Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Systemy pomiarowe » STORE-LOGGER

STORE-LOGGER – Bezprzewodowa kontrola mikroklimatu dla aptek i magazynów z tabletem

STORE-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania
 • Bezprzewodowa łączność WiFi albo Bluetooth
 • Pomiar temperatury i wilgotności
 • Rejestracja otwarcia drzwi
 • Progi alarmowe - temperatura i wilgotność
 • Sygnalizacja alarmowa SMS, email, wyświetlacz
 • Raporty na email - PDF i CSV
 • Raporty na drukarkę Bluetooth
 • Kopia pomiarów do zewnętrznego archiwum LBX
 • Bluetooth Low Energy - BLE

Monitoring mikroklimatu w aptece lub magazynie

System STORE-LOGGER jest dedykowany do aptek i małych magazynów, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne. Czujniki kontrolne mogą być rozmieszczone przykładowo w różnych pomieszczeniach aptecznych, takich jak:

 • sala ekspedycyjna,
 • magazyn,
 • lodówka,
 • receptura.

Aplikacja STORE-LOGGER zainstalowana na tablecie Android jest przeznaczona do prowadzenia bezprzewodowego monitoringu mikroklimatu: temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi (opcja). Aplikacja prowadzi rejestrację, alarmowanie, umożliwia wizualizację. Na system monitorowania składają się:

 • czujniki - parametrów mikroklimatu LAB-EL z pamięcią pomiarów (od 1 do 15 sztuk na każde urządzenie monitorujące),
 • rejestrator - tablet albo smartfon z systemem Android 5.0 (lub nowszym) i z zainstalowaną aplikacją STORE-LOGGER,
 • router - albo punkt dostępu WiFi, udostępniający lokalną sieć WiFi dla czujników,
 • serwer LBX (opcjonalnie) - komputer z systemem Windows, z zainstalowanym programem LBX, mogący prowadzić dodatkowe zbiorcze archiwum danych z wielu rejestratorów-tabletów. Serwer LBX może pracować jako super-nadzorca w systemie korporacyjnym, gdzie jeden serwer obsługuje wiele obiektów, umożliwia rozszerzone funkcje raportowania, wizualizacji oraz alarmowania.
Czujniki wykorzystane w sytemie STORE-LOGGER są zasilane bateryjnie. Tablet z aplikacją STORE-LOGGER jest typowym tabletem Android, wyposażonym w akumulator zapewniający wielogodzinna pracę. To rozwiązanie powoduje, że system pomiarowy STORE-LOGGER jest odporny na zaniki zasilania sieciowego.

Elementy składowe systemu

Aplikacja STORE-LOGGER uruchomiona na tablecie zbiera dane z dołączonych do niego bezprzewodowo czujników, przy czym możliwe jest wykorzystanie do tego jednego z dwu typów interfejsów do łączności bezprzewodowej: WiFi albo Bluetooth.

STORE-LOGGER WiFi

W systemie STORE-LOGGER WiFi czujniki łączą się z tabletem za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi.

 STORE-LOGGER WiFi – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowaniaSTORE-LOGGER WiFi - W obiekcie monitorowanym (magazyn, apteka) znajduje się pewna liczba czujników WiFi (np. LB-523). Dane z czujników
są zbierane przez aplikację STORE-LOGGER zainstalowaną na Tablecie z Androidem. Aplikacja STORE-LOGGER nadzoruje warunki
mikroklimatu obiektu monitorowanego i wysyła powiadomienia (alarmy) o przekroczeniach, według zaprogramowanych progów
alarmowych. Powiadomienia SMS są wysyłane bezpośrednio przez Tablet na wybrane numery telefonów komórkowych. Z Tabletu
można wysłać raport historii pomiarów na Drukarkę, która jest opcjonalnym elementem sytemu. Raport może być również wysłany
e-mailem, o ile Tablet będzie miał dostęp do Internetu. System może współpracować z dodatkowym Serwerem LBX, pełniącym
funkcję archiwum. Serwer LBX może być zainstalowany w Obiekcie monitorowanym albo w dowolnej innej lokalizacji z dostępem
do Internetu. Serwer LBX udostępnia dane w sieci Internet dla Klientów LBX przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania
albo przeglądarki www. Serwer LBX jest opcjonalnym elementem systemu.


Dostępne czujniki pracujące ze STORE-LOGGEREM WiFi:

 • LB-523T - rejestrator temperatury,
 • LB-523TD - rejestrator temperatury z kontrolą otwarcia drzwi,
 • LB-523 - rejestrator temperatury i wilgotności względnej powietrza,
 • LB-533T - rejestrator czterech temperatur z kontrolą otwarcia 2 drzwi.


STORE-LOGGER BLE

W systemie STORE-LOGGE BLE (BLE = Bluetooth Low Energy) czujniki łączą się bezpośrednio z tabletem wyposażonymi w interfejs Bluetooth 4.0 lub nowszy.

 STORE-LOGGER BLE (Bluetooth Low Energy) – bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowaniaSTORE-LOGGER BLE - (BLE = Bluetooth Low Energy) - W obiekcie monitorowanym (magazyn, apteka) znajduje się pewna liczba czujników BLE
(np. LB-511). W odróżnieniu od systemu WiFi, tu Tablet komunikuje się poprzez łączność typu Bluetooth. Dodatkowo, do komunikacji internetowej
z Serwerem LBX można wykorzystać wbudowane w Tablet łącze LTE, zamiast WiFi. Niewątpliwą zaletą LTE jest możliwość pracy z akumulatora
Tabletu w przypadku zaniku zasilania sieciowego.


Dostępne czujniki pracujące ze STORE-LOGGEREM BLE:


W instalacji z czujnikami BLE transmisja danych z tabletu do Serwera LBX może odbywać się za pośrednictwem lokalnego routera WiFi albo bezpośrednio łączem GSM/LTE (wtedy router WiFi jest zbędny).

Zaletą rozwiązania z czujnikami WiFi jest możliwość większego rozproszenia czujników w miejscu instalacji, ponieważ w ramach wewnętrznej podsieci firmy można skonfigurować kilka punktów dostępu WiFi połączonych pomiędzy sobą siecią kablową Ethernet.

Zaletą czujników BLE jest ich mniejszy rozmiar i niższa cena, ze względu na prostszą konstrukcję (np. nie posiadają wbudowanych wyświetlaczy pomiarów). Niewątpliwą zaletą jest również niskie zużycie energii, co łączy się z rzadką wymianą baterii.

Realizowane funkcje

Aplikacja STORE-LOGGER uruchomiona na tablecie z systemem Android w punkcie kontrolnym:

 • umożliwia konfigurację systemu monitorującego,
 • pobiera bieżące i historyczne dane z dołączonych czujników,
 • rejestruje i wyświetla pomiary pobrane w czujników,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu,
 • umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysyłanie pocztą email plików w formatach CSV oraz PDF zawierających historią pomiarów z zadanego okresu,
 • po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych sygnalizuje stany alarmu z czujników:
  • optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym),
  • sygnałami dźwiękowymi,
  • komunikatami głosowymi
  • wysyłanymi emailami i SMS-ami,
 • drukuje raporty z poszczególnych czujników na dołączonej drukarce z interfejsem Bluetooth,
 • wysyła dane do zbiorczego archiwum prowadzonego na serwerze z programem LBX.

Program komputerowy Serwer LBX uruchomiony na komputerze z systemem Windows:

 • zbiera dane pomiarowe z wielu tabletów-rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej przez interfejs WiFi albo GSM,
 • archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń,
 • umożliwia sygnalizowanie przekroczenia różnych stanów alarmowych,
 • zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel i raportów.
Aplikacja STORE-LOGGERAplikacja STORE-LOGGERAplikacja STORE-LOGGERAplikacja STORE-LOGGER

Zobacz również
Zobacz również