci WiFi (b/g) należy przy pomocy USB i oprogramowania LBX wprowadzić odpowiednie parametry routera WiFi z którym mają wykonywać połączenia, własny adres IP pod którym będą rozpoznawane w sieci oraz adres IP serwera LBX do którego mają docierać dane pomiarowe.

Serwer danych LBX

Serwer LBX to rozbudowane oprogramowanie służące do współpracy z szeregiem urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych oferowanych przez firmę LAB-EL. Głównym zadaniem serwera LBX jest tworzenie i zarządzanie bazą danych w której zapisywane są wyniki pomiarów parametrów klimatu realizowane przez urządzenia pomiarowe wchodzące w skład systemu. Zawartość bazy danych, w postaci tabeli, wykresów i raportów jest dostępna dla użytkowników serwera LBX a także dla użytkowników autoryzowanych aplikacji klienckich LBX, z którymi współpracuje serwer.  Kolejnym ważnym zadaniem jest informowanie użytkowników systemu o sytuacjach wymagających ich interwencji. W szczególności o wykroczeniu poza dopuszczalny zakres kontrolowanych w obiekcie parametrów klimatu bądź o awariach urządzeń wchodzących w skład systemu.

W systemie ClimateLogger WiFi lokalizacja serwera LBX jest praktycznie dowolna pod warunkiem wprowadzenia do rejestratorów WiFi dostępnego adresu IP komputera pod którym pracuje serwer LBX. W przypadku gdy serwer LBX zlokalizowany jest poza wewnętrzną siecią Ethernet, elementem której jest sieć WiFi w której pracują rejestratory, adres internetowy IP serwera powinien być stały i publiczny. Jeżeli tak nie jest można skorzystać z usług serwera proxy/label, który pełnić będzie pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy czujnikami a serwerem LBX.

System ClimateLogger WiFi - podsumowanie

System ClimateLogger WiFi jest prostym i skutecznym narzędziem do bezprzewodowego monitoringu temperatury i wilgotności zarówno w małych jak i dużych obiektach. Jego niewątpliwą zaletą jest brak nakładów na prowadzenie kosztownej instalacji kablowej, a także możliwość rozbudowy systemu o nowe punkty pomiarowe. System ten daje możliwość szybkiej zmiany lokalizacji rejestratorów, praktycznie bez konieczności żadnych prac instalacyjnych. Jedynym warunkiem który musi spełniać obiekt objęty kontrolą systemu jest działająca na jego terenie sieć WiFi (b/g).

Jeżeli system ClimateLogger WiFi nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem w Państwa obiekcie, proszę zapoznać się z innymi proponowanymi systemami realizującymi podobne zadania :

Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych:

Istnieje również możliwość łączenia różnych systemów rodziny ClimateLogger w jeden rozbudowany system łączący różne techniki przesyłu danych pomiarowych do serwera LBX.

Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie jest dla Państwa optymalne, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.

Zobacz również
Zobacz również