Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Obciążenie termiczne w pracy

Ocena obciążenia termicznego - wskaźniki WBGT i WBGTs

Wyznaczanie wskaźnika WBGT i WBGTs

Co to jest WBGT i WBGTs

Do oceny obciążenia termicznego w gorącym środowisku pracy wykorzystywane są wskaźniki:

 • WBGT - (ang. Welt Bulb Globe Temperature) wewnątrz i na zewnątrz budynków bez nasłonecznienia
 • WBGTs - na zewnątrz budynków z nasłonecznieniem.
Do wyznaczenia wskaźników WBGT oraz WBGTs niezbędne jest określenie wartości trzech temperatur:
 • temperatury powietrza Ta
 • temperatury wilgotnej naturalnej Tnw - temperatura wskazywana przez czujnik temperatury pokryty wilgotną tkaniną przy naturalnej wentylacji.
 • temperatury poczernionej kuli Tg - temperatura wskazywana przez czujnik temperatury w środku poczernionej kuli (o współczynniku emisji 0.95) o średnicy 150mm.
Na podstawie wyżej wymieniony parametrów wskaźniki WBGT i WBGTs obliczane są w następujący sposób:
 • WBGT   = 0.7 * Tnw + 0.3 * Tg
 • WBGTs  = 0.7  * Tnw + 0.2 * Tg + 0.1 * Ta

Pomiar WBGT i WBGTs

Norma [2] określa wymagania dotyczące właściwości czujników stosowanych do pomiaru temperatury poczernionej kuli i temperatury wilgotnej naturalnej. Czujniki zastosowane w systemie pomiarowym produkcji LAB-EL są zgodne z wytycznymi normy. Zastosowana została poczerniona kula o średnicy 150mm. Temperatura wilgotna naturalna jest mierzona w sposób bezpośredni (bez przeliczeń).

Zestaw do pomiaru wskaźnika WBGTZestaw LB-575T-WBGT
do pomiaru wskaźników WBGT i WBGTs

W skład zestawu LB-575T-WBGT do pomiaru wskaźnika WBGT (dla jednej wysokości) wchodzi:

 • Termometr LB-575T (lub LB-575TB z interfejsem bezprzewodowym do komputera).
 • LB-572TG - czarna kula
 • LB-572TNW - termometr do pomiaru temperatury wilgotnej naturalnej
 • Szyna do montażu ww. elementów
 • Stelaż
 • Program Logger (opcjonalnie)
 • Konwerter USB LB-376A do LB-575T (opcjonalnie)
 • Adapter Bluetooth do komputera do połączenia bezprzewodowego (opcjonalnie)

Termometr LB-575T jest wyposażony w pamięć, w której rejestrowane są wszystkie pomiary. Zarejestrowane pomiary można przeglądać na wyświetlaczu termometru lub przy pomocy programu Logger. Do odczytu danych z termometru potrzebny jest konwerter USB LB-376A.

Można również wybrać wersję termometru LB-575TB z interfejsem bezprzewodowym do komputera (w przypadku braku obsługi  interfejsu Bluetooth w komputerze należy zakupić  adapter). Wersja termometru LB-575TB zapewnia również możliwość wydrukowania raportu z pomiarów zarejestrowanych w pamięci na drukarce bezprzewodowej RPP02N.

Dla zapewnienia wysokiej dokładności pomiaru wskaźników WBGT/WBGTs wszystkie temperatury są kalibrowane w akredytowanym laboratorium LAB-EL. Do każdego czujnika temperatury może być wystawione świadectwo wzorcowania z akredytacją PCA.

Literatura

[1] PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
[2] PN ISO 7726 Ergonomia środowiska termicznego. Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych.