Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Dataroom

System pomiarowy ClimateLogger Dataroom

System pomiarowy ClimateLogger Dataroom
  • Termometr internetowy
  • Cztery punkty pomiaru
  • Opcja pomiaru wilgotności
  • Opcja czujnika zalania
  • Ethernet, IP, Modbus, SNMP

Zestaw do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w kilku punktach. Przeznaczony do kontroli mikroklimatu pomieszczeń takich jak serwerownia czy laboratorium, z opcjonalną detekcją zalania. Może zostać wykorzystany jako mini-stacja meteo bądź termometr internetowy wyposażony w złącze Ethernet.

ClimateLogger Dataroom

Termometr internetowy LB-489

Czterowejściowy moduł pomiarowy, umożliwiający podłączenie do 4 czujników termistorowych pracujących w zakresie -50...+150°C. Każde z wejść może zostać przekonfigurowane do pracy w trybie zwiernym, np. do nadzoru otwarcia drzwi z wykrywaniem sabotażu. Alternatywnie, każde z wejść może zostać wykorzystane do odbioru sygnału z czujnika S300. Czujniki tego typu to autonomiczne mierniki różnych parametrów wysyłające dane za pośrednictwem cyfrowego interfejsu S300.

Termometr LB-489 umożliwia podgląd danych pomiarowych za pośrednictwem wbudowanego serwera www. Łączność z systemami IT możliwa jest przez wymianę danych JSON oraz XML. Urządzenie udostępnia transfery SNTP, a także umożliwia definiowanie alarmów z wysyłaniem pułapek SNTP TRAP. Termometr LB-489 współpracuje z kontrolerami automatyki przemysłowej poprzez standardowy protokół Modbus TCP.

Miernik pozwala na zdefiniowanie progów alarmowych dla mierzonych wielkości. Przekroczenie założonej wartości, bądź błąd pomiaru będzie raportowane przez e-mail oraz SNTP TRAP.

Czujniki S300

Oferta obejmuje czujniki mierzące temperaturę, wilgotność, ciśnienie, stężenie gazów oraz inne parametry meteorologiczne. Przykładowe czujniki S300, często wykorzystywane w systemie ClimateLogger Dataroom, to:

  • Termohigrometr LB-710R - jako czujnik temperatury i wilgotności powietrza – przyłączenie do modułu LB-489 jednego termohigrometru LB-710R oraz 3 czujników termistorowych daje system pomiaru temperatury w 4 punktach oraz wilgotności powietrza w jednym punkcie.
  • Termometr ośmiokanałowy LB-711 – ten miernik może zostać użyty jako rozszerzenie liczby punktów pomiarowych, zajmuje jedno wejście w LB-489 i mierzy 8 temperatur w szerokim zakresie -200..+550°C. Potencjalnie, przyłączając 4 takie mierniki, można uzyskać pomiar temperatury w 32 punktach.
  • Czujnik zalania LB-910 - detektor zalania podłogi, konduktometr, wyposażony w wyjście przekaźnikowe.

Mierniki temperatury i wilgotności, na zlecenie Klienta, mogą przejść adiustację w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Laboratorium potwierdza wzorcowanie przez wystawienie świadectwa wzorcowania.

Łącze typu S300

Przyłącza S300 charakteryzują się odpornością na zakłócenia, niezawodnością i prostotą instalacji. Czujniki S300 mogą być oddalone od odbiornika nawet do 1000m. Zastosowany cyfrowy rodzaj transmisji oraz mechanizmy wychwytywania błędów dają gwarancję poprawnego działania, nawet w środowisku z wysokim poziomem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).

S300 sensor with a cableCzujnik z dwuprzewodowym przyłączem typu S300

W przypadku instalacji czujników na zewnątrz pomieszczeń sugerujemy zastosowanie ochronników przed przepięciami z wyładowań atmosferycznych. Oferujemy ochronniki linii typu LB-341

Zasilanie buforowe

Termometr LB-489 oraz opcjonalne czujniki typu S300 mogą być zasilane przez układ dodatkowego zasilacza buforowego. Gwarantuje on kilkugodzinne podtrzymanie na wypadek zaniku zasilania sieciowego. Jest to opcjonalny element zestawu ClimateLogger Dataroom.

Oprogramowanie LBX

Zestaw ClimateLogger Dataroom może być rozbudowany o program LBX, komunikujący się z termometrem LB-489. LBX umożliwia podgląd wyników pomiaru, rejestrację i archiwizację danych oraz wizualizację w postaci wykresów, histogramów i tabel. Program LBX umożliwia również nastawy parametrów pracy termometru.

LBX jest rozbudowanym pakietem oprogramowania umożliwiającym jednoczesny nadzór nad wieloma urządzeniami pomiarowymi. Oprogramowanie działa w architekturze klient-serwer z serwerem pracującym jako usługa systemu Windows. Programy klienckie nawiązują połączenie z usługą przez sieć Internet. Dedykowany klient LBX umożliwia skorzystanie ze wszystkich funkcji serwera. Jako prosty klient może zostać wykorzystana przeglądarka www.

Serwer LBX udostępnia rozbudowany mechanizm kontroli oraz monitorowania pomiarów. Istnieje wiele sposobów sygnalizowania przekroczeń i błędów, np. wiadomości SMS i e-mail, rozgłaszanie komunikatów czy uruchamianie zewnętrznych sygnalizatorów.

Pakiet LBX posiada cechy oprogramowania SCADA. Użytkownik ma możliwość stworzenia indywidualnych ekranów o zaprojektowanym wyglądzie, z kontrolkami wyświetlającymi wyniki pomiarów.

Modyfikacje systemu ClimateLogger Dataroom

System ClimateLogger Dataroom może być rozszerzany o dodatkowe czujniki przez przyłączenie wielowejściowych mierników typu S300 (np. wielokanałowy termometr LB-711). W systemach rozbudowanych można zwielokrotnić liczbę modułów LB-489, bądź skorzystać z innego urządzenia jak np. LB-480 albo LB-490. Systemem zaprojektowanym dla większej liczby czujników jest np. ClimateLogger Industrial.