Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » ClimateLogger Mobile

System pomiarowy ClimateLogger Mobile

System pomiarowy ClimateLogger Mobile
  • Przesyłanie danych przez internet mobilny
  • Termometr GSM
  • Higrometr GSM
  • Technologia GSM, GPRS (dane komórkowe)
  • Zasilanie bateryjne czujników

System ClimateLogger Mobile jest przeznaczony do bezprzewodowego jedno jak i wielopunktowego monitorowania parametrów klimatu: temperatury i wilgotności względnej powietrza. Praca systemu polega na gromadzeniu przez Serwer LBX, wyników pomiarów nadsyłanych przez urządzenia pomiarowe korzystające z sieci komórkowej GSM. Baza danych, tworzona przez serwer jest udostępniana użytkownikom serwera jak również aplikacjom klienckim (Klient LBX). System prowadzi także stałą kontrolę wartości mierzonych parametrów i w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów, wszczyna alarm.

ClimateLogger Mobile

System ClimateLogger Mobile może składać się praktycznie z dowolnej liczby punktów pomiarowych, rozmieszczonych w dowolnych obiektach w których jest zasięg sieci GSM. System ten sprawdza się również w niewielkich pomieszczeniach a nawet pojedynczych punktach ponieważ system ClimateLogger Mobile zwalnia użytkownika z konieczności ponoszenia kosztów posiadania jakiejkolwiek infrastruktury z wyjątkiem Serwera LBX z dostępem do sieci Internet, zlokalizowanego w miejscu dowolnie odległym od czujników pomiarowych. O wielkości systemu decyduje użytkownik na podstawie swoich aktualnych potrzeb. 

Baza danych systemu ClimateLogger Mobile jest odporna na krótkotrwałe zaniki łączności z przyrządami pomiarowymi lub inne niespodziewane problemy mogące pojawić się w trakcie pracy. Każde  urządzenie pomiarowe zachowuje w swojej wewnętrznej pamięci historię ostatnich kilkunastu tysięcy pomiarów. Gdy tylko zniknie problem, uniemożliwiający normalną pracę systemu, główna baza danych zostanie uzupełniona poprzez przepisanie danych zgromadzonych w pamięci przyrządów pomiarowych.

Każdy przyrząd pomiarowy wchodzący w skład systemu ClimateLogger Mobile jest indywidualnie adiustowany (kalibrowany) i wzorcowany w akredytowanym Laboratorium Wzorcującym LAB-EL. Do każdego termometru i termohigrometru może być dołączone świadectwo wzorcowania dokumentujące jakość pomiaru realizowaną przez przyrząd.

Czujniki

Za pomiary w systemie ClimateLogger Mobile odpowiedzialne są bezprzewodowe rejestratory parametrów klimatu LB-524. Podstawową ich funkcją jest precyzyjny pomiar temperatury i wilgotności lub innych parametrów klimatu w narzuconych odstępach czasu. Zmierzone wyniki pomiarów zapisywane są w wewnętrznej pamięci przyrządu oraz na życzenie udostępniane poprzez sieć komórkową serwerowi systemu ClimateLogger Mobile.

Rejestrator LB-524 dostępny jest w kilku wersjach:

Rejestratory zasilany jest z wymienialnych baterii 4x1,5V AA lub akumulatorów 4x1,2V AA oraz z zewnętrznego źródła napięcia. W przypadku utraty podstawowego zasilania potrzebnego do komunikacji GSM, przyrząd kontynuuje pomiary i rejestrację z wewnętrznej wbudowanej długowiecznej baterii. W celu przygotowania rejestratorów do pracy w lokalnej sieci GSM należy przy pomocy USB i oprogramowania LBX wprowadzić odpowiednie parametry operatora GSM oraz adres IP Serwera LBX do którego mają docierać dane pomiarowe.

Serwer LBX

Serwer LBX to rozbudowane oprogramowanie służące do współpracy z szeregiem urządzeń pomiarowych i koncentratorów danych oferowanych przez firmę LAB-EL. Głównym zadaniem Serwera LBX jest tworzenie i zarządzanie bazą danych w której zapisywane są wyniki pomiarów parametrów klimatu realizowane przez urządzenia pomiarowe wchodzące w skład systemu. Zawartość bazy danych, w postaci tabeli, wykresów i raportów jest dostępna dla użytkowników Serwera LBX a także dla użytkowników autoryzowanych aplikacji klienckich (Klient LBX), z którymi współpracuje serwer. Kolejnym ważnym zadaniem jest informowanie użytkowników systemu o sytuacjach wymagających ich interwencji. W szczególności o wykroczeniu poza dopuszczalny zakres kontrolowanych w obiekcie parametrów klimatu bądź o awariach urządzeń wchodzących w skład systemu.

W systemie ClimateLogger Mobile lokalizacja Serwera LBX jest praktycznie dowolna. Adres IP Serwer LBX powinien być stały i publiczny tak by dane pomiarowe z rejestratorów mogły do niego dotrzeć. Jeżeli nie jest możliwe użycie stałego, publicznego adresu serwera, można skorzystać z usług serwera proxy/label, który pełnić będzie pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy czujnikami a Serwerem LBX.

System ClimateLogger Mobile - podsumowanie

System ClimateLogger Mobile jest prostym i skutecznym narzędziem do bezprzewodowego monitoringu temperatury i wilgotności zarówno w małych jak i dużych obiektach. Jego niewątpliwą zaletą jest brak nakładów na prowadzenie kosztownej instalacji kablowej, a także możliwość rozbudowy systemu o nowe punkty pomiarowe. System ten daje możliwość szybkiej zmiany lokalizacji rejestratorów, bez konieczności żadnych prac instalacyjnych. Jedynym warunkiem który musi spełniać obiekt objęty kontrolą systemu jest stabilny zasięg telefonii komórkowej GSM.

Jeżeli system ClimateLogger Mobile nie jest najbardziej właściwym rozwiązaniem w Państwa obiekcie, proszę zapoznać się z innymi proponowanymi systemami realizującymi podobne zadania :
Oferowane systemy kontroli warunków środowiskowych :

Istnieje również możliwość łączenia różnych systemów rodziny ClimateLogger w jeden rozbudowany system łączący różne techniki przesyłu danych pomiarowych do Serwera LBX.

Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań nie jest dla Państwa optymalne, proszę o kontakt z naszymi ekspertami - razem wybierzemy rozwiązanie dopasowane do konkretnych wymagań.

Zobacz również
Zobacz również